Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat wystąpienia: METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE (koncepcja autorska) Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat wystąpienia: METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE (koncepcja autorska) Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Temat wystąpienia: METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE (koncepcja autorska) Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kudlaczt@uek.krakow.pl KONFERENCJA: Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii zintegrowanych Kielce, 12 lipiec 2011 1

2 METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE 1.Czym jest strategia rozwoju regionu? 2.Proces budowy strategii rozwoju regionu - główne etapy 2

3 Czym jest strategia rozwoju regionalnego? 1.Spojrzeniem w przyszłość i wyobrażeniem przyszłości 2. Zapisem jednego z dwóch mechanizmów regulacji procesów rozwoju regionu b) Spojrzeniem w przyszłość przy obecnym poziomie wiedzy: o tym, co chcemy o tym, w jakich warunkach przyjdzie nam osiągać to co chcemy a) Rozważania o przyszłości są zawsze jedynie hipotezą 3

4 Dwa mechanizmy regulacji procesów rozwoju POTENCJAŁ ROZWOJOWY REGIONU Potencjał rynkowy Potencjał nierynkowy Regulacyjne funkcje rynku Regulacyjne funkcje mechanizmu interwencyjnego (polityka rozwoju) Funkcja korygująca Funkcja uzupełniająca Polityka rozwoju 4

5 Czym jest strategia rozwoju regionalnego? Ciąg dalszy odpowiedzi 1. Spojrzeniem w przyszłość i wyobrażeniem przyszłości a)Rozważania o przyszłości zawsze są jedynie hipotezą b)Spojrzeniem w przyszłość przy obecnym poziomie wiedzy 2. Zapisem jednego z dwóch mechanizmów regulacji procesów rozwoju regionu 3. Dwa modele polityki rozwoju 5 a) Polityka jako mechanizm interwencji nadążającej b) Polityka jako mechanizm interwencji antycypującej

6 Metodyka planowania strategicznego w regionie ciąg dalszy rozważań 1. Czym jest strategia rozwoju regionalnego? 2. Proces budowy strategii rozwoju regionu c) Etap konkretyzowania ustaleń do strategii wraz z rozwinięciem części finansowo-wdrożeniowej a) Etap założeń do strategii b) Etap konsultacji i negocjacji 6

7 Etap założeń do aktualizacji strategii 7 Istota założeń do strategii w relacji do w pełni rozwiniętej strategii: 1. Założenia są pewną hipotezą wyjściową do konsultacji i negocjacji 2. Strategia jest długofalowym programem rozwoju województwa mającym szanse realizacji zakładanych celów, satysfakcjonujących jak najszerszy układ partnerski 3. W swej wersji finalnej, strategia jest potwierdzonym odpowiednią uchwałą władzy samorządowej, zobowiązaniem do tworzenia warunków urzeczywistniających zakładane cele

8 Etap założeń do aktualizacji strategii 8 Cel główny założeń: 1. Merytoryczna i organizacyjna podstawa do przygotowania strategii 2. Podstawa do konsultacji środowiskowych

9 Problemy do ujęcia w ramach założeń 9 1. Przesłanki przystąpienia do prac nad strategią (aktualizacją) 2. Odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy? 3. Odpowiedź na pytanie: gdzie chcemy być? 4. Organizacja prac nad strategią

10 Założenia do aktualizacji strategii 10 Odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy? daje diagnoza strategiczna 1.Ocena istniejących warunków otoczenia 2.Ocena spodziewanych uwarunkowań otoczenia 3.Rozpoznanie prognostyczne w zakresie podstawowych parametrów rozwoju województwa 4.Diagnoza strategiczna bazy ekonomicznej województwa 5.Analiza SWOT

11 Założenia do aktualizacji strategii 11 1.Zarys wizji (ewentualnie wariantowo) 2.Uzasadnienie i konsekwencje – rozwinięcie propozycji wizji (opis) 3.Jakie cele muszą być zrealizowane aby osiągnąć zakładaną wizję a)struktura celów strategicznych (ewentualnie wariantowo) b)uzasadnienie proponowanych struktur argumentowanie wnioskami z diagnozy argumentowanie potrzebami Odpowiedź na pytanie: gdzie chcemy być? Sformułowanie celów- hipotez do konsultacji

12 Strategia w relacji do założeń do strategii 12 1.Pełna struktura celów będąca wynikiem środowiskowych konsultacji 2.Uzasadnienie, że jest możliwe osiągnięcie założonych celów a) Misja struktura kierunków działań priorytetyzacja działań

13 Strategia w relacji do założeń do strategii [ciąg dalszy] 13 3.Programy implementacji a) operacjonalizacja struktura celów operacyjnych parametryzacja celów programy operacyjne do opracowania b)instytucjonalno-organizacyjne zabezpieczenie procesu wdrażania c)organizacja monitoringu i oceny d)potencjalne zagrożenia w realizacji strategii

14 Dziękuję za uwagę 14 Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kudlaczt@uek.krakow.pl


Pobierz ppt "Temat wystąpienia: METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE (koncepcja autorska) Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google