Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP."— Zapis prezentacji:

1 Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP Jakub Staniewicz

2 Plan prezentacji 1.Podstawowe informacje o ePUAP Rola ePUAP w tworzeniu elektronicznej administracji Modele wykorzystania ePUAP 2.Podstawowe trudności w kontekście współpracy między systemami lokalnymi a platformą ePUAP 3.Działania konieczne dla pełnego wykorzystania potencjału ePUAP 4.Przykładowe plany integracji ePUAP z platformą regionalną 20 Kwietnia 2010r.

3 Relacje pomiędzy uczestnikami e-państwa 20 Kwietnia 2010r.

4 Umiejscowienie ePUAP na mapie w elektronicznej administracji 20 Kwietnia 2010r.

5 Modele wykorzystania ePUAP 20 Kwietnia 2010r.

6 Podstawowe trudności 1. Definicja ePUAP – jak to określić? co to właściwie jest? poco to stworzono? 2. Konieczność opierania się na funkcjonalnościach innych urzędów i ministerstw 3. Problemy techniczne – interoperacyjność i zgodność ze standardami 4. Niewystarczające zasoby 20 Kwietnia 2010r.

7 Definicja ePUAP i wynikające z niej trudności 1. Nie wiąże się z jedną usługą publiczną ani konkretnym zadaniem 2. Wymaga innego niż zwykle horyzontalnego podejścia 3. Żadna ustawa nie nakłada wprost obowiązku stosowania ePUAP ani nie określa obowiązków z tym związanych 4. Konieczność traktowania administracji jako całości - nie jest realizacją kompetencji określonej w sposób zadaniowy (jak CEPIK czy eDeklaracje) 20 Kwietnia 2010r.

8 Konieczność korzystania z zasobów zewnętrznych 1.Usługi mające stanowić treść platformy muszą być dostarczone przez inne instytucje 2.Konieczna jest wysoka jakość współpracy miedzy resortami 3.Konieczność ograniczenia samodzielności poszczególnych instytucji ich niezależności i suwerenności w zakresie realizacji własnych ustawowych zadań 4.Kluczowe jest wykorzystanie rejestrów państwowych – co rodzi pytanie czy integrujemy to co mamy czy czekamy na ich dopasowane do współczesności wersje 5.Konieczne jest stworzenie skutecznego systemu kopiowania dobrych rozwiązań (pomiędzy urzędami gminnymi i wojewódzkimi) 6.Konieczne jest efektywne zarządzanie dokumentami i wzorcami 20 Kwietnia 2010r.

9 Problemy techniczne – interoperacyjność i standaryzacja 1.Różne interpretacje dopuszczane przez ustawy i rozporządzenia wpływające na kształt systemów informatycznych urzędów a.KPA b.podpisu elektronicznego c.Informatyzacji d.Ochronie danych osobowych e.O samorządzie … i setki innych 2.Nie ma mowy o każdorazowych dwustronnych uzgodnieniach technicznych. 3.Nie ma bazy dobrych praktyk 1.Niezbędne jest stworzenie struktury organizacyjnej lub społeczności, która w dłuższej perspektywie przyczyniać się będzie do tworzenia bazy standardowych praktyk i zaleceń odnośnie funkcjonowania i konstrukcji systemów informacyjnych w administracji publicznej 2.Tymczasowo konieczne jest musi zaimplementowanie rozmaitych mechanizmów przetwarzania dokumentów elektronicznych przekazywanych pomiędzy wieloma różnymi instytucjami 20 Kwietnia 2010r.

10 Problemy z zasobami 1.Do wdrożenia ePUAP w sposób bardziej zaawansowany, urzędy potrzebują pomocy wysoko wykwalifikowanych informatyków, którzy będą w stanie: a.zdefiniować interfejsy zgodne ze standardami WS b.zdefiniować lub zaadaptować wzorce dokumentów do potrzeb urzędu c.zintegrować ePUAP z obiegiem dokumentów oraz innymi systemami informatycznymi w urzędzie 2.Konieczne jest posiadanie zasobów sprzętowych i infrastrukturalnych Potrzebne jest wyasygnowanie znaczących zasobów czasu i środków na przeorganizowanie funkcjonowania urzędów by sprostać wymaganiom technicznym, organizacyjnym i prawnym 20 Kwietnia 2010r.

11 Przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona akcja informacyjna dla samorządów lokalnych i regionalnych Przeprowadone zostaną ogólnopolskie szkolenie dla obywateli Wdrożenie pl.ID Wdrożenie systemu rejestrów państwowych Stworzenie społeczności wymiany i publikowania rozwiązań oraz wzorców dokumentów Dokonania zmian prawnych wymuszających wdrożenie konkretnych eUsług przez urzędy centralne i wojewódzkie Czego potrzebuje ePUAP? (czego potrzebuje eAdministracja)? ePUAP przyniesie korzyści jeśli: 20 Kwietnia 2010r.

12 Przykład koncepcji integracji ePUAP z systemem regionalnym 20 Kwietnia 2010r.

13 Planowane obszary współpracy – ePUAP platforma regionalna Wykorzystanie na ePUAP gotowych formularzy działających na platformie Wrota Małopolski. Walidacja formularzy – weryfikacji danych z danymi w rejestrach dziedzinowych. Wykorzystanie zidentyfikowanych i opisanych procesów (usług) działających w urzędach małopolskich. Migracja użytkowników do ePUAP w tym wymiany danych użytkowników. Identyfikacja i implementacja na ePUAP usługi koordynacyjnej. Eksport i import katalogu usług, wymiana katalogów pomiędzy ePUAP a Wrotami Małopolski. Opracowanie specyfikacji wymagań dla tworzonych formularzy i wzorów dokumentów. Wypracowanie zasad i metod wykorzystania usług ePUAP przez Wrota Małopolski. Wykorzystanie usługi wsparcia opłat elektronicznych, potwierdzenia dokonania wpłaty. 20 Kwietnia 2010r.

14 Jakub Staniewicz Stowarzyszenie Miasta w Internecie j.staniewicz@mwi.pl GSM 604 544 421 Dane kontaktowe Dziękuję za uwagę 20 Kwietnia 2010r.


Pobierz ppt "Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google