Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU"— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU
Toruń, 25 luty 2008r.

2 Informacja Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie organizacji i działaniach jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 roku.

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Województwo Kujawsko-Pomorskie położone jest centralnie w północnej części Polski, między Pojezierzem Pomorskim i Mazurskim. Dolina Dolnej Wisły i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka dzieli teren województwa na: Pojezierze Południowopomorskie, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Pojezierze Wielkopolskie.

5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Województwo Kujawsko-Pomorskie zamieszkują 2  osoby w tym w największych miastach: Bydgoszczy – osób, Toruniu – osób, Włocławku – osób, Grudziądzu – osoby.

6 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Należy ono do słabo zalesionych, gdyż lasy stanowią 22,3 % ogólnej powierzchni. Najbardziej jest zalesiona północna część województwa. Największe kompleksy to Bory Tucholskie i Puszcza Bydgoska.

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Ważne znaczenie dla rozwoju województwa ma dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, przechodzą tu drogi łączące północ kraju z południem, międzynarodowa droga E75 Gdańsk - Cieszyn

8 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Ważne znaczenie dla rozwoju województwa ma dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, przechodzą tu drogi łączące północ kraju z południem, międzynarodowa droga E75 Gdańsk – Cieszyn i E261 Świecie-Wrocław

9 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
oraz zachód ze wschodem kraju np. droga E10 Szczecin – Warszawa.

10 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
W Bydgoszczy jest port lotniczy, który łączy najważniejsze ośrodki w kraju i nie tylko

11 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Drogi wodne stanowią: Wisła, Noteć, Kanał Bydgoski i Notecki.

12 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

13 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Do głównych zagrożeń występujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zaliczyć należy zagrożenia: pożarowe, chemiczno – ekologiczne, komunikacyjne, budowlane, wodne i powodziowe.

14 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Jako elementy stwarzające największe zagrożenie należy wymienić: Zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie produkcji toksyczne środki przemysłowe (TSP), w tym 14 zakładów zakwalifikowanych do dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej oraz 10 zakładów stwarzających zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej,

15 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Jako elementy stwarzające największe zagrożenie należy wymienić: w tym największe w Polsce magazyny paliw płynnych i gazu: kawernowy podziemny magazyn gazu ziemnego Mogilno z siedzibą w Polędziu Dolnym, składujący w podziemnych komorach gaz ziemny, oraz podziemne magazyny ropy i paliw w miejscowości Góra k.Inowrocławia.

16 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Jako elementy stwarzające największe zagrożenie należy wymienić: Na terenie województwa zidentyfikowano 110 obiektów, w których znajdują się materiały niebezpieczne w znacznych ilościach (powyżej tony).

17 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Jako elementy stwarzające największe zagrożenie należy wymienić: Potencjalne zagrożenia stwarzają ropociągi i gazociągi dalekosiężne przebiegające przez teren województwa: - rurociąg ,,Pomorski” na odcinku 81km Płock – Gdańsk, - rurociąg finalny Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec, na odcinku 185 km, - rurociąg ,,Przyjaźń” na odcinku 82,4 km Płock - Mchówek (woj. Wielkopolskie), - gazociąg tranzytowy z m. Jamal – Europa Zachodnia na odcinku ok. 115 km; - gazociąg Odlanów – Włocławek na odcinku 43 km, - gazociąg Włocławek – Gdańsk na odcinku 122 km - gazociąg Turzno – Nakło n/ Notecią na odcinku 200 km.

18 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Jako elementy stwarzające największe zagrożenie należy wymienić: Zidentyfikowano 345 obiektów użyteczności publicznej, w których wymagane są instalacje sygnalizacji pożaru, 60 obiektów z wymaganymi instalacjami gaśniczymi i 78 z wymaganym dźwiękowym systemem ostrzegawczym. Na terenie województwa znajduje się 536 budynków wysokich (wysokość powyżej 25m), w tym 498 obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL).

19 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Jako elementy stwarzające największe zagrożenie należy wymienić: Zagrożenie katastrofami budowlanymi. Zidentyfikowano 160 obiektów zagrożonych katastrofą, a także 210 obiektów z dachami, które mogą być narażone na przeciążenia przy długotrwałych opadach śniegu.

