Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Analiz i Programów Rynku Pracy. Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Analiz i Programów Rynku Pracy. Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Analiz i Programów Rynku Pracy

2 Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie NADZIEJA. Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych ze środowisk byłych PPGR-ów Program realizowany w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

3 Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie W ramach projektu 310 osób bezrobotnych z 17 powiatów województwa warmińsko- mazurskiego (powiat bartoszycki, braniewski, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski) zostanie objętych kompleksowym działaniem Założenia projektu

4 Działania szkolenia aktywizujące mające na celu wsparcie psychologiczne, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwanie pracy i poruszanie się na rynku pracy szkolenie zawodowe pod konkretne potrzeby pracodawców, od których pozyskane będą promesy zatrudnieniowe staże lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy mające na celu dostosowanie kwalifikacji i umiejętności beneficjentów do potrzeb i oczekiwań tych pracodawców Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

5 Termin realizacji 1.08.2005 – 31.12.2007 Okres realizacji działań (szkolenie aktywizujące, szkolenie zawodowe, staż bądź przygotowanie zawodowe w miejscu pracy) wynosić będzie łącznie około 6 miesięcy Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

6 Podczas realizacji projektu Beneficjenci będą mieli zapewnione: zakwaterowanie przez cały okres realizacji projektu wyżywienie podczas szkolenia i pierwszego miesiąca odbywania stażu/przygotowania zawodowego w miejscu pracy zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (2 razy w miesiącu) zwrot kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania szkolenia, stażu bądź przygotowania zawodowego w miejscu pracy wypłatę stypendium szkoleniowego lub dodatku szkoleniowego wypłatę stypendium z tytułu odbywania stażu bądź przygotowania zawodowego w miejscu pracy Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

7 Koszt realizacji programu Koszt ogólny realizacji projektu wyniesie 3 949 600,00 zł, z czego: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 141 600,00 zł Środki z rezerwy wojewódzkiej Funduszu Pracy - 808 000,00 zł, w tym: w 2006 r. - 400 000,00 zł w 2007 r. - 408 000,00 zł Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

8 Zadania Powiatowych Urzędów Pracy dokonanie rekrutacji uczestników projektu i skierowanie na szkolenie, wypłata uczestnikom projektu stypendiów lub dodatków szkoleniowych, w fazie końcowej trwania szkolenia podpisanie umowy ze wskazanym przez instytucję szkoleniową pracodawcą o skierowanie na staż bądź przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

9 Zadania instytucji szkoleniowej współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie rekrutacji uczestników według określonych kryteriów wymaganych w danym szkoleniu, przeprowadzenie szkolenia zawodowego obejmującego moduł teoretyczny i praktyczny, zapewnienie uczestnikom projektu wyżywienie podczas szkolenia i pierwszego miesiąca odbywania stażu/przygotowania zawodowego w miejscu pracy ubezpieczenie uczestników projektu, Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

10 Zadania instytucji szkoleniowej zapewnienie uczestnikom projektu zakwaterowania w okresie odbywania szkolenia zawodowego, stażu bądź przygotowania zawodowego w miejscu pracy, współpraca z pracodawcami w zakresie zorganizowania uczestnikom szkolenia praktycznego oraz możliwości odbywania stażu bądź przygotowania zawodowego w miejscu pracy, Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

11 Zadania instytucji szkoleniowej pokrycie uczestnikom szkolenia dojazdów środkami komunikacji publicznej związanych z realizowaną usługą: zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (2 razy w miesiącu), zwrot kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania szkolenia, stażu bądź przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnikom udział w usłudze szkoleniowej. Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

12 Realizacja promocji projektu Kolportaż plakatów i ulotek 4 audycje radiowe w Radio Olsztyn 10 ogłoszeń o projekcie w Gazecie Olsztyńskiej Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

13 Rekrutacja beneficjentów: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Szkolenia zawodowe Liczba osób Powody rezygnacji PlanRekrutacjaRezygnacja I edycja725220- ze względów ekonomicznych; - problemy zdrowotne; - alkoholizm; - wezwanie do odbycia kary więzienia; - podjęcie pracy bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej; - brak podania powodu rezygnacji; - brak motywacji do pracy; - wygórowane oczekiwania płacowe; II edycja1068125 III edycja766010 IV edycja100852 RAZEM35427857 V edycjaOtwarcie ofert w dniu 23.03.2007

14 Stan zaawansowania szkoleń zawodowych Szkolenia zrealizowane w ramach I, II i III edycji (luty 2006 – luty 2007) Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Nazwa kursuL-ba osób zaplanowanych L-ba osób zrekrutowanych Liczba osób, które ukończyły usługę Liczba osób, które podjęły zatrudnienie Efektywność zatrudnieniowa (%) Pracownik ochrony fizycznej I-go stopnia (OKZ Faktor) 15 12533,3 % Spawacz (W-M Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości) 121391076,92 % Pracownik budowlany stanu surowego (W-M ZDZ) 15105660 % Pracownik budowlany robót wykończeniowych (W-M ZDZ) 15146642,85 % Szwaczka (Elbląski Uniwersytet Robotniczy) 15----

