Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prawo energetyczne Założenia zmian do systemu kwalifikacji osób oraz ich spójność z przepisami UE i systemami kwalifikacji w krajach UE Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prawo energetyczne Założenia zmian do systemu kwalifikacji osób oraz ich spójność z przepisami UE i systemami kwalifikacji w krajach UE Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 1 Prawo energetyczne Założenia zmian do systemu kwalifikacji osób oraz ich spójność z przepisami UE i systemami kwalifikacji w krajach UE Ministerstwo Gospodarki Jerzy Maślanka, Departament Energetyki Seminarium- Warszawa, 15 maja 2007r.

2 Ministerstwo Gospodarki Ocena regulacji art. 54 w PE Brak większych zastrzeżeń do systemu i pozytywna ocena Prezesa URE i organizacji. Wnioskowanie przez Prezesa URE przeniesienie, ze względów systemowych, jego kompetencji do UDT lub innych organizacji. Wnioskowanie przez URE i FSN-T NOT wprowadzenie wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej. Wnioskowanie określenia zawodów regulowanych w energetyce.

3 Ministerstwo Gospodarki Założenia zmian regulacji Zmniejszenie kosztów systemu dla Budżetu Państwa i nie powodowanie wzrostu kosztów dla przedsiębiorców i pracowników. Zapewnienie wysokiego poziomu kwalifikacji porównywalnych z wymaganiami w innych krajach. Zapewnienie wdrożenia przepisów UE dotyczących uznawania kwalifikacji. Zwiększenie udziału przedsiębiorców i innych jednostek naukowo-technicznych w tworzeniu i kształtowaniu systemu kwalifikacji. Szerokie otwarcie systemu na wszystkich przedsiębiorców.

4 Ministerstwo Gospodarki Kwestie do przesądzenia Przeniesienie kompetencji Prezesa URE do UDT lub innych organizacji (FSN-T NOT, Sektor). Wprowadzenie wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej. Przeniesienie regulacji do ustawy o dozorze technicznym.

5 Ministerstwo Gospodarki Regulacje dla implementacji dyrektyw UE Określenie zawodów regulowanych w energetyce lub wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej - rozporządzenie ws. wymagań kwalifikacyjnych (art. 54 PE). Upoważnienie jednostki (np.:NOT, UDT) do uznawania kwalifikacji dla zawodów regulowanych (art.4a u.3 ustawy o działach). Określenie wymagań co do stażu adaptacyjnego i testów umiejętności dla zawodów regulowanych w przypadku braku spełnienia minimalnych wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej (art.15 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji).

6 Ministerstwo Gospodarki Uwagi do propozycji Sektora i FSN-T NOT Wady propozycji Sektora i FSNTNOT: brak propozycji założeń podstaw prawnych służących zapewnieniu (tryb postępowania w przypadku braku działań) utworzenia i zagwarantowania prawidłowego działania systemu tworzonego przez przedsiębiorców lub organizacje NOT, z zachowaniem równych praw w dostępie do systemu wszystkim przedsiębiorcom i organizacjom oraz określeniu trybu postępowania odwoławczego; możliwy istotny wzrost kosztów nadzoru państwa (MG, URE) nad systemem ze środków publicznych bez propozycji określenia podstaw tego nadzoru. Zalety: decentralizacja systemu i zwiększenie decydującej roli organizacji związanych z energetyką.

7 Ministerstwo Gospodarki Uwagi do propozycji UDT Wady propozycji UDT: Centralizacja systemu kwalifikacji i zmniejszenie decydującej roli organizacji związanych z energetyką. Możliwy wzrost kosztów dla przedsiębiorców i osób. Zalety propozycji UDT: Zapewnienie utworzenia i zagwarantowania prawidłowego działania systemu, z zachowaniem równych praw w dostępie do systemu wszystkim przedsiębiorcom i organizacjom; Określenie trybu postępowania odwoławczego; Zmniejszenie kosztów nadzoru państwa (MG, URE) nad systemem ze środków publicznych; Zapewnienie porównywalności uzyskanych kwalifikacji z uzyskanymi kwalifikacjami w innych krajach.

8 Ministerstwo Gospodarki Propozycje MG-DE Powierzenie UDT zarządzanie i nadzór nad systemem kwalifikacji w oparciu o wymagania polskiej normy dotyczącej certyfikacji osób; Powołanie przy UDT Rady Zarządzającej systemem kwalifikacji i branżowych Komitetów Programowych określających jednolite procedury postępowania; Powołanie przez UDT autoryzowanych jednostek kwalifikacyjnych (AJK) przy jednostkach spełniających wymagania polskich norm na okres pięciu lat z mozliwości przedłużenia; Powołanie przez UDT i AJK ośrodków egzaminacyjnych na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia.

9 Ministerstwo Gospodarki Propozycje MG-DE Prowadzenie przez UDT i AJK nadzoru nad ośrodkami egzaminacyjnymi; Uznawanie ośrodków szkoleniowych i zatwierdzanie programów szkoleniowych przez UDT niezależnych od ośrodków egzaminacyjnych; Sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się na pisemny wniosek w ciągu dwóch miesięcy; Sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat; Za czynności związane z powołaniem AJK, ośrodka egzaminacyjnego, ustanowienia ośrodka szkoleniowego, przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa kwalifikacyjnego pobierane są opłaty.

10 Ministerstwo Gospodarki Propozycje MG-DE MG w drodze rozporządzenia określi: Grupy i rodzaje urządzeń energetycznych; Kryteria kwalifikacji wymagane do ubiegania się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego; Tryby postępowania sprawdzania i udzielania, odnawiania lub zawieszania świadectwa kwalifikacyjnego; Kryteria i tryb powoływania oraz znoszenia AJK i ośrodków egzaminacyjnych, powoływania egzaminatorów oraz ustanawiania ośrodków szkoleniowych; Regulamin kodeksu etycznego egzaminatora; Wysokość pobieranych opłat i wzory świadectw kwalifikacyjnych.

11 Ministerstwo Gospodarki Propozycje MG-DE Świadectwa wydane przed zmianą przepisów zachowają ważność przez okres na jaki zostały wydane; Komisje kwalifikacyjne powołane przed zmianą przepisów zachowują swoje uprawnienia przez okres 18 miesięcy; UDT przejmie w ciągu trzech miesięcy sprawy komisji kwalifikacyjnych od Prezesa URE

12 Ministerstwo Gospodarki DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 Prawo energetyczne Założenia zmian do systemu kwalifikacji osób oraz ich spójność z przepisami UE i systemami kwalifikacji w krajach UE Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google