Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce
Konferencja ENERGETYKA ATOMOWA W POLSCE - CZAS NA DZIAŁANIA Piotr Woźny Wacław Knopkiewicz Warszawa, 14 października 2008 r.

2 I. Aktualny stan prawny

3 Rozproszenie regulacji
W chwili obecnej problematykę związaną z prowadzeniem inwestycji w energetyce jądrowej reguluje wiele aktów prawnych, m.in.: Prawo atomowe Prawo energetyczne Prawo budowlane Prawo ochrony środowiska ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prawo zamówień publicznych ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym prawo wspólnotowe (pierwotne i wtórne)

4 Rozproszenie kompetencji
Różne aspekty inwestycji – od fazy lokalizacyjnej i projektowej do rozruchu i eksploatacji – wchodzić mogą w zakres właściwości wielu organów m.in.: Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ministra właściwego do spraw środowiska ministra właściwego do spraw gospodarki Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wojewody organów gminy

5 Konkluzja - niedostatek regulacji prawnych
dotychczasowa rzeczywistość nie wymagała szczegółowych unormowań dotyczących energetyki jądrowej w związku z powyższym polskie prawo nie odpowiada potrzebom w tym zakresie nawet gdyby zebrać wszystkie obecne unormowania rozproszone w wielu aktach prawnych

6 II. Co należy zrobić?

7 Doprowadzić do uchwalenia ustawy:
regulującej jednoznacznie, spójnie i kompleksowo zagadnienia związane z lokalizacją, projektowaniem, budową i eksploatacją elektrowni jądrowych możliwie upraszczającej i skracającej procedury prawne związane z realizacją inwestycji, zwłaszcza w sytuacjach, gdy brakuje precyzyjnych regulacji w prawie polskim o „specjalnym” charakterze, jak m.in. ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

8 Pozostałe kwestie do unormowania w ustawie (1)
zasady udziału Państwa przy budowie elektrowni jądrowej: zarówno w sprawach decyzji i nadzoru podejmowanych w formach władztwa publicznego jak również ewentualnego wsparcia finansowego inwestycji czy wręcz udziału w charakterze inwestora lub współinwestora kwestie utylizacji i składowania zużytego paliwa i odpadów promieniotwórczych tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji

9 Pozostałe kwestie do unormowania w ustawie (2)
zmodyfikowanie dotychczasowego lub utworzenie zupełnie nowego organu właściwego w sprawach nadzoru jądrowego ewentualne zastosowania funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych, tzw. pozwolenia kompleksowego, obejmującego od razu etapy od projektowania po eksploatację już gotowej instalacji, zabezpieczającego inwestora przed niedopuszczeniem do eksploatacji wykonanej inwestycji

10 III. Najpilniejsze zadania

11 Proponowany harmonogram działań
ustanowienie pełnomocnika Rządu do spraw wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów strategii wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce przygotowanie oraz konsultacje najpierw założeń, a następnie projektu specjalnej ustawy przeprowadzenie dalszej ścieżki legislacyjnej i uchwalenie ustawy przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego w oparciu o ustawę

12 Dziękujemy za uwagę Piotr Woźny piotr.wozny@gwmlegal.pl
Wacław Knopkiewicz


Pobierz ppt "Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google