Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSPORT MORSKI- TOWAROWY KONTENEROWCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSPORT MORSKI- TOWAROWY KONTENEROWCE"— Zapis prezentacji:

1 TRANSPORT MORSKI- TOWAROWY KONTENEROWCE
Białach Klaudia Bulczak Ewelina Jakim Justyna TR GR 31

2 Bezpieczeństwo ruchu statków zależy nie tylko od kwalifikacji i predyspozycji psychomotorycznych załogi, lecz również od niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania wielu urządzeń na nich zainstalowanych.

3 Do takich urządzeń należą niewątpliwie te, znajdujące się w jego siłowni. Spośród nich należy wymienić: silniki główne, pomocnicze silniki spalinowe, kotły parowe, sprężarki powietrza, pompy odwadniające, osuszające i przeciwpożarowe a więc najważniejsze urządzenia energetyczne siłowni.

4 Uszkodzenie wielu z tych urządzeń, np
Uszkodzenie wielu z tych urządzeń, np. silników głównych, pomp odwadniających, może spowodować zagrożenie nie tylko załogi statku, lecz także bezpieczeństwa statku.

5 Ponadto, gdy statek znajduje się w porcie, bądź na redzie, może w czasie ruchu siłowni zaistnieć sytuacja, co najmniej niebezpieczna. Takim zdarzeniem może być np. wybuch kotła, wybuch w skrzyni korbowej silnika głównego lub pomocniczego.

6 Wobec tego bezpieczeństwo ruchu statku należy rozumieć w szerszym sensie- nie tylko w odniesieniu do podróży morskiej, ale poruszania się statku podczas wyjścia z portu i wejścia do portu.

7 Nazwa statku: "Aconcagua" Data: Lokalizacja: Na morzu w pobliżu Ekwadoru Przyczyna: Pożar na pokładzie. Statek został odholowany i zadokowany w Balbao, Panam. Dnia do rozładunku.

8 Wg Konwencji SOLAS dla osiągnięcia bezpieczeństwa pożarowego należy:
podział statku na główne strefy pionowe i poziome za pomocą przegród cieplnych i konstrukcyjnych; - oddzielenie pomieszczeń mieszkalnych od reszty statku za pomocą przegród cieplnych i konstrukcyjnych; - ograniczone stosowanie materiałów palnych; - wykrywanie każdego pożaru w strefie jego powstania; - ograniczanie i gaszenie pożaru w przestrzeni, w której powstał; - ochrona dróg ucieczki i dróg dostępu do prowadzenia akcji gaśniczej; - stała gotowość urządzeń i sprzętu do zwalczania pożaru; - zredukowanie do minimum możliwości zapłonu palnych par ładunkowych

9

10 Umożliwienie wykrycia pożaru oraz ogłoszenie alarmu dla bezpiecznej ucieczki i podjęcia akcji gaśniczej wymaga: Stała instalacja wykrywacza i alarmowa pożaru powinna być odpowiednia do charakteru pomieszczeń, potencjału pożarowego i potencjału wytwarzania dymu i gazów; - ręczne przyciski alarmu pożarowego powinny być rozmieszczone odpowiednio, żeby zapewnić łatwość powiadomienia; - patrole pożarowe powinny zapewnić skuteczne wykrywanie i lokalizowanie pożarów oraz alarmowanie obsługi mostka nawigacyjnego i drużyn pożarowych.

11

12

13 Podstawowym zagrożeniem dla statków korzystających z płytkich ciśnień, kanałów i torów wodnych są: pogorszenie lub utrata sterowności, możliwość wejścia na mielizną i niebezpieczeństwo zderzenia. Praktycznym wskazaniem dla nawigujących po wodach płytkich jest zachowanie szczególnej ostrożności, bezpiecznej szybkości i rozwagi.

14 Nazwa statku:"Alva Star" Data: Lokalizacja: Wyspa Zakinthos, Grecja Przyczyna: Statek uderzył w wyspę podczas błędów nawigacyjnych w nocy

15 Badania wykazują, iż przyczynami tragedii na morzu są zaniedbania w zakresie prawidłowego rozmieszczania, sztauowania i mocowania ładunków, niedostateczna umiejętność w posługiwaniu się środkami ratunkowymi i sygnałami wzywania pomocy, niski poziom dyscypliny na statku, brak umiejętności przewidywania biegu wypadków i niewłaściwe zachowanie w sytuacjach trudnych i awaryjnych.

16

17

18

19

20

21 Występowanie zalodzenia stanowi poważną przeszkodę w żegludze dla jednostek nieprzystosowanych konstrukcyjnie jest bardzo niebezpieczne. Statki bez zwiększonej liczby wręgów i wzdłużników o powiększonych gabarytach, umieszczonej w sekcji dziobowej, bez pogrubionych płyt poszycia w pasie wodnicowym oraz nie posiadające śrub napędowych ze specjalnych stopów, odpornych na kontakt z lodem.

22 Ciągle wielkie niebezpieczeństwo dla żeglugi stanowią pływające góry lodowe, które powstawają z odłamanych części lodowców arktycznych i antarktycznych. Są one niesione prądami morskimi i mogą zawędrować daleko na północ i południe, w stronę równika. Przy dobrej przejrzystości powietrza górę lodową można zaobserwować z odległości kilkunastu mil morskich, ale w czasie deszczu i mgle, gdy widoczność jest ograniczona, sytuacja staje się bardzo niebezpieczna. Powszechnie jest wiadome, że tylko siódma część takiej góry wystaje nad powierzchnię morza, stąd nawet dobry radar może jej w porę nie wykryć.

