Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion."— Zapis prezentacji:

1 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

2 Uczestnicy projektu www.parseta.org.pl 1 Miasto Białogard 8 Gmina Sławoborze 2 Miasto i Gmina Karlino9 Gmina Dygowo 3 Miasto i Gmina Borne Sulinowo10 Gmina Gościno 4 Miasto i Gmina Barwice 11 Gmina Kołobrzeg 5 Miasto i Gmina Połczyn Zdrój12 Gmina Rymań 6 Gmina Rąbino 13 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 7 Gmina Tychowo 14 Starostwo Powiatowe w Świdwinie

3 Budżet projektu: Całkowita wartość: 8 231 273 zł Zakup sprzętu, internetu i opieka posprzedażna 6 190 964 zł Szkolenia: 332 080 zł Ubezpieczenie sprezętu: 1 037 000 zł Promocja i zarządzanie: 608 829 zł www.parseta.org.pl

4 Wskaźniki rezultatu projektu: Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu - wartość docelowa 10 314 Liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu - wartość docelowa 227 Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu - wartość docelowa 21 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu - wartość docelowa 1 600 Liczba sporządzonych materiałów szkoleniowych - wartość docelowa 5 640 Liczba przeszkolonych osób - wartość docelowa 2 640 www.parseta.org.pl

5 Kwalifikowane działania w ramach realizowanego projektu: dotacja całkowicie pokrywa koszt dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (przez okres 27 miesięcy), koszt dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez uczestników, na podstawie ustalonego regulaminu zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (176 szkoleń po 5h każde), dofinansowanie kosztów utworzenia punktów koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym (176 punktów z 810 komputerami i 177 drukarkami) dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem. www.parseta.org.pl

6 Gospodarstwa domowe objęte projektem GminaLiczba gospodarstw domowych 1 Miasto Białogard 12 2 Miasto i Gmina Karlino33 3 Miasto i Gmina Borne Sulinowo30 4 Miasto i Gmina Barwice 11 5 Miasto i Gmina Połczyn Zdrój15 6 Gmina Rąbino 10 7 Gmina Tychowo 2 www.parseta.org.pl

7 Gospodarstwa domowe objęte projektem GminaLiczba gospodarstw domowych 8 Gmina Sławoborze10 9 Gmina Dygowo10 10 Gmina Gościno13 11 Gmina Kołobrzeg24 12 Gmina Rymań 13 13 Starostwo Powiatowe w Szczecinku44 14 Starostwo Powiatowe w Świdwinie0 www.parseta.org.pl

8 Gospodarstwa domowe objęte projektem Każde gospodarstwo domowe zostanie wyposażone w komputer bądź notebook. Dla każdego gospodarstwa Wykonawca będzie musiał zapewnić łącze internetowe o minimalnej prędkości 2 Mb/s z dopuszczalnym limitem danych 5 GB miesięcznie. Dla każdego gospodarstwa będzie dostępna infolinia, gdzie będzie można zgłosić problemy z komputerem w zakresie sprzętu oraz preinstalowanego oprogramowania. www.parseta.org.pl

9 Gospodarstwa domowe objęte projektem Gospodarstwa powinny być wybrane w oparciu o regulamin. Powinny być wybrane spośród grup docelowych projektu Po zakończeniu realizacji projektu gmina będzie zobowiązana zapewnić dostęp do internetu przez okres 5 lat W trakcie realizacji projektu gospodarstwa domowe które przestaną spełniać kryteria grup docelowych powinny być zastąpione innymi spełniającymi te wymogi www.parseta.org.pl

10 Jakie gospodarstwa domowe mogą być objęte projektem? - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, - dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, www.parseta.org.pl

11 Jakie gospodarstwa domowe mogą być objęte projektem? - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, - rodziny zastępcze, - rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, - jednostki podległe beneficjentowi ( w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczowychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej) - w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta. www.parseta.org.pl

12 Jakie gospodarstwa domowe mogą być objęte projektem? - osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł), www.parseta.org.pl

13 Jakie gospodarstwa domowe mogą być objęte projektem? - dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2011 wynosi 1226,95 zł). www.parseta.org.pl

14 Punkty koordynujące walkę z wykluczeniem cyfrowym www.parseta.org.pl GminaLiczba PKWZWCLiczba komputerów 1 Miasto Białogard 1089 2 Miasto i Gmina Karlino28126 3 Miasto i Gmina Borne Sulinowo2030 4 Miasto i Gmina Barwice 775 5 Miasto i Gmina Połczyn Zdrój1640 6 Gmina Rąbino 39 7 Gmina Tychowo 1119

15 Punkty koordynujące walkę z wykluczeniem cyfrowym www.parseta.org.pl GminaLiczba PKWZWCLiczba komputerów 8 Gmina Sławoborze629 9 Gmina Dygowo1025 10 Gmina Gościno20165 11 Gmina Kołobrzeg2351 12 Gmina Rymań 1180 13 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 331 14 Starostwo Powiatowe w Świdwinie 841

16 Punkty koordynujące walkę z wykluczeniem cyfrowym Każdy z punktów będzie wyposażony w urządzenie wielofunkcyjne, Wskazaną przez beneficjenta liczbę komputerów Urządzenie sieciowe łączące komputery z siecią internet W przypadku przewidzianych środków przez Gminę sfinansowane zostanie stworzenie wewnętrznej sieci www.parseta.org.pl

