Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40.. Działanie: 1.6 w ramach SPO RZL. Aktywizacja zawodowa kobiet 40+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40.. Działanie: 1.6 w ramach SPO RZL. Aktywizacja zawodowa kobiet 40+"— Zapis prezentacji:

1 Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40.

2 Działanie: 1.6 w ramach SPO RZL. Aktywizacja zawodowa kobiet 40+

3 Beneficjent -kobiety długotrwale bezrobotne, -zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy powyżej 12 m-cy, -w wieku powyżej 40 lat, -zamieszkałe w mieście Łodzi.

4 Czas trwania projektu 01 listopada 2006 r. – 31 marca 2008 r. 517 dni

5 Obszar realizacji Miasto Łódź

6 Grupa docelowa -kobiety długotrwale bezrobotne, -zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy powyżej 12 m-cy, -w wieku powyżej 40 lat, -zamieszkałe w mieście Łodzi.

7 Najważniejsze działania 1. Indywidualne doradztwo zawodowe. 2. Poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne. 3. Aktywizacja beneficjentek w ramach środowiskowych grup wsparcia. 4. Szkolenia komputerowe-podstawy obsługi komputera. 5. Szkolenie językowe – podstawy języka angielskiego. 6. Szkolenia profilowane: zawodowe(profesjonalna obsługa klienta; obsługi komputera i urządzeń biurowych; opieka nad osobami starszymi, przewlekle chorymi; stylizacja paznokci; usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – mała księgowość). 7. Prowadzenie pośrednictwa zawodowego.

8 Harmonogram realizacji projektu Działania Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy. XXXXXX 2.Analiza ofert firm szkoleniowych, przeprowadzenie przetargów. XXX 3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno-reklamowej. XXXXXXXXX 4.Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla beneficjentek. XXX 5.Przeprowadzenie rekrutacji. XXXXXX 6.Indywidualne doradztwo zawodowe. XXXXXX 7.Poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne XXXXXXXXXXXXXXX 8. Aktywizacja beneficjentek w ramach środowiskowych grup wsparcia. XXXXXXXXX 9. Szkolenia komputerowe-podstawy obsługi komputera. XXXXXX

9 Harmonogram realizacji projektu Działania Szkolenie językowe – podstawy języka angielskiego. XXXXXXXXXXXX 11. Profilowane szkolenia zawodowe. XXXXXXXXX 12. Pośrednictwo zawodowe. XXXXXX 13. Działania administracyjne. XXXXXXXXXXXXXXXXX

10 Promocja projektu 1.Przygotowanie i druk materiałów informacyjno-reklamowych (plakaty, ulotki, podstrona internetowa, gadżety).- XI, XII Nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi – patronaty medialne.-XI,XII Organizacja konferencji prasowych – XI 2006, II.2007, VI.2007, X.2007, III Przygotowanie i zamieszczanie w mediach informacji dotyczących rozpoczęcia oraz ewaluacji projektu. XI – III.2008.

11 Planowany budżet projektu 700 – 800 TYS. PLN Dziękujemy za cierpliwość


Pobierz ppt "Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40.. Działanie: 1.6 w ramach SPO RZL. Aktywizacja zawodowa kobiet 40+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google