Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

2 Schemat systemu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Szkolenie dowódców OSP – 32 godz. Szkolenie naczelników OSP – 18 godz. Szkolenie komendantów gminnych ZOSP – 28 godz. Szkolenia dowódcze Szkolenie w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego Szkolenie w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z drabiną mechaniczną Szkolenie w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z podnośnikiem Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego Szkolenie dla grup poszukiwawczo - ratowniczych Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym Szkolenia specjalistyczne strażaków ratowników OSP Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – 31 godz. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 41 godz. Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – 24 godz. Organizowane przez KP / KM Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP Szkolenie strażaków ratowników OSP część I – 60 godz. Szkolenie strażaków ratowników OSP część II – 51 godz. Kurs pierwszej pomocy medycznej Programy dla OSPOrganizowane przez KWProgramy dla PSP i OSPOrganizowane przez KP/KM Organizowane przez KW

3 WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

4 Szkolenie strażaków ratowników OSP część I Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne. Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

5 Szkolenie strażaków ratowników OSP część II Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne. Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne. Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników część I, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników część I,

6 Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne. Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne. Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników część II lub spełnienie równorzędnych wymagań, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

7 Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań, Prawo jazdy wymaganej kategorii. Prawo jazdy wymaganej kategorii.

8 Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań. Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań.

9 Szkolenie dowódców OSP Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej, Świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań, Zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP, Zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP, Co najmniej 3 – letni staż strażaka ratownika OSP, Co najmniej 3 – letni staż strażaka ratownika OSP,

10 Szkolenie naczelników OSP Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej średnie. Wykształcenie co najmniej średnie. Zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP, Zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP,

11 Szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Wiek od 25 do 55 lat, Wiek od 25 do 55 lat, Aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych Aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie przez właściwy organ gminy, Skierowanie na szkolenie przez właściwy organ gminy, Wykształcenie minimum średnie (w uzasadnionych warunkach zasadnicze), Wykształcenie minimum średnie (w uzasadnionych warunkach zasadnicze), Obowiązkowa przynależność do ochotniczej straży pożarnej z członkostwem czynnym, Obowiązkowa przynależność do ochotniczej straży pożarnej z członkostwem czynnym, Zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP. Zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP.

12 Przez spełnienie równorzędnych wymagań rozumie się: a)Ukończenie szkolenia według Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część I. b)Ukończenie szkolenia według Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkolenia przygotowującego do pracy w aparatach oddechowych, a także szkolenia z zakresu bhp jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II.

13 c) Od osób, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej lub kurs dla osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. d) Osoby, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, spełniają wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP.

14 Szkolenie Dowódców OSP – Harmonogram Realizacji I Etap Komendy Miejskie i Powiatowe PSP Przeprowadzić szkolenie strażaków ratowników OSP wg aktualnego programu lub: Przeprowadzić szkolenie strażaków ratowników OSP wg aktualnego programu lub: Uzupełnić kwalifikacje osób posiadających przeszkolenie ukończone w oparciu o Program szeregowców OSP o: Uzupełnić kwalifikacje osób posiadających przeszkolenie ukończone w oparciu o Program szeregowców OSP o: - szkolenie bhp wg dowolnego programu, - szkolenie przygotowujące do pracy w aparatach oddechowych wg dowolnego programu, -kurs ratownictwa technicznego strażaków ratownikowi OSP ( 31 godzin)

15 Szkolenie Dowódców OSP – Harmonogram Realizacji II Etap Organizowanie szkoleń w oparciu o bazę lokalową Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku dla kandydatów zgłoszonych przez komendy miejskie i powiatowe (możliwość przeszkolenia jednorazowo 33 słuchaczy) Organizowanie szkoleń w oparciu o bazę lokalową Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku dla kandydatów zgłoszonych przez komendy miejskie i powiatowe (możliwość przeszkolenia jednorazowo 33 słuchaczy) Szkolenia w oparciu o bazę lokalową komend miejskich i powiatowych - dla kandydatów z poszczególnych komend, pod warunkiem zapewnienia grup 20 – 30 osobowych. Szkolenia realizowane z udziałem kadry Ośrodka oraz funkcjonariuszy poszczególnych komend (możliwość jednorazowego przeszkolenia do 150 osób) Szkolenia w oparciu o bazę lokalową komend miejskich i powiatowych - dla kandydatów z poszczególnych komend, pod warunkiem zapewnienia grup 20 – 30 osobowych. Szkolenia realizowane z udziałem kadry Ośrodka oraz funkcjonariuszy poszczególnych komend (możliwość jednorazowego przeszkolenia do 150 osób)

16 Zachowanie dotychczasowych uprawnień. Osoby, które ukończyły wg dotychczasowych programów: Kurs dowódców OSP, Kurs dowódców OSP, Naczelników OSP, Naczelników OSP, Operatorów sprzętu OSP, Operatorów sprzętu OSP, Zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem: Ukończenia przez te osoby szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienia warunków określonych jako równorzędne, Ukończenia przez te osoby szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienia warunków określonych jako równorzędne, Oraz ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według nowych programów Oraz ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według nowych programów


Pobierz ppt "SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google