Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko – Przewodniczący CK Sekcji Energetyki SEP Dlaczego? Jak? Kto? powinien zadbać o rzetelne i skuteczne perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko – Przewodniczący CK Sekcji Energetyki SEP Dlaczego? Jak? Kto? powinien zadbać o rzetelne i skuteczne perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 1Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko – Przewodniczący CK Sekcji Energetyki SEP Dlaczego? Jak? Kto? powinien zadbać o rzetelne i skuteczne perspektywy rozwoju? Energetyczne Centrum Strategiczne?

2 2 Plan prezentacji 1.DLACZEGO? a)Stan obecny - zasadnicze wyzwania i (niepożądane) efekty b)Planowanie rozwoju w Polsce– diagnoza wg Rady Ministrów 2.JAK? – zmiana trwała i skuteczna – dla kraju (= odbiorcy + energetyka) podejście systemowe istota problemu planowania strategicznego 4.KTO? - Rekomendacje Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

3 DLACZEGO ? Stan obecny – zasadnicze wyzwania: Brak w strukturach rządowych ośrodka, odpowiedzialnego za wizje i strategie rozwoju sektora energetyki kompleksowej Stosuje się podejście mało profesjonalne i lobbystyczne przy opracowywaniu kolejnych projektów polityki Projekty polityki mało przydatne dla spółek i nowych inwestorów Stan obecny - EFEKTY (niepożądane) : Wzrost ryzyka działalności na rynku energii w Polsce - potencjalne skutki niedookreślenia Bardziej ryzykowne planowanie rozwoju - ryzyko inwestorów Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw Wzrosty cen energii 3Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

4 Podstawowe mankamenty systemu zarządzania rozwojem w Polsce słabość i nieefektywność systemu programowania, skutkująca brakiem możliwości osiągania celów polityki rozwoju, niedostateczne powiązanie poziomu programowania z poziomem operacyjnym, brak silnego ośrodka koordynacji polityki rozwoju oraz brak sprawnych kanałów współpracy pomiędzy poszczególnymi jej podmiotami, niewystarczające zaangażowanie kierownictwa politycznego jednostek administracji publicznej w prace programowo- strategiczne, odrębność planowania przestrzennego od planowania społeczno- gospodarczego, niedostatecznie określone relacje pomiędzy polityką rozwoju i polityką regionalną, brak przejrzystego systemu finansowania polityki rozwoju. 4 Rada Ministrów RP – Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, dokument przyjęty 27 kwietnia 2009 r. Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko 4

5 JAK trwale i skutecznie zmienić tę niewydolną sytuację - wg Rady Ministrów – ale nie tylko!!! 5Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

6 Rada Ministrów proponuje zarys modelu: Podsystem programowania: scalenie dokumentów strategicznych w grupy (obecnie ok. 200 dokumentów krajowych) Integracja polityk i ich wzajemna spójność – na wszystkich szczeblach Hierarchia: 4 szczeble dokumentów strategicznych (długookresowe >15 lat; średniookresowe 4- 10 lat; inne strategie 4- 10 lat; programy operacyjne Podsystem instytucjonalny: (Premier + doradcy + ośrodek analityczny & MRR – ośrodek badawczo- prognostyczny + Resorty & Regiony Podsystem wdrażania: monitoring & finanse & standardy Implementacja modelu – rozpoczęcie w 2010 r. (pewne prace w toku, s. 21) 6 Rada Ministrów RP – Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, dokument przyjęty 27 kwietnia 2009 r. 6Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

7 Obszary interesu strategicznego - podejście systemowe 7 Wg EnergSys 7Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

8 8 Istota problemu planowania strategicznego (1) Kluczowe wyzwania dla procesu strategicznego planowania wynikają z procesów przekształceń rynkowych w energetyce Źródłem niepewności w tych procesach są: dynamiczne zmiany zachowań rosnącej liczby uczestników rynku, zmiany struktury i mechanizmów funkcjonowania rynków zarządzanie ograniczeniami w węzłach przesyłowych o strukturze niedostosowanej do obecnych potrzeb rynku obiekty wytwarzania energii elektrycznej pracujące w warunkach dużej zmienności cen paliw i wymagań środowiskowych 8Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

9 9 Istota problemu planowania strategicznego (2) Skutki polityki regulacyjnej wg raportu CIGRE: znaczna przebudowa strukturalna rynków energii spadek dostępnych zdolności przesyłowych obniżenie bezpieczeństwa pracy systemu Sumaryczne i nieoczekiwane skutki ww. zmian: Niewystarczające zdolności przesyłowe, Przestarzałe moce wytwórcze = Zbyt niska wystarczalność systemu = zagrożenie bezpieczeństwa dostaw = recesja !!! 9Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

10 Rekomendacje (kierunkowe): Pilne utworzenie jednostki sztabowej (integratora planowania) - ośrodka zajmującego się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych, w tym infrastruktury energetycznej. Cele działalności: poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznych debatach Wsparcie organów rządowych w negocjacjach z UE Wsparcie kierunku rozwoju innowacyjnego w energetyce Podstawa działalności - Partnerstwo publiczno- prywatne (unikanie etatyzmu): Wiodący udział Rządu w wyznaczaniu obszarów działań Udział Spółek energetycznych – których? KTO? 10Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

11 11 KTO? (i w jaki sposób?) Energetyczne Centrum Strategiczne - główne cechy Charakterystyka merytoryczna i logistyczna Cel główny Tworzenie wiarygodnych, dobrze udokumentowanych prognoz i wariantowych strategii rozwoju polskiej energetyki – spójnych z zasadami prowadzenia polityki rozwoju oraz – wyprzedzająco -wskazujących na szanse i zagrożenia przygotowywanych polityk i regulacji prawa EU Metodyka pracy: Metody kompleksowe, preferujące stosowanie tzw. podejścia systemowego, uzupełniane o analizy i oceny (ekspertyzy) cząstkowe Rola jednostki - Integrator (weryfikator spójności) polityk i strategii rządowych – silnie powiązanych z energetyką, producent spójnych projektów raportów strategicznych; - weryfikator raportów sektorów i organizacji gospodarczych, stanowisk NGOs i podobnych Główne produkty Raporty oceniające; ekspertyzy, uzasadnienia alternatywnych polityk i strategii energetycznych oraz stanowisk negocjacyjnych, wizje i koncepcje rozwoju, całościowe mechanizmy wdrożeniowe wraz z założeniami do projektów aktów prawnych Wymagane kwalifikacje Interdyscyplinarne; umiejętność definiowania i rozumienia interesu publicznego, umiejętność stosowania podejścia systemowego, posiadanie i umiejętność obsługi narzędzi analityczno- prognostycznych na poziomie europejskim Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko

12 12Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko


Pobierz ppt "1Warszawa, 28 sierpnia 2009r. Krzysztof Lipko – Przewodniczący CK Sekcji Energetyki SEP Dlaczego? Jak? Kto? powinien zadbać o rzetelne i skuteczne perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google