17 Punkty koordynujące walkę z wykluczeniem cyfrowym www.parseta.org.pl GminaDrobna infrastruktura 1 Miasto Białogard10 500 2 Miasto i Gmina Karlino33 200 3 Miasto i Gmina Połczyn Zdrój37 500 4 Gmina Tychowo12 000 5 Gmina Rąbino7 000 6 Starostwo Powiatowe w Szczecinku4 800 Środki przewidziane przez gminy na stworzenie wewnętrznej infrastruktury sieciowej

18 Punkty koordynujące walkę z wykluczeniem cyfrowym Planowany koszt miesięcznego abonamentu w PKWZWC - 69 zł brutto miesięcznie. W ramach działalności PKWZWC planujemy przeprowadzić 176 szkoleń każde po 5 h. W ramach projektu przewidziane jest: 150 zł za wynajem sali, Catering 12 zł na osobę Materiały edukacyjne i promocyjne dla każdego uczestnika Planujemy przeszkolić 2 640 osób www.parseta.org.pl

19 Punkty koordynujące walkę z wykluczeniem cyfrowym PKWZWC nie mogą służyć jako sale lekcyjne PKWZWC muszą być dostępne przede wszystkim dla osób z grup docelowych Osoby opiekujące się PKWZWC będą zobowiązane wypełniać ankietę o wykorzystaniu komputerów na portalu projektu Koszty eksploatacyjne PKWZWC muszą być finansowane przez Gminę www.parseta.org.pl

20 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Proponowany sprzęt komputerowy www.parseta.org.pl

21 Komputery All-In-One Procesor Intel Core i5 trzeciej generacji czterordzeniowy ze zintegrowaną kartą graficzną. Pamięć RAM 4GB Dysk twardy SATA III 500GB 7200obr/min Wyświetlacz Full HD o przekątnej 23 cali z podświetleniem LED Nagrywarka DVD Komunikacja: Karta sieciowa przewodowa i bezprzewodowa, bluetooth System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional Pakiet biurowy (Edytor tekstu, Arkusz Kalkulacyjny, Prezentacje itp.) Program Anty-wirusowy z 7 letnim okresem wsparcia. www.parseta.org.pl

22 Notebook Procesor Intel Core i5 trzeciej generacji Pamięć RAM 4GB Dysk twardy SATA 320 GB 5400 obr/min Wyświetlacz HD o przekątnej 15,6 cala z podświetleniem LED Nagrywarka DVD Komunikacja: Karta sieciowa przewodowa i bezprzewodowa, bluetooth System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional Pakiet biurowy (Edytor tekstu, Arkusz Kalkulacyjny, Prezentacje itp.) Program Anty-wirusowy z 7 letnim okresem wsparcia. www.parseta.org.pl

23 Drukarka Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne drukarka laserowa, skaner, kopiarka Komunikacja: Port USB, port Ethernet Wydruk i skanowanie dwustronne Gwarancja 3 lata www.parseta.org.pl

24 Oprogramowanie System operacyjny(najprawdopodobniej windows 8) Pakiet biurowy (najprawdopodobniej OpenOffice) Oprogramowanie antywirusowe z 7 letnią subskrypcją Oprogramowanie monitorujące komputer Wykrywanie, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, Zarządzanie poprawkami i dystrybucja oprogramowania, Zdalne zarządzanie komputerami, Lokalizacja sprzętu na podstawie adresu IP (opcjonalnie GPS) www.parseta.org.pl

25 Gwarancja i serwis Komputery objęte gwarancją producenta przez okres 7 lat w ramach jej zapewniona jest pomoc telefoniczna 24godz/dobę 7 dni w tygodniu, Naprawa bądź dostarczenie sprzętu zastępczego w ciągu 48h Opiekę posprzedażną sprzętu i oprogramowania: wizyta technika w przypadku uszkodzenia sprzętu, wsparcie dla fabrycznie zainstalowanego oprogramowania – system operacyjny, pakiet biurowy, antywirus www.parseta.org.pl

26 Harmonogram działań 15 stycznia 2013 – nastąpiło ostateczne zaakceptowanie zmian w projekcie przez WWPE. W chwili obecnej trwa procedura podpisania aneksu do umowy zmieniającego zakres oraz kwotę dofinansowania unijnego. Do 15 lutego 2013 r. zostaną przygotowane i rozesłane aneksy do podpisanych porozumień. Prosimy o ich niezwłoczne podpisanie i odesłanie do biura Związku. Do 27 lutego 2013 planujemy ogłoszenie kompleksowego przetargu na dostawę ubezpieczonego sprzętu komputerowego wraz z z oprogramowaniem oraz dostawą internetu. Do końca czerwca 2013 wybór Wykonawcy Do końca sierpnia 2013 dostawa sprzętu i internetu do gospodarstw domowych i punktów koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym. www.parseta.org.pl

27 Harmonogram działań Do września br. planujemy opracowanie i wydanie podręcznika ABC korzystania z komputera i internetu oraz dostawę materiałów promocyjnych (pen-drivy, podkładki pod myszy, roll-upy) Od września rozpoczęcie szkoleń w punktach koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym z obsługi komputera i internetu (łącznie 176 szkoleń) www.parseta.org.pl

28 Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Kamil Piecuch – tel. 94 311 72 47, 94 716 63 31 kp@parseta.org.pl kp@parseta.org.pl Iwona Czerniec – tel. 94 311 72 47, 94 716 63 35 ic@parseta.org.pl ic@parseta.org.pl www.parseta.org.pl


Pobierz ppt "8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion."

Podobne prezentacje


Reklamy Google