20 Struktura jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim
z dniem 1 stycznia 1999 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego rozpoczęły funkcjonowanie: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego z siedzibą w Toruniu, 4 komendy miejskie i 15 komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a w ich strukturach 27 jednostek ratowniczo – gaśniczych. W Bydgoszczy działa Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, podporządkowana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

21 Struktura jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim
W 2001r. utworzono 28-mą jednostkę ratowniczo – gaśniczą - JRG Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Bazą dla jednostki jest strażnica zakupiona od Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. Strażnicę po remoncie i modernizacji oddano do użytku 14 grudnia 2002r. Po wprowadzeniu załogi i sprzętu JRG Nr 4 rozpoczęła działania 15 stycznia 2003r. Na utworzenie tej jednostki zwiększono Komendzie Miejskiej w Bydgoszczy o 25 ilość przydzielonych etatów (w tym 16 zmniejszając stan zatrudnienia w Komendzie Wojewódzkiej).

22 Struktura jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim
W 2003r. utworzono 29 jednostkę ratowniczo – gaśniczą – JRG Nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Bazą dla jednostki jest nowo wybudowana strażnica. Przekazanie strażnicy po zakończeniu budowy odbyło się 24 października 2003r. Jednostka rozpoczęła działalność 4 grudnia 2003r. Obsadę osobową nowej jednostki stanowią siły wydzielone z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1.

23 Struktura zatrudnienia
W 1999r. w jednostkach organizacyjnych PSP województwa kujawsko-pomorskiego było 1528 etatów funkcjonariuszy. Przy mieszkańcach województwa, wskaźnik ilości strażaków na 1000 mieszkańców województwa wynosił. 0,7276 (za standard uznawany jest wskaźnik 1,0).

24 Struktura zatrudnienia
W zwiększenie obsad zmian służbowych z puli 1100 etatów dodatkowo przyznanych dla Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał z dniem 1 stycznia 2006r. dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego 39 etatów funkcjonariuszy. Ponadto decyzją Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego zmniejszono o 4 ilość etatów w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W konsekwencji do komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla jednostek ratowniczo – gaśniczych przekazano 43 etaty funkcjonariuszy. Tym samym na koniec 2006r. wskaźnik ilości strażaków na 1000 mieszkańców województwa przy liczbie mieszkańców wynosi 0,7625.

25 Struktura zatrudnienia
Lp Komenda Ludność wg. stanu 2006r. Wskaźnik Etaty - zmiany w latach Wskaźnik strażaków na 1000 mieszk. w 2007r. strażaków na 1000 mieszk. w 1999 r. +/- 1. Aleksandrów Kuj. 55180 1,4136 78 75 -3 1,3592 2. Brodnica 75038 0,7463 56 3. Bydgoszcz 460915 0,397 183 217 35 221 4 0,4708* 4. Chełmno 51515 0,9124 47 49 2 0,9512 5. Golub Dobrzyń 45145 0,9525 43 46 1,0189 6. Grudziądz 137998 0,7246 100 102 0,7391 7. Inowrocław 165527 0,592 98 104 6 0,6283 8. Lipno 66273 0,8148 54 9. Mogilno 47011 0,9572 45 10. Nakło 84794 0,9906 84 11. Radziejów 42394 0,9199 39 44 5 1,0379 12. Rypin 44398 1,0586 13. Sępólno 40895 1,0515 1 1,0759 14. Świecie 96984 0,5671 55 62 7 0,6393 15. Toruń 296780 0,6638 197 207 10 0,6975 16. Tuchola 47231 1,0798 51 -2 1,0375 17. Wąbrzeźno 34957 1,3445 1,2873 18. Włocławek 205410 0,6621 136 138 0,6718 19. Żnin 69808 0,616 0,6733 20. Komenda Wojewódzka - 82 -20 RAZEM 0,7388 1528 1577 +49** 1581 +4*** 0,7625

26 Struktura zatrudnienia
* Uwzględniając fakt, że każdego dnia Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej wystawia do dyspozycji Komendanta Miejskiego w Bydgoszczy 16 strażaków, wskaźnik wzrasta do 0,6444. ** 10 etatów przyznano dla województwa w roku 2001 w związku z likwidacją ZZSP PKP i 39 etatów w roku 2006. *** dodatkowo przyznano 4 etaty dla KM PSP w Bydgoszczy w 2007r.

