Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypomnienie Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w roku szkolnym 2011/2012 szkoły mogą skorzystać z unijnych programów Wspólnej Polityki Rolnej takich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypomnienie Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w roku szkolnym 2011/2012 szkoły mogą skorzystać z unijnych programów Wspólnej Polityki Rolnej takich."— Zapis prezentacji:

1 Przypomnienie Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w roku szkolnym 2011/2012 szkoły mogą skorzystać z unijnych programów Wspólnej Polityki Rolnej takich jak Szklanka mleka i Owoce w szkole.

2 Szklanka Mleka

3 Cele programu Program Szklanka mleka funkcjonuje w Polsce od 2004 roku, czyli od przystąpienia Polski do UE. Celem programu jest promowanie zdrowego stylu odżywiania poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji zdrowych produktów mlecznych.

4 Kto i co może otrzymać mleko bezsmakowe lub smakowe, jogurt naturalny lub smakowy, ser, twaróg, twarożek. W ramach programu dzieciom i młodzieży z placówek szkolno - oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego) w ciągu roku szkolnego przysługuje 0,25 l mleka lub równowartość przetworów mlecznych po obniżonych cenach lub za darmo. Dzieci i młodzież otrzymują: mleko bezsmakowe lub smakowe, jogurt naturalny lub smakowy, ser, twaróg, twarożek.

5 Źródła finansowania Program Szklanka Mleka jest finansowany z trzech źródeł: ze środków unijnych - wsparcie to obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych) w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień - czerwiec) - dzieci i młodzież otrzymują mleko i jego przetwory po obniżonej cenie, ze środków unijnych - wsparcie to obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych) w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień - czerwiec) - dzieci i młodzież otrzymują mleko i jego przetwory po obniżonej cenie,

6 Źródła finansowania z budżetu krajowego (tzw. dopłata krajowa), która skierowana jest do szkół podstawowych i obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów w okresie październik – maj roku szkolnego, przez 3 dni nauki szkolnej w tygodniu dzieci otrzymują mleko bezsmakowe za darmo a pozostałe produkty mleczne po obniżonej cenie. ze środków Funduszu Promocji Mleka, które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień – czerwiec) – dzieci i młodzież otrzymują mleko i przetwory po obniżonej cenie.

7 Sposoby uczestnictwa Najpopularniejszym sposobem uczestnictwa w programie placówki jest korzystanie z usług dostawcy, który zapewnia dostawy mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach oraz przejmuje obowiązki związane ze składaniem dokumentów w ARR. Lista dostawców zatwierdzonych przez ARR do udziału w programie Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest dostępna na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Najpopularniejszym sposobem uczestnictwa w programie placówki jest korzystanie z usług dostawcy, który zapewnia dostawy mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach oraz przejmuje obowiązki związane ze składaniem dokumentów w ARR. Lista dostawców zatwierdzonych przez ARR do udziału w programie Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest dostępna na stronie internetowej www.arr.gov.pl.www.arr.gov.pl

8 Podsumowanie Przez siedem lat funkcjonowania program Szklanka mleka cieszy się dużym zainteresowaniem. Program rozwiną się w roku szkolnym 2007/2008 po wprowadzeniu dopłaty krajowej, dzięki której dzieci w szkołach podstawowych dostają mleko bezpłatnie. Polska od tego czasu jest liderem wśród krajów UE pod względem ilości mleka i przetworów mlecznych spożytych w ramach programu w placówkach oświatowych. Wyprzedzamy kraje starej Unii, np. Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, w których akcja trwa od ponad 20 lat.

9 Podsumowanie W ubiegłym roku szkolnym 2010/2011 w programie Szklanka mleka uczestniczyło 14,5 tys placówek oświatowych, w tym około 9,5 tys. szkół podstawowych (68% szkół podstawowych w Polsce), a mleko i przetwory mleczne spożywało około 2,4 mln dzieci, w tym około 1,7 mln ze szkół podstawowych.

10 Realizacja programu Szklanka mleka na Dolnym Śląsku

11 Ważne informacje Dokumentacja dotycząca realizacji zajęć w roku szkolnym oraz potwierdzająca liczbę dzieci uczestniczący w programie powinna być przechowywana w szkole przez okres 5 lat. Znajomość zasad programu Szklanka mleka (zmiany Warunków udzielania dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, udzielania dopłaty krajowej w szkołach podstawowych oraz trybu udzielania dopłaty z Funduszu Promocji Mleka dla przedszkoli i gimnazjów) należy śledzić na stronie internetowej – według zapisów w umowie.

12 Ważne informacje Kontroli poddawana jest dokumentacja potwierdzająca regularne wydawanie uczniom dziennych porcji mleka lub przetworów mlecznych oraz ich ilości. Mogą to być listy wydania, potwierdzenia odbioru przez wychowawców lub inne osoby odpowiedzialne za dystrybucję mleka i przetworów mlecznych wśród uczniów, lub inny dokument wewnętrzny, w którym będą ilości i daty wydawania mleka danego dnia do klas lub bezpośrednio uczniom. (dokumenty WZ, potwierdzenia dostaw za dany okres rozliczeniowy - Dsml_P3_f2 lub f2A, faktury za mleko, umowy).

13 Informacja Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w: - Oddziale Terenowym ARR we Wrocławiu 71 3350-151, - telefonicznym punkcie informacyjnym ARR 22 661-72-72, - na stronie internetowej www.arr.gov.pl – zakładka szklanka mleka.www.arr.gov.pl

14 OWOCE W SZKOLE

15 Informacja o programie Owoce w szkole Agencja Rynku Rolnego informuje o kontynuowaniu w roku szkolnym 2011/2012 programu Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole. Agencja Rynku Rolnego informuje o kontynuowaniu w roku szkolnym 2011/2012 programu Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole. Skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W Polsce program funkcjonuje trzeci rok, tj. od roku szkolnego 2009/2010. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

16 Co dzieci mogą otrzymać ? Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: - świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), - świeżę warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), - soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

17 Formy uczestnictwa Ważnym udogodnieniem w programie, obowiązującym już od ubiegłego roku szkolnego, jest możliwość przystąpienia szkoły do programu jako zatwierdzony dostawca, który samodzielnie pozyskuje i udostępnia owoce i warzywa w ramach programu a po zrealizowaniu części lub całości dostaw wnioskuje do ARR o pomoc.

18 Formy uczestnictwa Szkoły uczestniczące w programie, które nie chcą same pozyskiwać owoców i warzyw rozdysponowują owoce i warzywa dostarczone przez zatwierdzonego dostawcę na podstawie podpisanej z nim umowy.

19 Jak przystąpić do programu ? Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie Owoce w szkole w I lub I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012, powinna złożyć do dnia 12.09.2011r. w Oddziale Terenowym ARR we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląski 28/30: - Zgłoszenie uczestnictwa w programie Owoce w szkole lub - Wniosek o zatwierdzenie do uczestnictwa w programie Owoce w szkole, gdy chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III uczęszczającym do tej szkoły oraz wnioskować do ARR o pomoc.

20 Informacja Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dotyczące programu Owoce w szkole można uzyskać na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym ARR we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląski 28/30, tel. 71 3350151.www.arr.gov.pl

21 Ważne terminy

22 Realizacja programu Owoce w szkole na Dolnym Śląsku

23 Realizacja programu owoce w szkole na Dolnym Śląsku

24 22.08.11


Pobierz ppt "Przypomnienie Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w roku szkolnym 2011/2012 szkoły mogą skorzystać z unijnych programów Wspólnej Polityki Rolnej takich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google