Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świat – UE - Polska prospekt 2050

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świat – UE - Polska prospekt 2050"— Zapis prezentacji:

1 Świat – UE - Polska prospekt 2050
Zagadnienia środowiskowe: Problemy środowiskowe świata; Problemy środowiskowe UE; Problemy środowiskowe Polski; Związki przyczynowo-skutkowe w relacjach podmiotowych

2 Kluczowe zagadnienia środowiskowe w Polsce na tle UE i świata w horyzoncie czasowym do 2050 roku
Ocena wpływu skutków rozwoju różnych kierunków pozyskiwania energii na środowisko naturalne i zdrowie ludzi

3 Główne wyzwania dla energetyki - Świat
Energetyka w obliczu zmian klimatycznych; Energetyka w obliczu zmian demograficznych; Energetyka wobec postępu cywilizacyjnego i technologicznego

4 Kluczowe zagadnienia rozważań:
Czy paradygmat zrównoważonego rozwoju będzie obowiązywał do roku 2050? Jakie zmiany w jego dotychczasowej formule muszą być lub mogą być brane pod uwagę? Jaki model konceptualny wybrać do identyfikowania kierunków zmian i ich prawdopodobnych scenariuszy? Jakie mogą być determinanty tych zmian? Jakie powinny być lub mogą być podstawowe determinanty i ich atrybuty; Jakie skutki środowiskowe mogą pojawić się w przypadku spełnienia „nowego” paradygmatu?

5 Paradygmat (definicja) „Zrównoważonego Rozwoju” według Deklaracji:
Zrównoważony Rozwój czyli Nowy Ład Społeczny – Deklaracja z RIO – 1992r. W ogólnej Deklaracji sformułowano 27 zasad i warunków, którymi państwa powinny się kierować przy opracowywaniu „nowego ładu społecznego na ziemi” . Podstawową cechą nowego ładu ma być taki „rozwój zrównoważony” , który zapewnia harmonię w dążeniu do uzyskania lepszej jakości życia. Paradygmat (definicja) „Zrównoważonego Rozwoju” według Deklaracji: „Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb następnych pokoleń”

6 Prawdopodobny paradygmat:
Zapewnienie ciągłości rozwoju cywilizacji bazującej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju będzie możliwe po przejściu na zeroemisyjną energetykę

7 Zeroemisyjna energetyka
w rozumieniu tego „nowego” paradygmatu to konsekwentne uzupełnienie postulatów „starego” a więc: „...oszczędzania zasobów dla przyszłych pokoleń...” „...poprawy jakości życia...”

8 Scenariusz dla EU Ze względu na powiązania globalne uwarunkowania nie należy oczekiwać zmiany paradygmatu w sposób odmienny od ustaleń międzynarodowych; Wszystkie zagadnienia kluczowe będą dotyczyły także UE jednak z nieco innym rozłożeniem akcentów. Na przykład: Czynnik demograficzny zostanie zdeterminowany przez oczekiwany wyraźny spadek populacji! Postęp techniczny i innowacyjny przesunie się w kierunku krajów o największej dynamice przyrostu populacji i rosnącego poziomu wykształcenia; Nie należy oczekiwać radykalnych zmian w sposobach pozyskiwania dla rozwoju gospodarek tych krajów surowców i energii; najwyżej alokację źródeł pozyskiwania itd…

9 Perspektywa dla Polski
Wydaje się, że scenariusz rozwoju zdarzeń zdeterminowany jest dwoma cezurami czasowymi związanymi z: „Europejskim pakietem klimatycznym”- horyzont czasowy pakietu-2020! „Polityką Energetyczną Polski” – horyzont czasowy-2030!

10 Wnioski - Polska Problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska będą w dominującej części związane z pozyskiwaniem i energetycznym wykorzystywaniem węgla; Złagodzenie skutków presji środowiskowej tylko częściowo będzie zależało od wdrożenia odnawialnych źródeł energii (zmniejszenie presji środowiskowej i ryzyka środowiskowego w granicach 50%); Polska ma duże szanse wpisać się w scenariusz działań wynikających zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w studium WETO-H2 w odniesieniu do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zdecydowanie mniejsze w scenariusz zastosowania wodoru; Globalne trendy zmian nie wpłyną znacząco na zmianę podejścia do polityki środowiskowej i nie ona będzie decydowała o scenariuszach rozwoju Kraju;


Pobierz ppt "Świat – UE - Polska prospekt 2050"

Podobne prezentacje


Reklamy Google