27 Struktura zatrudnienia
Stan kadr na dzień 31 grudnia 2007r. przedstawia się następująco: Jednostki org. Państwowej Straży Pożarnej Ilość etatów Komendy miejskie i powiatowe 1519 Komenda Wojewódzka 62 Ogółem 1581

28 Wskaźnik ilości etatów funkcjonariuszy na 1000 mieszkańców w powiecie

29 Struktura zatrudnienia
Struktura kadry funkcjonariuszy pełniących służbę w dniu 31 grudnia 2007r. przedstawia się następująco: 1) według kwalifikacji zawodowych i korpusów: oficerowie – 247, co stanowi 15,75%, aspiranci – 336, co stanowi 21,43%, podoficerowie , co stanowi 43,30%, szeregowcy , co stanowi 19,52%;.

30 Struktura zatrudnienia
2) według kwalifikacji ogólnych: wyższe strażaków, co stanowi 25,7 %, średnie strażaków, co stanowi 66,65 %, zawodowe strażaków, co stanowi 6,82 %, podstawowe - 13 strażaków, co stanowi 0,83 %;

31 17 kontroli problemowych,
„Roczny plan kontroli na rok 2007” przewidywał przeprowadzenie w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa ogółem 25 kontroli: 2 kontrole kompleksowe, 17 kontroli problemowych, 5 kontroli sprawdzających. Poza planem przeprowadzono 1 kontrolę doraźną.

32 Nazwa jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej Liczba i forma wykonanych kontroli Ilość kontroli niezrealizowanych wg planu Wszystkie Ogółem Kompleksowe Problemowe Sprawdzające Doraźne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KP PSP Aleksandrów Kuj. 1 - KP PSP Brodnica KM PSP Bydgoszcz KP PSP Chełmno 2 KP PSP Golub Dobrzyń KM PSP Grudziądz KP PSP Inowrocław 3 KP PSP Lipno 9. KP PSP Mogilno 10. KP PSP Nakło 11. KP PSP Radziejów 12. KP PSP Rypin 13. KP PSP Sępólno Kraj. 14. KP PSP Świecie 15. KP PSP Tuchola 16. KM PSP Toruń 17. KP PSP Wąbrzeźno 18. KM PSP Włocławek 19. KP PSP Żnin OGÓŁEM 25 17 5

33 Problematyka planowanych kontroli obejmowała zakres zadań określonych w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 96, poz. 667 ze zmianami), realizowanych przez komendantów miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Kontrolę doraźną przeprowadzono w celu sprawdzenia stanu faktycznego i dokonania oceny zasadności zarzutów w skardze skierowanej do Kujawsko – Pomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zarzuty podniesione w skardze uznane zostały za niezasadne

34 Liczba wykrytych nieprawidłowości i opis podjętych działań naprawczych:
W trakcie kontroli kompleksowych i problemowych prowadzonych w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej wykryto 76 nieprawidłowości w sposobie realizacji i dokumentowania realizowanych zadań. Ujawnione nieprawidłowości nie powodowały strat w majątku komend i nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Działania naprawcze sprowadzały się do sformułowania wniosków pokontrolnych i sprawdzeniu ich wykorzystania przez kierowników kontrolowanych jednostek.

35 Doskonalenie struktur organizacyjnych i kadr Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa
Według stanu na koniec 2007r. 136 strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa kujawsko-pomorskiego uzupełniało kwalifikacje, z czego: a) 53 osoby podwyższało kwalifikacje zawodowe, w tym: - 5 na studiach podyplomowych, - 7 na uzupełniających studiach magisterskich, - 10 na zaocznych studiach inżynierskich, - 31 na studium przemiennym aspirantów; b) 83 osoby podwyższało kwalifikacje ogólne, w tym: - 23 na studiach podyplomowych, - 17 na studiach magisterskich, - 37 na studiach inżynierskich i licencjackich, - 6 w szkołach średnich.

36 Doskonalenie struktur organizacyjnych i kadr Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa
Przeprowadzono dwa szkolenia doskonalące dyżurnych operacyjnych powiatowych/miejskich stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Podczas szkoleń realizowano między innymi następujące tematy: omówienie działań związanych ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, owady błonkoskrzydłe , charakterystyka, warunki życia zagrożenie dla ratowników, zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, analiza funkcjonowania stanowisk kierowania podczas wytypowanych działań ratowniczo – gaśniczych, wytyczne do inspekcji gotowości bojowej, zasady uzupełniania danych w bazie sił i środków oraz katalogu sił i środków Systemu Wspomagania Decyzji.

