Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w 2010 r. Bolesławiec, grudzień 2010 r.

2 Cel Projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Warunki uczestnictwa w Projekcie: zamieszkiwanie na terenie powiatu bolesławieckiego wiek aktywności zawodowej pozostawanie bez zatrudnienia korzystanie z pomocy społecznej Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Osoby objęte wsparciem w ramach Projektu w 2010 r.: 21 osób niepełnosprawnych, 10 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 osób w wieku 15-20 lat, znajdujących się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Działania zrealizowane w ramach aktywnej integracji na rzecz osób niepełnosprawnych: 1)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności zawodowych, 2)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zdrowotnej: udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz ćwiczeniach usprawniających psychoruchowo lub zajęciach rehabilitacyjnych, 3)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej: zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 4)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji społecznej: poradnictwa psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Dzi ałania zrealizowane w ramach aktywnej integracji na rzecz osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieży w wieku 15-20 lat, znajdującej się w rodzinach zastępczych: 1) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem, wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności zawodowych. 2) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji społecznej: poradnictwa psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 3) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej: zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Rezultaty Projektu: 1) Zdobycie nowych kompetencji zawodowych lub podwyższenie umiejętności o charakterze zawodowym przez uczestników Projektu. W różnych rodzajach kursów zawodowych i szkoleniach wzięło udział 36 osób, w tym: 9 osób ukończyło kurs z zakresu podstaw obsługi komputera, 16 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, 4 osoby wzięły udział w kursach języka angielskiego i niemieckiego, 2 osoby ukończyły kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych, Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 . 2 osoby ukończyły kurs obsługi kas fiskalnych, 1 osoba wzięła udział w szkoleniu z zakresu elektrycznego sterowania wtryskiem paliwa w silnikach Diesla oraz systemów Common Rail, 1 osoba ukończyła kurs księgowości z elementami kadrowo-płacowymi, 1 osoba wzięła udział w szkoleniu z zakresu nowoczesnych instrumentów geodezyjnych. 2) Sfinansowanie czesnego dla 2 osób kontynuujących kształcenie na poziomie policealnym. 3) 41 uczestników Projektu otrzymało wsparcie w formie doradztwa zawodowego, w trakcie którego osoby miały możliwość zaplanowania indywidualnych ścieżek kształcenia i rozwoju zawodowego, rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych oraz zdobycia umiejętności społecznych przydatnych na rynku pracy. Ponadto zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przyczyniły się do podwyższenia aspiracji zawodowych uczestników Projektu oraz wzrostu ich motywacji do poszukiwania pracy. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 . 4) 17 uczestników Projektu objętych było indywidualnym poradnictwem psychologicznym, w ramach którego osoby objęte wsparciem psychologicznym poznawały metody rozwiązywania problemów życiowych oraz przezwyciężania trudności w codziennym funkcjonowaniu. 5) 41 uczestników Projektu uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, rozwijającym umiejętności interpersonalne przydatne zarówno na rynku pracy, jak również w relacjach z innymi ludźmi, wspierającym pracę nad własną samooceną i poczuciem pewności siebie oraz wzmacniającym w uczestnikach postawy aktywne. 6) 20 osób niepełnosprawnych wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym. 7) 18 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych lub ćwiczeniach usprawniających psychoruchowo. 8) wzmocnienie potencjału kadrowego PCPR, poprzez zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 Dziękujemy za uwagę ! Kontakt: Biuro Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 59-700 Bolesławiec ul. Zwycięstwa 9 Tel./fax 075 732 24 47 lub 075 735 30 48 e-mail: pcpr.boleslawiec@op.pl Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google