Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Podsumowanie realizacji projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

2 Plan prezentacji 1. Charakterystyka projektu: cele, partnerstwo polsko – niemieckie w projekcie, działania zrealizowane w Polsce przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie (PUP) – Instytucję wysyłającą, zadania wdrożone na terenie Niemiec przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych Bad Freienwalde (VFBQ) – Instytucję przyjmującą oraz rezultaty osiągnięte w projekcie. 2. Informacja o konferencji podsumowującej projekt zorganizowanej przez PUP w Tarnowie r. 3. Wypowiedzi Uczestników projektu.

3 Projekt został zrealizowany:
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Projekt został zrealizowany: w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) akcja programu Leonardo da Vinci - projekty mobilności zgodnie z głównym założeniem projektów mobilności - połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy

4 Cel główny projektu „Przyjemne z pożytecznym”
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Cel główny projektu „Przyjemne z pożytecznym” Wyposażenie Uczestników projektu w: kwalifikacje wiedzę kompetencje społeczne doświadczenie zawodowe podczas przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego oraz pobytu na 9 tygodniowych stażach zagranicznych w Niemczech

5 Grupa docelowa 30 osób bezrobotnych
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Grupa docelowa 30 osób bezrobotnych posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego w szczególności: osoby do 25 roku życia, nieposiadające doświadczenia zawodowego, kwalifikacji zawodowych czy umiejętności poszukiwania pracy oraz długotrwale bezrobotne

6 Okres realizacji projektu Wartość przyznanego dofinansowania
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Okres realizacji projektu r. – r. Wartość przyznanego dofinansowania EUR

7 Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie (Polska)
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” W celu zapewnienia powodzenia realizacji projektu zawiązano partnerstwo pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie (Polska) a Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych Bad Freienwalde e.V. (Niemcy).

8 promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie działa od 1990 roku. Przedmiotem jego działalności jest: promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Teren działania PUP w Tarnowie zamieszkuje około 311,8 tys. mieszkańców w tym ok. 113,2 tys. miasto Tarnów i 198,6 tys. powiat tarnowski, z czego ponad 16 tys. jest klientami Urzędu (dane aktualne na koniec października 2013 r.)

9 (wschodnia Brandenburgia).
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych Bad Freienwalde e.V. (VFBQ) powstało w 1992 r. w Bad Freienwalde w Niemczech (wschodnia Brandenburgia). Celem VFBQ jest aktywność minimalizująca bezrobocie wśród młodzieży i dorosłych poprzez podwyższenie indywidualnych umiejętności zawodowych i społecznych. Od 2007 roku Stowarzyszenie ściśle wspiera polsko-niemiecką współpracę w obszarach aktywizacji zawodowej, pogłębiania kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturowej (liczba uczestników w projektach: rocznie ok. 350 osób z tego z Polski: rocznie ok. 120 osób).

10 program kulturowy w kraju Partnera
Charakterystyka projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Współpraca Partnerów dotyczyła w szczególności opracowania zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją projektu, które w szczególności objęły: grupę docelową cele stażu ramowe programy staży program kulturowy w kraju Partnera

11 Działania zrealizowane w Polsce – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie jako Instytucja wysyłająca
Rekrutacja – Proces rekrutacji składał się z następujących etapów: przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych, spełniających kryteria udziału w projekcie, ocena potencjału i możliwości kandydatów, przeprowadzenie testu ze znajomości języka niemieckiego, ustalenie listy uczestników oraz listy rezerwowej. Wszystkie działania w ramach doboru grupy uczestników były podejmowane w oparciu o zasadę równych szans, w tym zasadę równości płci, przejawiającą się w równym dostępie do informacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

12 Działania zrealizowane w Polsce – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie jako Instytucja wysyłająca
2. Przygotowanie: językowo-kulturowe przeprowadzone w postaci intensywnego 60-godzinnego szkolenia z języka niemieckiego z elementami wiedzy o kulturze Niemiec. Stażyści w trakcie zajęć poznali specjalistyczne słownictwo branżowe, utrwalili sobie tzw. słownictwo dnia codziennego, jak również pozyskali wiedzę, która ułatwiła komunikację międzykulturową, przybliżyła im wiedzę na temat Niemiec, panującej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej oraz najnowszej historii tego kraju. W Polsce przygotowanie oparło się na teoretycznym pogłębieniu wiedzy o różnorodności kulturowej, zwyczajach i tradycjach. Odbyły się prelekcje, w trakcie których przy pomocy materiałów filmowych oraz prezentacji przedstawiono informacje o kraju Partnera. pedagogiczne zrealizowane w trakcie 20-godzinnych zajęć, których celem było m. in. rozwijanie: umiejętności interpersonalnych, gotowości do współpracy i angażowania się w zadania, kreatywności, przekonania w możliwość odniesienia sukcesu na rynku pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zachowań asertywnych, a także diagnoza własnego potencjału i określanie indywidualnych czynników istotnych w realizacji planów zawodowych.