37 Doskonalenie struktur organizacyjnych i kadr Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz pod jego nadzorem metodycznym przeszkolono 468 strażaków w trakcie 19 kursów i szkoleń. Ćwiczenia w komorze dymowej odbyło 1316 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 540 i strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

38 Doskonalenie organizacji struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego Przeprowadzono aktualizację Wojewódzkiego Planu Ratowniczego. Przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne w zakładach stwarzających zagrożenie powstania awarii przemysłowej : GASPOL S.A. rej. Północny w Starorypinie, Bałtyk Gas S.A. w Bydgoszczy, Mondi Packaging Paper Świecie S.A.. W ćwiczeniach udział brały siły i środki Wojewódzkiej Brygady Odwodowej, a także ochotnicze straże pożarne z KSRG, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, Policja oraz przedstawiciele samorządów. 3. Zorganizowano i przeprowadzono 9 ćwiczeń dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego, w których brały udział pododdziały w sile minimum kompanii.

39 Doskonalenie organizacji struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego W 2007 roku przyznano dotację budżetową w wysokości zł. na zapewnienie gotowości operacyjno-technicznej 169 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dotacja została wykorzystana przez jednostki OSP między innymi na zakup: 7 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 2 aparatów ochrony dróg oddechowych (nadciśnieniowych), zestawów hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, szkolenie doskonalące w zakresie praktycznej pracy w aparatach izolujących dróg oddechowych.

40 Doskonalenie organizacji struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego W 2007 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączone zostały dwie Ochotnicze Straże Pożarne OSP Dobre pow. Radziejowski oraz OSP Pruszcz pow. Świecki na koniec 2007 roku w woj. kujawsko-pomorskim do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączonych jest 171 jednostek OSP.

41 Statystyka interwencji straży pożarnych na terenie woj
Statystyka interwencji straży pożarnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w 2007 roku

42 Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w roku 2007
761 Alarmy fałszywe 12 godz. Z powodu fałszywego alarmu co 16278 Miejscowe zagrożenia 32 min. Do miejscowego zagrożenia co 7454 Pożary 62 min. Do Pożaru co 24455 Ogółem 20 min. Do zdarzenia co Zdarzenia Wyjazdy

43 Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach 1999 - 2005

44 Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach 2007 roku
1519 381 57 755 368 48 879 1041 68 842 1327 73 1826 710 69 1612 629 1651 509 63 2666 589 78 2023 387 60 1029 473 652 492 43 824 548 500 1000 1500 2000 2500 3000 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień pażdziernik listopad grudzień Miejscowe Zagrożenia Pożary Alarmy Fałszywe

45 Charakterystyczne zdarzenia na terenie woj. kujawsko – pomorskiego

46 Charakterystyczne zdarzenia na terenie woj. kujawsko – pomorskiego
godz – m. Toruń, Skrzyżowanie Szosa Chełmińska/ Żwirki i Wigury, wypadek autobusu i sam. ciężarowego. Na miejscu zdarzenia obecne było Pogotowie Ratunkowe (jeden zespół), które dokonywało selekcji rannych znajdujących się wewnątrz autobusu, zastęp PSP przystąpił do uwalniania uwięzionego kierowcy autobusu. Ewakuowano go z kabiny kierowcy i przekazano lekarzowi. Najciężej ranne osoby (kierowca autobusu oraz pasażerka - kobieta) zostały opatrzone w pierwszej kolejności przez Pogotowie Ratunkowe. Następnie w miarę przybywania kolejnych zespołów Pogotowia Ratunkowego ewakuowano i przekazywano kolejne osoby poszkodowane z autobusu. Łącznie 9 osób ( w tym 3 dzieci) zostało przewiezionych do szpitala. Po przybyciu Pogotowia Technicznego z M.Z.K przystąpiono do udrożnienia ruchu. Odciągnięto samochód ciężarowy (odholowano na wysepkę przystanku autobusowego), autobus odholowano do zajezdni M.Z.K.. Rozlane płyny po wypadku zneutralizowano przy pomocy sorbentu.

