Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma A2A PA2A. Platforma A2A Dostęp do Platformy A2A Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) – przeglądarka WWW [dostęp z sieci Internet] Interfejs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma A2A PA2A. Platforma A2A Dostęp do Platformy A2A Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) – przeglądarka WWW [dostęp z sieci Internet] Interfejs."— Zapis prezentacji:

1 Platforma A2A PA2A

2 Platforma A2A Dostęp do Platformy A2A Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) – przeglądarka WWW [dostęp z sieci Internet] Interfejs WebService – wymiana plików XML pomiędzy dwoma systemami [np. ARiMR GIW]

3 Użytkownicy PA2A upoważnienie GLW [pismo z GIW do DIRZ] utworzenie konta użytkownika nadanie uprawnień do funkcjonalności zmiana hasła przy pierwszym logowaniu Platforma A2A

4 Użytkownicy PA2A c.d. rola Inspektor IW funkcje PA2A i funkcje ZSZiK [IRZ] lokalizacja użytkownika --> Departament IRZ [ARiMR] Platforma A2A

5 Informacje ogólne – użytkownicy Login i hasło (utworzenie konta) – list polecony Wniosek o reset hasła/odblokowanie konta Nr faksu: 0-22 318 54 08 Odblokowanie konta – adres e-mail Reset hasła – list polecony HelpDesk: 0-22 595 07 97 Platforma A2A

6 OBRAZEK Wzór wniosku Platforma A2A

7 Problemy związane z funkcjonowaniem PA2A Platforma A2A aplikacja/usługa w sieci ARiMR umożliwia dostęp do pewnych funkcjonalności [np. modyfikacja statusu epizootycznego] konto LDAP – do aplikacji/systemu ZSZiK

8 Logowanie Strona WWW: https://pa2a.doplaty.gov.pl WebVPN – dostęp do sieci ARiMR Platforma A2A – dostęp do funkcjonalności Platforma A2A

9 WebVPN bezpieczne połączenie z siecią ARiMR: dostęp do sieci ARiMR dostęp do usług, aplikacji i systemów w sieci ARiMR konto sieciowe w domenie ZSZiK [AD] Platforma A2A

10 Web VPN – wymagania Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (poz. 1024) System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem Platforma A2A

11 OBRAZEK Platforma A2A Logowanie do WebVPN-a

12 OBRAZEK Platforma A2A Wybór usługi/funkcjonalności

13 OBRAZEK Platforma A2A Logowanie do PA2A

14 OBRAZEK Platforma A2A Strona główna PA2A – lista funkcjonalności

15 Platforma A2A Funkcjonalności PA2A Modyfikacja statusu epizootycznego siedzib stad Udostępnianie informacji o siedzibach stad w gminie Udostępnianie informacji o wskazanej siedzibie stada lub siedzibach stad producenta Udostępnianie informacji o zwierzętach dla siedzib stad Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych indywidualnie

16 Platforma A2A Modyfikacja statusu epizootycznego Parametry funkcji: Numer siedziby stada Data początkowa Data końcowa [opcjonalna] Status epizootyczny

17 OBRAZEK Platforma A2A Modyfikacja statusu epizootycznego - parametry

18 Platforma A2A Udostępnianie informacji O siedzibach stad w gminie O wskazanej siedzibie stada lub siedzibach stad producenta O zwierzętach dla siedzib stad

19 Platforma A2A Udostępnianie informacji o siedzibach stad w gminie Parametry wyszukiwania Województwo Powiat Gmina Miejscowość [opcjonalnie]

20 OBRAZEK Platforma A2A Lista siedzib stad w gminie - wyszukiwanie

21 OBRAZEK Platforma A2A Stada w gminie – dostępne funkcje Pokaż dane szczegółowe Siedziby Stada Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada

22 OBRAZEK Platforma A2A Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada Dane szczegółowe siedziby stada

23 OBRAZEK Platforma A2A Zwierzęta w siedzibie stada

24 Platforma A2A Udostępnianie informacji o siedzibach stad producenta/wybranej siedzibie stada Parametry wyszukiwania Numer producenta Numer siedziby stada

25 OBRAZEK Platforma A2A Wybrane stado/stada producenta - wyszukiwanie

26 OBRAZEK Platforma A2A Dane ogólne stada/stad producenta – dostępne funkcje Pokaż dane szczegółowe Siedziby Stada Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada

27 OBRAZEK Platforma A2A Dane szczegółowe siedziby stada Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada

28 OBRAZEK Platforma A2A Zwierzęta w siedzibie stada

29 Platforma A2A Udostępnianie informacji o zwierzętach dla siedzib stad Parametry wyszukiwania Numer siedziby stada

30 OBRAZEK Platforma A2A Informacje o zwierzętach dla siedziby stada - wyszukiwanie

31 OBRAZEK Platforma A2A Zwierzęta w siedzibie stada

32 OBRAZEK Platforma A2A Lista zwierząt w stadzie

33 Platforma A2A Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych indywidualnie Parametry wyszukiwania Lista identyfikatorów zwierząt

34 OBRAZEK Platforma A2A Informacje o zwierzętach znakowanych indywidualnie

35 OBRAZEK Platforma A2A Informacja o procesie generowania danych/raportu

36 OBRAZEK Platforma A2A Weryfikacja stanu procesu

37 OBRAZEK Platforma A2A Pobranie raportu

38 OBRAZEK Platforma A2A Raport dla zwierząt znakowanych indywidualnie

39 Platforma A2A Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych stadnie Parametry wyszukiwania Lista identyfikatorów grup zwierząt Lista numerów stad

40 OBRAZEK Platforma A2A Informacje o zwierzętach znakowanych stadnie

41 OBRAZEK Platforma A2A Informacja o procesie generowania danych/raportu

42 OBRAZEK Platforma A2A Weryfikacja stanu procesu

43 OBRAZEK Platforma A2A Pobranie raportu

44 OBRAZEK Platforma A2A Raport dla zwierząt znakowanych stadnie

45 OBRAZEK Platforma A2A Wydruk raportu

46 Dziękuję za uwagę PRZEMYSŁAW PYRA Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt


Pobierz ppt "Platforma A2A PA2A. Platforma A2A Dostęp do Platformy A2A Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) – przeglądarka WWW [dostęp z sieci Internet] Interfejs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google