Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce Konferencja ENERGETYKA ATOMOWA W POLSCE - CZAS NA DZIAŁANIA Piotr Woźny Wacław Knopkiewicz Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce Konferencja ENERGETYKA ATOMOWA W POLSCE - CZAS NA DZIAŁANIA Piotr Woźny Wacław Knopkiewicz Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce Konferencja ENERGETYKA ATOMOWA W POLSCE - CZAS NA DZIAŁANIA Piotr Woźny Wacław Knopkiewicz Warszawa, 14 października 2008 r.

2 2 I. Aktualny stan prawny

3 3 Rozproszenie regulacji W chwili obecnej problematykę związaną z prowadzeniem inwestycji w energetyce jądrowej reguluje wiele aktów prawnych, m.in.: 1)Prawo atomowe 2)Prawo energetyczne 3)Prawo budowlane 4)Prawo ochrony środowiska 5)ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 6)Prawo zamówień publicznych 7)ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym 8)prawo wspólnotowe (pierwotne i wtórne)

4 4 Rozproszenie kompetencji Różne aspekty inwestycji – od fazy lokalizacyjnej i projektowej do rozruchu i eksploatacji – wchodzić mogą w zakres właściwości wielu organów m.in.: 1)Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 2)ministra właściwego do spraw środowiska 3)ministra właściwego do spraw gospodarki 4)Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 5)wojewody 6)organów gminy

5 5 Konkluzja - niedostatek regulacji prawnych dotychczasowa rzeczywistość nie wymagała szczegółowych unormowań dotyczących energetyki jądrowej w związku z powyższym polskie prawo nie odpowiada potrzebom w tym zakresie nawet gdyby zebrać wszystkie obecne unormowania rozproszone w wielu aktach prawnych

6 6 II. Co należy zrobić?

7 7 Doprowadzić do uchwalenia ustawy: regulującej jednoznacznie, spójnie i kompleksowo zagadnienia związane z lokalizacją, projektowaniem, budową i eksploatacją elektrowni jądrowych możliwie upraszczającej i skracającej procedury prawne związane z realizacją inwestycji, zwłaszcza w sytuacjach, gdy brakuje precyzyjnych regulacji w prawie polskim o specjalnym charakterze, jak m.in. ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

8 8 Pozostałe kwestie do unormowania w ustawie (1) zasady udziału Państwa przy budowie elektrowni jądrowej: zarówno w sprawach decyzji i nadzoru podejmowanych w formach władztwa publicznego jak również ewentualnego wsparcia finansowego inwestycji czy wręcz udziału w charakterze inwestora lub współinwestora kwestie utylizacji i składowania zużytego paliwa i odpadów promieniotwórczych tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji

9 9 Pozostałe kwestie do unormowania w ustawie (2) zmodyfikowanie dotychczasowego lub utworzenie zupełnie nowego organu właściwego w sprawach nadzoru jądrowego ewentualne zastosowania funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych, tzw. pozwolenia kompleksowego, obejmującego od razu etapy od projektowania po eksploatację już gotowej instalacji, zabezpieczającego inwestora przed niedopuszczeniem do eksploatacji wykonanej inwestycji

10 10 III. Najpilniejsze zadania

11 11 Proponowany harmonogram działań ustanowienie pełnomocnika Rządu do spraw wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów strategii wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce przygotowanie oraz konsultacje najpierw założeń, a następnie projektu specjalnej ustawy przeprowadzenie dalszej ścieżki legislacyjnej i uchwalenie ustawy przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego w oparciu o ustawę

12 12 Dziękujemy za uwagę Piotr Woźny piotr.wozny@gwmlegal.pl Wacław Knopkiewicz waclaw.knopkiewicz@gwmlegal.pl


Pobierz ppt "Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki atomowej w Polsce Konferencja ENERGETYKA ATOMOWA W POLSCE - CZAS NA DZIAŁANIA Piotr Woźny Wacław Knopkiewicz Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google