Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Szczecin, 22 lutego 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Szczecin, 22 lutego 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Szczecin, 22 lutego 2006 roku.

2 Działaniaratowniczo-gaśnicze

3 Interwencje ze względu na rodzaj zdarzenia w 2005 roku n Ogółem zdarzeń w 2005 roku odnotowano 3713 ( + 12 % ) w tym: n pożary - 2105 (+ 8 %) n miejscowe zagrożenia 1506 (+ 17,6 %) n alarmy fałszywe - 102 ( + 31%)

4 Zdarzenia w miesiącach

5 Pożary w miesiącach (razem 2105) Pożary traw : marzec - 116 kwiecień - 265

6 Miejscowe zagrożenia w miesiącach (razem 1506) owady latające i nietypowe zachowanie się zwierząt (lipiec) – 119 (owady 2004 r w lipcu) – 89)

7 Strażacy szczecińscy wyjeżdżali do zdarzeń co 2 godziny 21 minut, w tym do: pożarów co 4 godziny 9 minut miejscowych zagrożeń co 5 godzin 49 minut alarmów fałszywych co 3,5 dnia

8 Ilość interwencji z podziałem na poszczególne Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze w 2005 roku

9 Zdarzenia w Szczecinie od 1993 do 2005 roku

10 Ilość prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych wg rodzaju obiektu

11 Osoby poszkodowane w wyniku powstałych zdarzeń

12 Pomoc innych służb w działaniach ratowniczo-gaśniczych Ilość zdarzeń

13 Udział w akcjach innych jednostek ochrony przeciwpożarowej Ilość zdarzeń

14 n W dniu 4 października 2005 roku o godz. 3.25 miał miejsce wybuch na statku m/v Thalassa zacumowanym w porcie szczecińskim. Statek miał w ładowniach mieszaninę pochodnych cynku, której opary powstałe w połączeniu z wilgocią wybuchły podczas podnoszenia klap ładowni. W akcji udział brało 15 zastępów straży pożarnej. Ranne zostały 3 osoby z załogi statku.

15 Charakterystyczne zdarzenia w 2005 roku n W dniu 29 października miał miejsce pożar statku m/v MYSTIC w trakcie remontu w doku remontowym Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W akcji brało udział 35 zastępów straży pożarnej wraz ze statkiem pożarniczym, łącznie 135 strażaków. Spłonęły 3 z 4 ładowni statku izolowanych pianką poliuretanową. Straty wyniosły ok. 6,6 mln złotych. Uratowano mienie wartości około 24 mln zł. Koszty akcji wyniosły 171 096 zł.

16 Szkolenie w 2005 roku i potrzeby szkoleniowe na 2006 rok

17 Działania kontrolno-rozpoznawcze

18 Grupy obiektów objęte czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi: n łącznie skontrolowano 342 obiekty n 157 obiekty użyteczności publicznej, n 36 obiektów zamieszkania zbiorowego, n 28 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, n 83 obiektów produkcyjnych i magazynowych

19 Przypuszczalne przyczyny powstania pożarów

20 Przypuszczalne przyczyny powstania miejscowych zagrożeń

21 W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono 820 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz innych miejscowych zagrożeń.

22 Zagadnienia kwatermistrzowskie i techniczne

23 Czasookres eksploatacji samochodów pożarniczych w roku 2002 n W ogólnej liczbie samochodów ok. 60% z nich wymaga wymiany ze względu na swój wiek n z 3 posiadanych drabin mechanicznych, dwie pracują średnio o 7 lat za długo

24 Czasookres eksploatacji samochodów pożarniczych po zakupach w 2003 roku n W ogólnej liczbie samochodów ok. 50% z nich wymaga wymiany ze względu na swój wiek n z posiadanych drabin mechanicznych, dwie pracują średnio o 8 lat za długo

25 Czasookres eksploatacji samochodów pożarniczych po zakupach w 2004 roku n W ogólnej liczbie samochodów ok. 40% z nich wymaga wymiany ze względu na swój wiek n z 3 posiadanych drabin mechanicznych, dwie pracują średnio o 9 lat za długo

26 Czasookres eksploatacji samochodów pożarniczych po zakupach w 2005 roku n W ogólnej liczbie samochodów 28 % z nich wymaga wymiany ze względu na swój wiek n z 3 posiadanych drabin mechanicznych, dwie pracują średnio o 10 lat za długo. Sytuację poprawił zakup 1 nowego podnośnika.