47 Charakterystyczne zdarzenia na terenie woj. kujawsko – pomorskiego
r. godz. 23:11 – Świecie n. Wisłą, ul. Sądowa 13 – pożar duży poddasza i dachu remontowanego budynku Pawilon XIII należącego do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Układu Nerwowego. W momencie dojazdu pierwszych zastępów pożar był rozwinięty i obejmował całe poddasze i dach obiektu o wymiarach: 54x20x12m. Pożar miał miejsce na dużej wysokości i z tego względu skuteczne gaszenie mogło być prowadzone tylko z podnośników. Akcję utrudniał wąski dojazd do budynku (wąska uliczka). Budynek objęty pożarem był w trakcie remontu i nie było w nim pacjentów ani pracowników szpitala. Nie była prowadzona ewakuacja, nie było zagrożenia dla innych budynków (najbliższy oddalony o około 15 m). Miejsce akcji zabezpieczono, podano 8 prądów gaśniczych w natarciu w tym 6 z podnośników i 2 z działek wodno-pianowych. W działaniach udział brało: JRG 8/14 OSP KSRG 9/13 OSP inne 4/18.

48 Charakterystyczne zdarzenia na terenie woj. kujawsko – pomorskiego
r. – Poledno, gm. Bukowiec, pow. świecki. Katastrofa kolejowa -zderzenie pociągu osobowego z samochodem ciężarowym. Około 180 osób z pociągu, opuściło go o własnych siłach. Działania zastępów straży polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozpoznaniu ilości osób poszkodowanych, przeszukaniu składu pociągu i dotarciu do najciężej poszkodowanych. Jednocześnie zorganizowano punkt pierwszej pomocy na posesji prywatnej, bezpośrednio przy torze kolejowym. Łącznie przewieziono 13 osób do szpitala w Świeciu, 2 do szpitala w Chełmnie i 1 do szpitala w Bydgoszczy. Dwie osoby poniosły śmierć, zakleszczone zwłoki wydobyły zastępy JRG i OSP. Użyto Zaplecza logistycznego (kontenery kwatermistrzowskie) z bazy PSP w Toruniu oraz namiotu z KP PSP Świecie. Gorące napoje i posiłki organizowane były przez służbę kwatermistrzowską ze Świecia oraz pracowników Urzędu Gminy Bukowiec. Miejsce akcji oświetlono, zorganizowano siedem punktów świetlnych wykorzystując agregaty i najaśnice jednostek OSP. Udział brało: JRG 11/25, OSP 10/47, ZSR 2/2. Akcja trwała 25 godzin 37 minut.

49 Charakterystyczne zdarzenia na terenie woj. kujawsko – pomorskiego
r. - godz – Inowrocław, ul. Magazynowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano na torowisku nr 109 skład wagonów z uszkodzoną cysterną, z której jak wynikało z listu przewozowego wyciekał kwas chlorowodorowy (Hcl). W cysternie znajdowało się około 56t kwasu o stężeniu 34%. Pary wyciekającego kwasu ścieliły się przy torowisku. Zarządzono ewakuację ludzi przebywających na terenie dworca i w strefie zagrożenia. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wstrzymano ruch pociągów w strefie zagrożenia. Cysternę przetoczono na tor techniczny 169 znajdujący się w bezpiecznej odległości w miejscowości Mimowola. Rozlewisko na torze 109 o powierzchni około 6m.kw zneutralizowano wapnem gaszonym. Postawiono kurtynę wodną ograniczającą rozprzestrzenianie się obłoku par kwasu. Około godziny wznowiono ruch pociągów i udostępniono budynek dworca dla podróżnych. Z zakładów chemicznych ANWIL Włocławek zadysponowano zastęp ratownictwa chemicznego wraz z pompą do przepompowania kwasu oraz pustą cysternę. W pobliżu dworca PKP znajduje się zakład INOFAMA posiadający specjalistyczną instalację do przepompowywaniu kwasu solnego. O godzinie dnia roku rozpoczęto przepompowywanie kwasu. Udział brało: JRG 12/25, ZSP 1/3.