13 Działania zrealizowane w Polsce – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie jako Instytucja wysyłająca
Zapewniono organizację: 9-tygodniwych staży w zawodach; cukiernik, elektryk, florysta, kelner, kucharz, piekarz, opiekun osób starszych, mechanik samochodowy, monter instalacji sanitarnych, pracownik ogólnobudowlany, w dwóch 15. osobowych grupach, w terminach: I grupa: r. – r. I II grupa: r. – r. zakwaterowania i pełnego wyżywienia Uczestników projektu w trakcie odbywanego stażu, certyfikacji osiągnięć. Uczestnikom projektu zapewniono ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW,  kosztów leczenia za granicą - KL oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - OC w trakcie podróży do/z Niemiec oraz w trakcie 9-tygodniowego pobytu za granicą na stażu. 5. Zabezpieczono przejazd Stażystów do Niemiec i ich powrót po zakończonym stażu. 6. Zapewniono środki finansowe na kieszonkowe dla Uczestników projektu w trakcie odbywanego stażu.

14 Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d.
3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia GIBBZ (Gemeinnütziges – Informations - Bildung und Begegnung Zentrum) – Wasserstraße Bad Freienwalde. W budynku znajdują się: dwu, trzy i czteroosobowe pokoje z łazienkami sale seminaryjne stołówka.

15 Pracownik ogólnobudowlany
Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d. 4. Realizacja staży w zawodach: Elektryk Pracownik ogólnobudowlany Panowie Przybyło Dawid i Pajor Mateusz jako pracownicy ogólnobudowlani w firmie N&R Bau GmbH Pan Szwarga Wiktor oraz Pan Bartłomiej Stach jako elektrcy w firmie Lajos Szabo Elektroinstallation

16 Opiekun osób starszych Mechanik samochodowy
Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d. Opiekun osób starszych Mechanik samochodowy Monter instalacji sanitarnych Florystka Kucharz Piekarz Kelner Cukiernik Monika Bielecka jako florystka w firmie Arnold´s Blumen & Präsente Pani Stanisława Trela jako opiekun osób starszych w Stephanus –Seniorenzentrum

17 6. Realizacja „Treningu kompetencji społecznych”, którego celem było:
Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d. 5.Kontynuacja nauki języka niemieckiego w wymiarze 20 godzin z naciskiem na słownictwo branżowe. 6. Realizacja „Treningu kompetencji społecznych”, którego celem było: Wzmocnienie kompetencji społecznych Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz rozwiązywania konfliktów w grupie Wzmacnianie swojej osobowości poprzez pozytywne postrzeganie samego siebie. 7. Organizacja wyjścia do Urzędu Pracy w Bad Freienwalde (w tym możliwość korzystania z punktu informacyjnego dla osób poszukujących pracy) oraz organizacja spotkania z przedstawicielem Eures Panią Gebhardt-Hiller.

18 Berlin możliwość zwiedzenia miejsc ściśle
Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d. 8. Realizacja programu kulturowego, w trakcie, którego Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia miejsc ściśle związanych z historią, kulturą i sztuką Niemiec, a także z miejscowymi zwyczajami m.in. poprzez wycieczki do: Skansenu Altranft - poznanie niemieckich zwyczajów wielkanocnych, Poczdamu - historia i architektura: Cecilienhof, ogrody pałacu Sanssouci, Nowy Zamek, Dzielnica Holenderska i Alexandrofka, Berlina w programie: East Seide Gallery, Alexanderplatz, Hedwigskirche, NeueWache, Museuminsel, Musueum Pergamon, muzeum techniki, Katedra Berlińska - historia i architektura tych miejsc, ponadto zorganizowano spływ kajakowy – integracja z niemiecką grupą sportową Grün-Weiß. Berlin

19 Bunkier przeciwatomowy w Wollenberg
Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d. Poczdam Bunkier przeciwatomowy w Wollenberg

20 Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d.
Spływ kajakowy

21 Zdobycie dyplomu Czterech Wież
Działania zrealizowane na terenie Niemiec – Stowarzyszenie VFBQ jako organizacja przyjmująca c.d. Zdobycie dyplomu Czterech Wież

22 Rezultaty osiągnięte w projekcie „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
Rezultaty twarde osiągnięte przez 100% Uczestników: ukończenie kursu języka niemieckiego z elementami przygotowania kulturowego w Polsce i otrzymanie Zaświadczenia ukończenie przygotowania pedagogicznego w Polsce ukończenie 9- tygodniowego stażu w danym zwodzie na terenie Niemiec i otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu otrzymanie Oceny końcowej stażu w Niemczech ukończenie kursu języka niemieckiego w trakcie odbywanego stażu i uzyskanie Certyfikatu ukończenie treningu kompetencji społecznych w Niemczech i otrzymanie Certyfikatu złożenie raportu końcowego Uczestnika uzyskanie dokumentu Europass – Mobilność

23 Rezultaty osiągnięte w projekcie „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
Rezultaty twarde c.d. podjęcie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie – 43%* ogółu Uczestników, w tym: 27% na terenie Niemiec , po 3% na terenie Holandii i Anglii, 10 % na obszarze Polski ponadto: 3% odbyło staż * dane na dz r.

