Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Ministerstwo Sprawiedliwości Elektroniczny Sąd Upominawczy e -SĄD e -SĄDwww.e-sad.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Ministerstwo Sprawiedliwości Elektroniczny Sąd Upominawczy e -SĄD e -SĄDwww.e-sad.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Ministerstwo Sprawiedliwości Elektroniczny Sąd Upominawczy e -SĄD e -SĄDwww.e-sad.gov.pl

2 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Elektroniczne postępowanie upominawcze ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

3 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Elektroniczne postępowanie upominawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym na podstawie art.126 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.

4 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Elektroniczne postępowanie upominawcze § 3. 1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po: 1) podaniu imion oraz nazwiska, numeru PESEL, o ile dana osoba go posiada oraz numeru dokumentu tożsamości, a także miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji; 2) wskazaniu przez wnioskodawcę nazwy użytkownika i hasła; 3) dokonaniu automatycznej weryfikacji imion, nazwiska oraz numeru PESEL w zbiorze PESEL, jeśli dana osoba posiada numer PESEL.

5 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok STRONA GŁÓWNA e-SAD

6 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD POSTAĆ FORMULARZA

7 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD DANE OSOBOWE

8 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD DANE ADRESOWE

9 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD KOMUNIKAT KOŃCOWY

10 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Witamy w systemie EPUWitamy w systemie EPU Aby aktywować konto należy przejść na stronę:Aby aktywować konto należy przejść na stronę: http://94.230.25.119/aktywacja.aspx?UserID=e8bb65e0-7cac-4cea- 9655-5f3d9ef7ed86http://94.230.25.119/aktywacja.aspx?UserID=e8bb65e0-7cac-4cea- 9655-5f3d9ef7ed86 Twoja nazwa użytkownika: 82700356Twoja nazwa użytkownika: 82700356 Twoje hasło: Ta8WW1!j056iTwoje hasło: Ta8WW1!j056i ==================================================== =========================================================================== ======================= Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez serwerTa wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez serwer Pobierz jako plikPobierz jako plik REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD AKTYWACJA KONTA

11 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok WYMAGANIA DOTYCZĄCE HASŁA § 3. 3. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 4. Warunki, jakie powinno spełniać hasło, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są udostępniane przez sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 5. Użytkownik jest uprawniony do zmiany hasła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

12 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok UWIERZYTELNIENIE UŻYTKOWNIKA § 5. 1. Konto udostępniane jest użytkownikowi wyłącznie po uwierzytelnieniu. 2. Uwierzytelnienie następuje za pomocą podpisu elektronicznego – dostępnego w EPU.

13 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Elektroniczne postępowanie upominawcze ZŁOŻENIE POZWU

14 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Elektroniczne postępowanie upominawcze Art. 505 28 k.p.c. Art. 505 28 k.p.c. W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału. W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału. Art. 505 29 k.p.c. W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o innych niż wymienione w art. 505 28 postępowaniach odrębnych.

15 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI POZWU Art. 505 (32) k.p.c. § 1.W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. § 1.W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. § 2.Pozew powinien zawierać również: 1)numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, 2)numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

16 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok STRONA GŁÓWNA e-SAD

17 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok STRONA GŁÓWNA e-SAD PO ZALOGOWANIU SIĘ NA KONTO

18 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE POWODÓW

19 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE POWODÓW

20 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DOŁĄCZENIE DO LISTY POWODÓW

21 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE POZWANYCH

22 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DOŁĄCZENIE DO LISTY POZWANYCH

23 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE LISTY DOWODÓW

24 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE LISTY ROSZCZEŃ

25 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE ROSZCZENIA

26 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE ROSZCZENIA

27 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – DOŁĄCZENIE DO LISTY ROSZCZEŃ

28 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – WSKAZANIE SĄDU WŁAŚCIWEGO W PRZYPADKU SPRZECIWU

29 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZŁOŻENIE POZWU – ZAKOŃCZENIE SKŁADANIA

30 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok SPRAWDZENIE LISTY ZŁOŻONYCH POZWÓW STRONA GŁÓWNA e-SAD

31 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok STRONA GŁÓWNA e-SAD PO ZALOGOWANIU SIĘ NA KONTO

32 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok SPRAWDZENIE LISTY ZŁOŻONYCH POZWÓW OCZEKUJĄCYCH NA ROZPATRZENIE

33 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok SPRAWDZENIE ZŁOŻONEGO POZWU

34 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok WNIESIENIE OPŁATY SĄDOWEJ

35 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok WNIESIENIE OPŁATY SĄDOWEJ

36 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok ZATWIERDZENIE POZWU

37 Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Dziękuję za uwagę www.e-sad.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości grudzień 2009 rok Ministerstwo Sprawiedliwości Elektroniczny Sąd Upominawczy e -SĄD e -SĄDwww.e-sad.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google