50 Charakterystyczne zdarzenia na terenie woj. kujawsko – pomorskiego
r. – Rzeka Wisła. godz – KP Aleksandrów: Na wysokości 689 km (na wysokości zakładów Anwil) rzeki Wisły stwierdzono wypływ substancji ropopochodnej. Wielkośc plamy określono na ok m kw (dł.13000m x szer.200m ).Prawdopodobne miejsce wycieku przekazano KM PSP Włocławek. Godz – KM PSP Włocławek: Na kanale Wisły plamę z dołu rzeki patrolowali wcześniej strażacy z Aleksandrowa Kujawskiego, z relacji ich wynikało że koryto rzeki pokryte jest w 3/4 swojej szerokości. Następnie ustalono, że przyczyną tak dużej ilości wyciekającej substancji ropopochodnej może być uszkodzenie będącego na dnie koryta rzeki rurociągu przesyłowego o średnicy 300mmm przechodzącego w poprzek rzeki. Na miejsce zdarzenia przybyły służby PERN ZSP Plebanka 2x GCBA 12/60 i SOp stwierdzono, że nastąpił wyciek z rurociągu zamknięto zawory rurociągu po dwóch stronach rzeki Wisły. W działaniach udział brało: 112 pojazdów, 528 osób, 29 jednostek pływających,łącznie 1018 mb zapór, separatory – skimery (zbieracze) oraz 8 kontenerów.

51 Charakterystyczne zdarzenia na terenie woj. kujawsko – pomorskiego
r - godz Gałczewko, pow. golubski. Wybuch pieca CO miałowego w strażnicy OSP. Okna i drzwi obiektu zostały uszkodzone wskutek wybuchu pieca CO znajdującego się w piwnicy. Na miejscu zdarzenia była Policja i Pogotowie Ratunkowe, które zabierało poszkodowane osoby do szpitala. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej. Następnie podano jeden prąd piany do palącej się kotłowni, przeszukano pozostałe pomieszczenia. Według oględzin PSP stwierdzono, że większa część budynku nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Na miejsce zdarzenia przybył Wójt Gminy Golub-Dobrzyń, z którym wspólnie podjęto decyzję o zabezpieczeniu budynku i wyłączeniu go z eksploatacji. Miejsce działań przekazano Wójtowi Gminy Golub - Dobrzyń, który wyznaczył spośród członków OSP Gałczewko dyżury nadzorowania obiektu. Udział brało: JRG 7/12, OSP 3/18.

52 Poprawa stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Akcje kontrolne zakończone oceną stanu bezpieczeństwa w kontrolowanej grupie obiektów prowadzone corocznie: zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych – przeprowadzono 58 kontroli; stwierdzono 64 nieprawidłowości, obiekty letniego i zimowego wypoczynku młodzieży - skontrolowano 242 obiekty; nieprawidłowości stwierdzono w 54 obiektach, wydano 47 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości, magazyny, hurtownie oraz punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych; skontrolowano ogółem 66 obiektów, stwierdzono 54 nieprawidłowości, wydano 18 decyzji administracyjnych i nałożono 3 mandaty karne, ocena stanu monitoringu pożarowego. Wyegzekwowano podłączenie do Państwowej Straży Pożarnej obiektu muzealnego w Chełmnie, a także wyposażenie w instalację sygnalizacji pożaru obiektu muzealnego w Biskupinie. kontrole zakładów dużego i zwiększonego ryzyka zagrożenia awarią przemysłową - skontrolowano wszystkie (24) zakłady na terenie województwa, wydano 6 decyzji administracyjnych.

53 Poprawa stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Akcje kontrolne wynikające z planów własnych: zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów sakralnych – skontrolowano 524 obiekty; w 476 obiektach stwierdzono nieprawidłowości, a w 246 zagrożenie życia ludzi; wydano 159 decyzji administracyjnych i 66 wystąpień pokontrolnych; stacje paliw (kontynuacja kontroli z 2006r.) – skontrolowano 269 stacji paliw; ujawniono 650 nieprawidłowości; wydano 175 decyzji administracyjnych i 11 wystąpień pokontrolnych oraz nałożono 8 mandatów karnych, zakłady z przerobem parafiny oraz magazynowania i przetwórstwa tworzyw sztucznych – skontrolowano 137 obiektów w 73 zakładach; stwierdzono nieprawidłowości w 78 obiektach (53 zakładach); wydano 49 decyzji, 4 wystąpienia pokontrolne oraz nałożono 5 mandatów karnych, Szkóły - skontrolowano 285 obiektów, w 215 stwierdzono nieprawidłowości, a w 43 zagrożenie życia ludzi; wydano 208 decyzji administracyjnych, w tym 3 zakazujące użytkowania pomieszczeń w obiektach szkolnych oraz wydano 37 wystąpień pokontrolnych.

