Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Herbst 2012-05-25 Cyfrowa przyszłość: Perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli Diagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej - od statystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Herbst 2012-05-25 Cyfrowa przyszłość: Perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli Diagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej - od statystyki."— Zapis prezentacji:

1 Jan Herbst 2012-05-25 Cyfrowa przyszłość: Perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli Diagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej - od statystyki do debaty

2 Plan wystąpienia 1.Diagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej – cele i interesy 2.Diagnozowanie w Polsce – grzechy główne; 3.Diagnoza jako debata; 4.Źródła danych, narzędzia; -2-

3 1. Cele i interesy Kto? Po co? Dlaczego? Administracja -> strategie, plany, ewaluacja programów -> sprawozdawczość, wypełnianie zobowiązań Obywatele -> kontrola działań administracji (Watch Dogs), definiowanie potrzeb, planowanie strategiczne, wywoływanie debaty -> sprawozdawczość, fundraising Biznes -> planowanie inwestycji, analiza rynku Środowisko akademickie -> weryfikacja teorii, produkowanie wiedzy -> działalność usługowa -3-

4 Diagnozowanie w Polsce –grzechy główne - Diagnozowanie zamiast / obok programowania - Diagnozowanie cyniczne, z obowiązku, z przymusu Strategie krajowe Strategie regionalne (36 obligatoryjnych dokumentów: regionalna strategia rozwoju, Ramowy zintegrowany program regionalny, Ewaluacja ex-ante strategii) Strategie lokalne (13/14 obligatoryjnych dokumentów w każdej gminie!) -4- strategia rozwoju / plan rozwoju lokalnego program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy gminna/miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe program ochrony środowiska plan sieci przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów plan rozwoju sieci drogowej program współpracy z organizacjami pozarządowymi

5 Diagnozowanie w Polsce –grzechy główne Diagnozowanie jako przemysł Obserwatoria rynku pracy Obserwatoria kultury Obserwatoria problemów społecznych (integracji społecznej, polityki społecznej) Obserwatoria edukacji Ograniczony horyzont (terytorialny, dziedzinowy) Dostęp do danych i narzędzi analitycznych [o tym więcej niżej] Aktualność i jakość danych Brak debaty (między administracją i partnerami, wewnątrz administracji) -5-

6 Diagnoza jako debata Technokratyczne podejście do planowania = technokratyczne podejście do diagnozowania Techniki: Mapowanie przestrzeni lokalnej Badania partycypacyjne – Action Research Warsztaty, dyskusje grupowe, zebrania Wywiady z kluczowymi informatorami Konsultacje społeczne na etapie diagnozy I wiele bardziej egzotycznych… -6-

7 Diagnoza jako debata Zasady (communities.gov.uk): 1. Jasny cel do osiągnięcia 2. Zaangażowanie po każdej ze stron 3. Otwarta, pełna komunikacja 4. Dowody, twarde fakty 5. Elastyczność i responsywność po każdej ze stron 6. Zgoda co do ram czasowych 7. Włączanie zamiast Wyłączania 8. Nastawienie na współpracę 9. Ciągłe uczenie się 10. Jasne konsekwencje, perspektywy -7-

8 System Analiz Samorządowych -8-

9 Mojapolis.pl -9-

10 Udostępnianie danych -> Look at Cook -10-

11 Partycypacyjny budżet -11-

12 Partycypacyjny budżet -12-

13 Mapowanie problemów -13-

14 Mapowanie problemów -14-

15 Konsultacje -15-

16 Zasoby, dobre przykłady, praktyki -16-

17 Dziękuję za uwagę! Pytania, uwagi: jherbst@uw.edu.pl jasherbst@gmail.com -17-


Pobierz ppt "Jan Herbst 2012-05-25 Cyfrowa przyszłość: Perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli Diagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej - od statystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google