15 Stan zaawansowania szkoleń zawodowych Szkolenia zrealizowane w ramach I, II i III edycji (luty 2006 – luty 2007) Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Nazwa kursuL-ba osób zaplanowanych L-ba osób zrekrutowanych Liczba osób, które ukończyły usługę Liczba osób, które podjęły zatrudnienie Efektywność zatrudnieniowa (%) Pracownik ochrony fizycznej I- go stopnia (OKZ Faktor) 15129650 % Spawacz (PKZ) 12134650 % Pracownik handlu z obsługą komputera i kasy fiskalnej (PKZ) 121311430,77 % Pracownik gastronomii i hotelarstwa (Centrum Szkoleniowe Lucyna Iwona Strzelecka) 12 10758,33 % Pracownik przetwórstwa mięsnego-pakowacz (Techpal Sp. z o.o.) 20----

16 Stan zaawansowania szkoleń zawodowych Szkolenia zrealizowane w ramach I, II i III edycji (luty 2006 – luty 2007) Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Nazwa kursuL-ba osób zaplanowanych L-ba osób zrekrutowanych Liczba osób, które ukończyły usługę Liczba osób, które podjęły zatrudnienie Efektywność zatrudnieniowa (%) Opiekunka osób niepełnosprawnych z umiejętnością wykonywania masażu klasycznego (OKZ Faktor) 15 213,33 % Pracownik przetwórstwa mięsnego-operator maszyn pakujących (KAI INFO Sp. z o.o.) 20168425 % Fryzjer z elementami kosmetyki (OKZ Faktor) 12 9541,67 % Monter sprzętu RTV (Zakład Opakowań i Produkcji Mechanicznej Jan Łachut) 20135538,46 % Razem2101551036642,58

17 Stan zaawansowania szkoleń zawodowych Szkolenia realizowane w ramach III edycji (wrzesień 2006 – kwiecień 2007 ) Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Nazwa kursuTermin realizacji L-ba osób zaplanowanych L-ba osób zrekrutowanych Planowana efektywność zatrudnieniowa (%) Pracownik gastronomii i hotelarstwa (Centrum Szkoleniowe Lucyna Iwona Strzelecka) 09.10.2006- 20.03.2007 141571 % Pracownik budowlany robót wykończeniowych (z umiejętnością wykonywania dociepleń, montażu płyt kartonowo-gipsowych i nowoczesnych technologii wykończeniowych (OKZ Faktor) 13.12.2006- 30.04.2007 15833 % Pracownik ochrony fizycznej I-go stopnia (OKZ Faktor) 09.11.2006- 31.03.2007 151234 % RazemX4435X

18 Stan zaawansowania szkoleń zawodowych Szkolenia realizowane w ramach IV edycji (styczeń 2007 – wrzesień 2007) Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Nazwa kursuTermin realizacji L-ba osób zaplanowanych L-ba osób zrekrutowanych Planowana efektywność zatrudnieniowa (%) Pracownik gastronomii i hotelarstwa (Centrum Szkoleniowe Lucyna Iwona Strzelecka) 01.02.2007- 17.08.2007 14 50 % Opiekunka osób niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego (Centrum Szkoleniowe Lucyna Iwona Strzelecka) 01.02.2007- 26.06.2007 141250 % Pracownik budowlany robót wykończeniowych (z umiejętnością wykonywania dociepleń, montażu płyt kartonowo-gipsowych i nowoczesnych technologii wykończeniowych (OKZ Faktor) 26.02.2007- 18.07.2007 129100 % Fryzjer z elementami kosmetyki (OKZ Faktor) 13.02.2007- 02.08.2007 121150%-58%

19 Stan zaawansowania szkoleń zawodowych Szkolenia realizowane w ramach IV edycji (styczeń 2007 – wrzesień 2007) Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Nazwa kursuTermin realizacjiL-ba osób zaplanowanych L-ba osób zrekrutowanych Planowana efektywność zatrudnieniowa (%) Opiekunka domowa nad osobami chorymi i dziećmi z językiem niemieckim (Placówka Kształcenia Zawodowego) 01.02.2007- 30.06.2007 12 100 % Pracownik handlu z obsługą komputera i kasy fiskalnej (Placówka Kształcenia Zawodowego) 01.02.2007- 30.06.2007 1213 (1 osoba zrezygnowała) 80 % Spawacz (OKZ Faktor) 19.03.2007- 18.09.2007 12980 % Stolarz (OKZ Faktor) Do ustalenia po skompletowaniu grupy 12580 % RazemX10085X

20 Stan zaawansowania szkoleń zawodowych Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

21 Efekty zatrudnieniowe (I, II i częściowo III edycja) Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

22 PLANY Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie ocena ofert V edycji: marzec 2007 (2-3 kursy) realizacja pozostałych zakontraktowanych usług: III i IV edycja promocja projektu audyt projektu zakończenie projektu – grudzień 2007 rozliczenie z MPiPS – styczeń 2008


Pobierz ppt "Wydział Analiz i Programów Rynku Pracy. Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans."

Podobne prezentacje


Reklamy Google