54 Poprawa stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Akcje kontrolne wynikające ze wskazań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków wysokich użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – skontrolowano 100 obiektów; w 99 budynkach stwierdzono nieprawidłowości, w tym w 14 stanowiących zagrożenie dla życia ludzi; wydano 43 decyzje administracyjne, skierowano 7 wniosków do PINB; kontrole będą kontynuowane w roku 2008.

55 Poprawa stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Odbiory obiektów przekazywanych do użytkowania – łącznie dokonano stosownych czynności w wybranych 647 obiektach, spośród 1958 zgłoszonych do odbioru; zastrzeżenia zgłoszono w stosunku do 122 obiektów.

56 Poprawa stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujący m.in.: analizę dostarczonych zawiadomień o dokonanych uzgodnieniach (585), szkolenia dla rzeczoznawców (2) i kontrole bezpośrednie ich działalności (5).

57 Poprawa stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Przygotowywanie i przeprowadzenie części merytorycznej Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

58 85 samochodów gaśniczych, 198 samochodów specjalnych,
ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY I UTRZYMANIA SPRZĘTU W KOMENDACH I JEDNOSTKACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Na koniec 2007 roku w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego eksploatowano 355 pojazdów, w tym: 85 samochodów gaśniczych, 198 samochodów specjalnych, 10 samochodów pomocniczych oraz 54 przyczepy i 8 naczep

59 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych,
ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY I UTRZYMANIA SPRZĘTU W KOMENDACH I JEDNOSTKACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ramach uzupełniania braków wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych w stosunku do obowiązującego normatywu oraz na wymianę wyeksploatowanych pojazdów, zakupiono za 4 mln 980 tys. 394 złotych 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych, zabudowę jednego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 2 podwozia do zabudowy samochodów ratowniczo-gaśniczych w roku 2008

60 ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY I UTRZYMANIA SPRZĘTU W KOMENDACH I JEDNOSTKACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Realizując plan doposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt specjalistyczny kontynuowano w 2007 roku zakupy sprzętu pożarniczego. Między innymi zakupiono: sprężarkę do ładowania butli powietrznych, tester do aparatów powietrznych i masek, sprzęt ochrony osobistej (aparaty powietrzne, butle), sprzęt hydrauliczny,

61 312 kompletów ubrań specjalnych, 237 par rękawic strażackich i
ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY I UTRZYMANIA SPRZĘTU W KOMENDACH I JEDNOSTKACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Mając na względzie oszczędności wynikające z łączenia zakupów, KW Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dokonała wspólnego zakupu 312 kompletów ubrań specjalnych, 237 par rękawic strażackich i 349 sztuk kominiarek niepalnych dla wszystkich jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa głównie dzięki środkom finansowym z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach ”. Razem nakłady na ten cel wyniosły ponad 425 tys. Złotych.

62 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: a) zakończone inwestycje- budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 wraz z Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Włocławku; wartość kosztorysowa inwestycji to kwota złotych, a efekt w postaci pozyskanej kubatury wyniósł m3,

63 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: a) zakończone inwestycje- rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie; w 2007 roku za środki finansowe w wysokości złotych pozyskane w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach ” wykonano: montaż pieca i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz zainstalowano panele słoneczne,

64 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: a) zakończone inwestycje- rozbudowa obiektów dla Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim; wartość kosztorysowa zgodnie z uaktualnionym projektem ustalona została na kwotę złotych, którą otrzymano bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z rezerwy w Budżecie Państwa; w wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskano 360 m3 dodatkowej kubatury,

65 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: a) zakończone inwestycje- w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne: utwardzenie placu manewrowego komendy; na ten cel zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości złotych, pochodzące z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach ”;

