Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Mleka 1 Dopłata krajowa - Projekt -. Biuro Mleka 2 Założenia Beneficjenci do szkół podstawowych uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych Wysokość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Mleka 1 Dopłata krajowa - Projekt -. Biuro Mleka 2 Założenia Beneficjenci do szkół podstawowych uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych Wysokość"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Mleka 1 Dopłata krajowa - Projekt -

2 Biuro Mleka 2 Założenia Beneficjenci do szkół podstawowych uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych Wysokość dopłaty krajowej: 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu poddanego obróbce cieplnej (bez dodatków smakowych) w opakowaniach o pojemności nie mniejszej niż 0,23l i nie większej niż 0,25l

3 Biuro Mleka 3 Dopłata krajowa przysługuje maksymalnie do 0,25l mleka lub przetworu mlecznego spożytego w ciągu jednego dnia szkolnego, przez jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej

4 Biuro Mleka 4 Jeżeli cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonego do szkoły podstawowej jest niższa niż cena maksymalna mleka bez dodatków smakowych (w opakowaniach o poj. 0,23l - 0,25l) dopłata krajowa zostanie odpowiednio zmniejszona

5 Biuro Mleka 5 Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych: bezpłatnie bezpłatnie lub w cenie nie większej niż różnica w cenie nie większej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dla danego produktu a ceną maksymalną mleka bez dodatków smakowych (w opakowaniach o poj. 0,23l - 0,25l)

6 Biuro Mleka 6 Przykład 1 bezpłatnie Do szkół podstawowych dostarczane będzie bezpłatnie mleko bez dodatków smakowych w opakowaniach o poj. 0,25l 1,68 zł/l maksymalna dopłata krajowa – 1,68 zł/l 1,68 zł/l* cena maksymalna – 1,68 zł/l* 1,68 zł/l przysługująca dopłata krajowa – 1,68 zł/l * Cena maksymalna obowiązująca w roku szkolnym 2006/2007. W przypadku zmiany ceny maksymalnej na rok szkolny 2007/2008 dopłata krajowa będzie odpowiednio zmieniona

7 Biuro Mleka 7 Przykład 2 bezpłatnie Do szkół podstawowych dostarczane będzie bezpłatnie mleko bez dodatków smakowych w opakowaniach o poj. 1l 1,68 zł/l maksymalna dopłata krajowa – 1,68 zł/l 0,76 zł/l* cena maksymalna - 0,76 zł/l* 0,76 zł/l przysługująca dopłata krajowa – 0,76 zł/l * Cena maksymalna obowiązująca w roku szkolnym 2006/2007. W przypadku zmiany ceny maksymalnej na rok szkolny 2007/2008 dopłata krajowa będzie odpowiednio zmieniona

8 Biuro Mleka 8 dopłaca różnicę W przypadku mleka smakowego, jogurtu, twarogu uczeń dopłaca różnicę pomiędzy ceną maksymalną dla danego produktu a ceną maksymalną mleka bez dodatków smakowych (w opakowaniach o poj. 0,23l - 0,25l)

9 Biuro Mleka 9 Przykład 3 W przypadku dostaw mleka smakowego w kartonikach o poj. 0,25l w cenie nie wyższej niż 2,52* PLN/l Wnioskodawca uzyskuje dopłatę ze środków UE W przypadku dostaw mleka smakowego w kartonikach o poj. 0,25l w cenie nie wyższej niż 84 gr/l Wnioskodawca uzyskuje: dopłatę ze środków UE oraz dodatkowo 1,68 zł/l dopłatę krajową w wysokości 1,68 zł/l * Cena maksymalna obowiązująca w roku szkolnym 2006/2007. W przypadku zmiany ceny maksymalnej na rok szkolny 2007/2008 dopłata krajowa będzie odpowiednio zmieniona

