Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA: Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii zintegrowanych Kielce,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA: Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii zintegrowanych Kielce,"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA: Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii zintegrowanych Kielce, 12 lipiec 2011 Temat wystąpienia: METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE (koncepcja autorska) Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2 METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE
Czym jest strategia rozwoju regionu? Proces budowy strategii rozwoju regionu - główne etapy

3 Czym jest strategia rozwoju regionalnego?
Spojrzeniem w przyszłość i wyobrażeniem przyszłości a) Rozważania o przyszłości są zawsze jedynie hipotezą b) Spojrzeniem w przyszłość przy obecnym poziomie wiedzy: o tym, co chcemy o tym, w jakich warunkach przyjdzie nam osiągać to co chcemy 2. Zapisem jednego z dwóch mechanizmów regulacji procesów rozwoju regionu

4 Dwa mechanizmy regulacji procesów rozwoju
POTENCJAŁ ROZWOJOWY REGIONU Potencjał rynkowy Potencjał nierynkowy Regulacyjne funkcje rynku Regulacyjne funkcje mechanizmu interwencyjnego (polityka rozwoju) Regulacyjne funkcje mechanizmu interwencyjnego (polityka rozwoju) Funkcja korygująca Funkcja uzupełniająca Polityka rozwoju

5 Czym jest strategia rozwoju regionalnego? Ciąg dalszy odpowiedzi
1. Spojrzeniem w przyszłość i wyobrażeniem przyszłości Rozważania o przyszłości zawsze są jedynie hipotezą Spojrzeniem w przyszłość przy obecnym poziomie wiedzy 2. Zapisem jednego z dwóch mechanizmów regulacji procesów rozwoju regionu 3. Dwa modele polityki rozwoju a) Polityka jako mechanizm interwencji nadążającej b) Polityka jako mechanizm interwencji antycypującej

6 Metodyka planowania strategicznego w regionie ciąg dalszy rozważań
1. Czym jest strategia rozwoju regionalnego? 2. Proces budowy strategii rozwoju regionu a) Etap założeń do strategii b) Etap konsultacji i negocjacji c) Etap konkretyzowania ustaleń do strategii wraz z rozwinięciem części finansowo-wdrożeniowej

7 Etap założeń do aktualizacji strategii
Istota założeń do strategii w relacji do w pełni rozwiniętej strategii: 1. Założenia są pewną hipotezą wyjściową do konsultacji i negocjacji 2. Strategia jest długofalowym programem rozwoju województwa mającym szanse realizacji zakładanych celów, satysfakcjonujących jak najszerszy układ partnerski 3. W swej wersji finalnej, strategia jest potwierdzonym odpowiednią uchwałą władzy samorządowej, zobowiązaniem do tworzenia warunków urzeczywistniających zakładane cele

8 Etap założeń do aktualizacji strategii
Cel główny założeń: 1. Merytoryczna i organizacyjna podstawa do przygotowania strategii 2. Podstawa do konsultacji środowiskowych

9 Problemy do ujęcia w ramach założeń
1. Przesłanki przystąpienia do prac nad strategią (aktualizacją) 2. Odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy? 3. Odpowiedź na pytanie: gdzie chcemy być? 4. Organizacja prac nad strategią

10 Założenia do aktualizacji strategii
Odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy? daje diagnoza strategiczna Ocena istniejących warunków otoczenia Ocena spodziewanych uwarunkowań otoczenia Rozpoznanie prognostyczne w zakresie podstawowych parametrów rozwoju województwa Diagnoza strategiczna bazy ekonomicznej województwa Analiza SWOT

11 Założenia do aktualizacji strategii
Odpowiedź na pytanie: gdzie chcemy być? Zarys wizji (ewentualnie wariantowo) Uzasadnienie i konsekwencje – rozwinięcie propozycji wizji (opis) Jakie cele muszą być zrealizowane aby osiągnąć zakładaną wizję struktura celów strategicznych (ewentualnie wariantowo) uzasadnienie proponowanych struktur argumentowanie wnioskami z diagnozy argumentowanie potrzebami Sformułowanie celów-hipotez do konsultacji

12 Strategia w relacji do założeń do strategii
Pełna struktura celów będąca wynikiem środowiskowych konsultacji Uzasadnienie, że jest możliwe osiągnięcie założonych celów a) Misja struktura kierunków działań priorytetyzacja działań

13 Strategia w relacji do założeń do strategii [ciąg dalszy]
Programy implementacji a) operacjonalizacja struktura celów operacyjnych parametryzacja celów programy operacyjne do opracowania instytucjonalno-organizacyjne zabezpieczenie procesu wdrażania organizacja monitoringu i oceny potencjalne zagrożenia w realizacji strategii

14 Dziękuję za uwagę Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz
Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Pobierz ppt "KONFERENCJA: Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii zintegrowanych Kielce,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google