66 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: b) kontynuowane inwestycje- budowa nowej strażnicy na potrzeby Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu; wartość całości zadania ustalona została na kwotę złotych; efekt w postaci pozyskanej kubatury ma wynieść m3; zadanie inwestycyjne planuje się zakończyć w 2010 roku. W 2008 roku na realizację tego zadania w budżecie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ujęto kwotę złotych,

67 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: b) kontynuowane inwestycje- budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie; wartość kosztorysową ustalono na kwotę złotych, uzyska się w ten sposób m3 kubatury; zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2010; nakłady poniesione na inwestycję w 2007 roku to kwota złotych ( budżet wojewody i program modernizacji zł. ); w ramach tych środków wykonane zostały ściany i stropy w części niższej budynku strażnicy, w której przewidziana jest siedziba komendy powiatowej; w projekcie budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok na realizację tego zadania ujęto kwotę złotych,

68 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: b) kontynuowane inwestycje- rozbudowa i modernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej; wartość kosztorysową inwestycji określono na kwotę złotych, uzyska się przy tym m3 kubatury; termin realizacji zadania ustalono na lata ; w 2007 roku na ten cel z programu modernizacji została wyasygnowana kwota w wysokości zł. W projekcie budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok ujęto kwotę złotych, natomiast w ramach programu modernizacji służb na rok 2008 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości złotych,

69 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: b) kontynuowane inwestycje- rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Rypinie; wartość kosztorysową ustalono na kwotę złotych, uzyska się w ten sposób m3 kubatury; zakończenie inwestycji planowane jest na 2009 rok; inwestycja ta finansowana była ze środków pochodzących z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach ”; w 2007 roku na ten cel z programu modernizacji została wyasygnowana kwota w wysokości zł. W projekcie budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok ujęto kwotę złotych, natomiast w ramach programu modernizacji służb na 2008 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości złotych.

70 Zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i utrzymania sprzętu w komendach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjno-remontowych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej: b) kontynuowane inwestycje- w Aleksandrowie Kujawskim w 2007 roku na reaktywowanie rozbudowy KP PSP pozyskano środki finansowe w wysokości złotych, za które wybudowana została w stanie surowym zamkniętym myjnia samochodowa z zapleczem oraz wykonano utwardzenie części placu jednostki; zaktualizowana wartość kosztorysowa inwestycji wynosi złotych, uzyska się w ten sposób m3 kubatury; przewidywany termin realizacji zadania lata

71 Realizacja i rozliczenie wydatków budżetowych i pozabudżetowych

72 Realizacja i rozliczenie wydatków budżetowych i pozabudżetowych.
Wykonanie wydatków z budżetu państwa ogółem - 86 764 901 zł., w tym: Komenda Wojewódzka PSP  785 690 zł Komendy Powiatowe/Miejskie PSP -79 979 211 zł

73 Realizacja i rozliczenie wydatków budżetowych i pozabudżetowych.
W 2007 roku budżet komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego został zwiększony o kwotę 2 245 370 zł ze środków samorządowych, które przeznaczono na dofinansowanie zakupu: samochodów specjalnych, wyposażenia osobistego strażaków oraz bieżące funkcjonowanie jednostek.

74 Realizacja i rozliczenie wydatków budżetowych i pozabudżetowych.
Ponadto uzyskano dofinansowanie z firm ubezpieczeniowych dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 115 000 zł. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej otrzymały dotacje finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 649 500 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600 000 zł oraz od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 900 000 zł (w tym dla jednostek OSP – 700 000 zł.).

75 Realizacja i rozliczenie wydatków budżetowych i pozabudżetowych.
Funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zostało wsparte darowiznami finansowymi w wysokości 403 790 zł oraz darowiznami rzeczowymi o wartości 841 522 zł.

76 Realizacja i rozliczenie wydatków budżetowych i pozabudżetowych.
Zobowiązania niewymagalne jednostek Państwowej Straży Pożarnej na dzień r. wynoszą 59 012 zł., w tym: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w wysokości 23 543,37 zł KP/KM PSP w wysokości zł.

77 Realizacja i rozliczenie wydatków budżetowych i pozabudżetowych.
Ogółem w 2007 roku wydatkowano na jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego kwotę 90 978 561 zł.

78 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU
Dziękuję za uwagę Toruń, 25 luty 2008r.


Pobierz ppt "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google