24 Rezultaty miękkie osiągnięte przez Uczestników projektu:
Rezultaty osiągnięte w projekcie „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” Rezultaty miękkie osiągnięte przez Uczestników projektu: wzrost poziomu znajomości języka niemieckiego – 100% Uczestników, wzrost poziomu wiedzy w zakresie znajomości kultury Niemiec - 90% Uczestników, wzmocnienie wiary w zmianę swojej sytuacji zawodowej i społecznej - 87% Uczestników, wzrost elastyczności i mobilności – 77% Uczestników, zdobycie/podwyższenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz wzrost pewności siebie – 77% Uczestników, wzrost przejrzystości kwalifikacji i doświadczenia zawodowego na terenie Europy poprzez posiadanie dokumentu Europass - Mobilność - 73% Uczestników, wzrost poziomu wiedzy na temat kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach - 73% Uczestników, wzrost atrakcyjności na polskim i europejskim rynku pracy - 70% Uczestników, pozytywna opinia o zrealizowanym projekcie – 100% Uczestników.

25 Konferencja podsumowująca realizację projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” W dniu 23 października 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się konferencja, w trakcie której odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu „Przyjemne z pożytecznym”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście na czele z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Romanem Ciepiela oraz członkiem zarządu powiatu Tarnowskiego Wicestarostą Panem Mirosławem Banach. Obecni byli również członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tarnowie, przedstawiciele partnerskiego Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych z Bad Freienwalde, Uczestnicy projektu, Przedstawiciele instytucji zajmujących się statutowo edukacją, problematyką rynku pracy a także lokalnych mediów. Konferencję rozpoczął przedmową Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela. Charakterystykę projektu, zrealizowanego wsparcia w Polsce oraz rezultatów przedstawiła Pani Angelika Bilska – Naczelnik WIRP PUP.

26 Konferencja podsumowująca realizację projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” W drugiej części spotkania głos zabrała Pani Wioletta Beyer – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych Bad Freienwalde e.V. (VFBQ), pełniąca rolę koordynatora projektów międzynarodowych i opiekuna Uczestników projektu. W trakcie wystąpienia Pani Beyer przedstawiła charakter i ideę Stowarzyszenia, zrealizowane działania w ramach projektu na terenie Niemiec oraz doświadczenia ze współpracy zarówno z beneficjentami projektu jak i z pracownikami PUP w Tarnowie. Kolejna część konferencji została poświęcona prezentacji, przedstawionej przez Panią Barbarę Borowicz – Naczelnika Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Promocji PUP w Tarnowie na temat: „W jaki sposób udział w stażach zagranicznych wpływa na atrakcyjność uczestników projektu jako kandydatów do pracy? Pani Wioletta Beyer – przedstawiciel VFBQ. Pani Barbara Borowicz – Naczelnik WPZP PUP w Tarnowie.

27 Konferencja podsumowująca realizację projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” W trakcie spotkania również Uczestnicy projektu mieli możliwość wypowiedzi nt. zrealizowanego wsparcia, swoich doświadczeń i pochwalenia się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie, w której odbywali staż - głos zabrali: Pani Angelika Semla oraz Panowie Wiktor Szwarga i Konrad Ryndak. Konferencję zwieńczyło uroczyste wręczenie obecnym w tym dniu Uczestnikom projektu, przygotowanego i potwierdzonego przez Krajowe Centrum Europass, dokumentu Europass-Mobilność.

28 Uczestnicy o projekcie
„Uważam ten projekt za bardzo pożyteczny, ponieważ  podnosi nasze kwalifikacje i poprawia znajomość j. niemieckiego, umacnia wiarę w siebie a także zwiększa szanse na znalezienie pracy w Niemczech. Jestem dumna z siebie, ponieważ właśnie dzięki projektowi „Przyjemne z pożytecznym” dostałam pracę właśnie w tym miejscu, gdzie odbywałam staż” Angelika Semla „Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, jak i VFBQ dobrze zrealizowali swoje zadania. Mieliśmy zapewnione bardzo dobre warunki mieszkaniowe oraz wyżywienie. Nasze opiekunki w Niemczech były przyjazne i pomocne. Mogliśmy też liczyć na wsparcie ze strony koordynatorek z Urzędu Pracy w Tarnowie, które odpowiadały na wszystkie nasze maile i pomagały w rozwiązywaniu problemów”. Konrad Ryndak. „Staż w Niemczech daje ogromne możliwości sprawdzenia oraz udoskonalenia swoich umiejętności. Ponadto czerpie się z niego wiele przyjemności i satysfakcji. Taki wyjazd daje ogromne doświadczenie, które w przyszłości na pewno zaowocuje. Było to dla mnie niesamowite przeżycie!”. Mateusz Pajor „Staż w Bad Freienwalde dowartościował mnie. Było bardzo fajnie, wolny czas spędzaliśmy zwiedzając Berlin, Poczdam oraz pobliską okolicę. Z wielką chęcią pojechałabym jeszcze raz!” Magdalena Kutra

29 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Projekt „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme)

30 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google