27

28 Przebieg zmian średniego wieku samochodów na przestrzeni lat 1999-2005

29 Zakupy samochodów dla KM PSP w Szczecinie w 2005 roku n Zakup pięciu samochodów ratowniczo – rozpoznawczych NISSAN PICKUP do JRG Nr 1,2,3,4,5. Zakup samochodu kwatermistrzowskiego FORD TRANSIT do JRG Nr 1. Zakup samochodu kwatermistrzowskiego FORD TRANSIT do JRG Nr 1. Zakup (używanego) ciągnika siodłowego IVECO z przeznaczeniem do cysterny wodnej w JRG Nr 2. Zakup (używanego) ciągnika siodłowego IVECO z przeznaczeniem do cysterny wodnej w JRG Nr 2. Zakup podwozia na wymianę w samochodzie ratownictwa ekologiczno-chemicznego znajdującego się w JRG Nr 2. Zakup podwozia na wymianę w samochodzie ratownictwa ekologiczno-chemicznego znajdującego się w JRG Nr 2. Zakup samochodu dla grupy ratownictwa wysokościowego. Zakup samochodu dla grupy ratownictwa wysokościowego. Zakup kontenera zabezpieczenia sanitarnego. Zakup kontenera zabezpieczenia sanitarnego. Zakup kontenera kwatermistrzowski (do ładunków sypkich). Zakup kontenera kwatermistrzowski (do ładunków sypkich). Razem zakupy samochodów - 1.837.454,20 zł

30

31

32 Zagadnienia organizacyjno-kadrowe

33 Wykształcenie (ilość osób)

34 Zatrudnienie w poszczególnych Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych

35 Zatrudnienie w poszczególnych korpusach

36 Struktura zatrudnienia w osobach

37 Do służby przyjęto… ze służby odeszło… W celu uzupełnienia obsady etatowej w 2005 r. zatrudniono 20 osób W roku ubiegłym ze służby w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie odeszło 18 osób, w tym: - - 12 osób w związku z przejściem na emeryturę, - - 3 osoby - przeniesienie służbowe do innych jednostek organizacyjnych PSP, - - 1 osoba – została zwolniona ze służby, - - oraz 2 pracowników cywilnych zwolniło się na własna prośbę.

38 ZagadnieniaFinansowe

39 Struktura wydatków W roku 2005 budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej został ustalony na kwotę 11 819 919 zł

40

41

42 Wnioski i główne zadania na 2006 rok 1.W KM PSP są eksploatowane samochody ponad 30 letnie, które są sprawne technicznie dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków i środków finansowych. W pierwszej kolejności powinien być wymieniony samochód z proszkiem gaśniczym eksploatowany już od 1974 roku oraz ciężkie samochody gaśnicze, które zastąpiłyby eksploatowane od 17 i 19 lat samochody marki Tatra. 2. Mimo zakupu 37 metrowego podestu ruchomego z drabiną, potrzebna jest wymiana bardzo wyeksploatowanych drabin mechanicznych, które są używane od 27 i 32 lat. W roku bieżącym zgodnie z zaleceniami serwisu naprawy i wymiany części pochłoną prawie 100 tys. zł. 3.Znacznym obciążeniem, zarówno finansowym jak i organizacyjnym, dla komendy miejskiej jest szkolenie strażaków – specjalistyczne (nurków PSP, ratowników wysokościowych). W przypadku szkolenia strażaków wchodzących w skład grup specjalistycznych lub obsługujących sprzęt będący w odwodach operacyjnych uzasadnionym byłoby wsparcie finansowe z budżetu KW PSP lub KG PSP.

43

44

45 Pytania ?


Pobierz ppt "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Szczecin, 22 lutego 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google