10 Biuro Mleka 10 Stawki dopłat krajowych. Mleko w opakowaniu większym niż 0,25 l – 0,76 zł/l Mleko w opakowaniu 0,25 l i mniejszym oraz mleko smakowe i jogurty – 1,68 zł/l Twarogi, twarożki i sery topione o zawartości co najmniej 40 % tłuszczu w suchej masie – 4,89 zł/1kg Sery inne niż topione, o zawartości co najmniej 45 % tłuszczu w suchej masie – 10,00 zł/1kg

11 Biuro Mleka 11 Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać: bezpłatnie mleko bez dodatków smakowych (np. w opakowaniu 0,23 l i większym) mleko smakowe po niższej cenie, np. w kartoniku 0,25l za 21 gr (dotychczas płacił 63 gr) porcję twarożku (w ekwiwalencie mleka) za 10 gr (dotychczas płacił 52 gr)

12 Biuro Mleka 12 Ceny mleka i przetworów mlecznych płacone przez ucznia przy dopłatach unijnych/dopłatach unijnych i krajowych Cena za (0,25l) – (opakowania większe niż 0,25l) Cena za kartonik (opakowania od 0,23l - 0,25l) Cena za kartonik (opakowania od 0,2l - 0,23l) Cena za kartonik (opakowania mniejsze niż 0,2l) Mleko o zawartości, co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej 19gr/042 gr/036 gr/2 gr- Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi, zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka -63 gr/21 gr56 gr/22 gr - Jogurty z mleka o zawartości, co najmniej 1% tłuszczu 75 gr/33 gr* * W ekwiwalencie 0,25l mleka

13 Biuro Mleka 13 Ceny mleka i przetworów mlecznych płacone przez ucznia przy dopłatach unijnych/dopłatach unijnych i krajowych Cena za porcję (0,25l w ekwiwalencie mleka) Twarogi i twarożki o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie 52 gr/10 gr za 0,086 kg Sery topione o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie 60 gr/18 gr za 0,086 kg Sery, inne niż topione, o zawartości co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie 34 gr/0 za 0,034 kg

14 Biuro Mleka 14 Tryb dofinansowania A. Udzielanie dopłaty krajowej 1. O dopłatę krajową ze środków ARR może ubiegać się Wnioskodawca, który: posiada zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się od dopłaty) organizuje dostawy mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w ramach mechanizmu WPR i ubiega się o dopłaty

15 Biuro Mleka 15 2. Wniosek o dopłatę krajową łącznie z 4 miesiące po zakończeniu okresu rozliczeniowego 2. Wniosek o dopłatę krajową powinien zostać złożony łącznie z wnioskiem o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty w ramach mechanizmu WPR (Dsml_P3_f1), jednak nie później niż 4 miesiące po zakończeniu okresu rozliczeniowego Tryb dofinansowania

16 Biuro Mleka 16 B. Kontrola 1.Kontrola przeprowadzana jest u Wnioskodawców oraz w szkołach podstawowych niebędących Wnioskodawcami 2.Typowanie do kontroli Wnioskodawców oraz szkół podstawowych odbywa się łącznie z typowaniem w ramach mechanizmu WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Tryb dofinansowania

17 Biuro Mleka 17 3.Czynności kontrolne przeprowadzane są łącznie z czynnościami kontrolnymi podejmowanymi w ramach mechanizmu WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 4.Przedmiotem kontroli jest: ocena należytego przestrzegania zasad udzielania dofinansowania z budżetu krajowego oraz przepisów krajowych i UE a także dokumenty związane z udzielaniem przez ARR dopłaty krajowej Tryb dofinansowania

18 Biuro Mleka 18 Tryb dofinansowania 5.Po zakończeniu kontroli kontroler sporządza: raport z kontroli (Dsml_P4_f2 lub Dsml_P4_f3) w ramach mechanizmu WPR raport z kontroli (Ksml_P2_f2 lub Ksml_P2_f3) w ramach programu dofinansowania z budżetu krajowego

19 Biuro Mleka 19 Dziękuję za uwagę Mleka szklanka każdego poranka


Pobierz ppt "Biuro Mleka 1 Dopłata krajowa - Projekt -. Biuro Mleka 2 Założenia Beneficjenci do szkół podstawowych uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych Wysokość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google