23 Odrębnym zagrożeniem dla żeglugi, występującym głownie na wodach arktycznych, jest zjawisko oblodzenia statków (burt, pokładów, nadbudówek i osprzętu oraz ładunku pokładowego). Występuje ono, gdy przy niskiej temperaturze powietrza mamy do czynienia z silnym wiatrem i znacznym falowaniem morza. Nadmierne oblodzenie jest bardzo niebezpieczne ze względu na możliwość uszkodzenia urządzeń pokładowych statku, a w skrajnym przypadku może spowodować utratę stateczności i zagrożenie utonięciem.

24 Nazwa statku: "Anja" Data: 08-Listopad-2007 Lokalizacja: Norwegia Przyczyna: Błąd w nawigacji Uwagi: Podniesiony z dna 11-Listopada-2007

25

26

27 Wymagania dotyczące konstrukcji statków, ich urządzeń i instalacji zajmują dużo miejsca w Konwencji SOLAS „… statki powinny być zaprojektowane, zbudowane i utrzymane zgodnie z wymaganiami towarzystwa klasyfikacyjnego…”

28 Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa statku maja zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i jakość materiałów użytych do budowy jego kadłuba oraz niezawodność wyposażenia. Szczególne znaczenie maja zespoły napędowe oraz urządzenia sterowne, kotwiczne oraz radarowe i systemy łączności.

29 - utrata, przypuszczalna utrata lub opuszczenie statku;
„Katastrofę morską” określa się jako wydarzenie, którego skutkiem jest: - śmierć lub poważne zranienie osoby, spowodowane lub mające związek z eksploatacja statku; - utrata osoby ze statku, spowodowana lub mająca związek z eksploatacja statku; - utrata, przypuszczalna utrata lub opuszczenie statku; - poważne uszkodzenie statku;

30 - wyrzucenie statku na brzeg, utrata jego zdolności do żeglugi lub udział statku w zderzeniu;
- poważne uszkodzenie spowodowane lub mające związek z eksploatacja statku; - zanieczyszczenie środowiska mające związek z uszkodzeniem statku lub statków albo mające związek z eksploatacją statku lub statków „.

31 Nazwa statku: "APL China" Data: Październik 1998 Lokalizacja: Ocean Spokojny Przyczyna: Statek został trafiony przez bardzo ciężkie warunki atmosferyczne na Ocean Spokojny. Uwagi: Około 400 kontenerów zostały utracone za burtę, a kolejne 1000 zostało uszkodzone. Straty przekroczyły $ 10,000,000

32

33 Szeroko pojęta bezpieczna eksploatacja tego skomplikowanego środka transportu wymaga od obsady załogowej nie tylko znajomości procedur związanych z ich bezpieczna obsługą i usuwaniem ewentualnych uszkodzeń. Wynika to z faktu, że awaria tak istotna dla ruchu statku urządzeń, jak np. silnik główny, urządzenie sterowe czy systemy odwadniania, może doprowadzić nawet do jego utraty.

34

35

36

37 Warunki podogonowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo statku
Warunki podogonowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo statku. Niebezpieczne oddziaływanie na jednostkę siły wiatru i falowania sprowadza się do: znacznego zmniejszenia prędkości, pogorszenia sterowności, wzrostu wielkości dryfu, narastania naprężeń konstrukcyjnych kadłuba, występowania znacznych kołysań poprzecznych i wzdłużnych, niszczącego działania w stosunku do wyposażenia i ładunku pokładowego i powstania przyśpieszeń dynamicznych oraz „sił masowych” niszczących system mocowania ładunku.

38

39

40 Do wypadków technicznych zalicza się awarie silników głównych i pomocniczych, urządzeń kotwicznych i elektrycznych, systemów automatyki, elektroniki i komputerów okrętowych, jak również uszkodzenia kadłuba, wałów i śrub napędowych oraz pożary i wybuchy.

41 Nazwa statku: "APL Panama" Data: 25-Grudzień-2005 Lokalizacja: Ensenada, Meksyk Przyczyna: Kapitan statku nie czekał na pilota oraz holowniki aby wejść do portu. Ze względu na silne prądy i fale statek zniosło na mieliznę.

42 Nie wszystkie statki aby wejść do portu muszą mieć holowniki decyduje o tym kapitana portu.

43 Powtarzającymi się przyczynami tych wypadków jest niedbała nawigacja, polegająca głównie na braku kontroli pozycji i błędnym jej określeniu, utrzymaniu niebezpiecznych kursów, braku obserwacji, używaniu niewłaściwych map itp..

44

45

46 Za wypadki nawigacyjne uznaje się zderzenia, uderzenia, wejścia na mielizny, wdarcie wody do kadłuba, przemieszczenie ładunku oraz uszkodzenia sztormowe i lądowe.

47

48

49 Nazwa statku: "CMA Djakarta" Data: BRAK INFORMACJI Lokalizacja: Egipt Przyczyna: Ogień na pokładzie w jednej z ładowni.

50

51

52 OGÓLNA LICZBA WSZYTSKICH WYPADKÓW LATACH 2000-2007

53 Nazwa statku: "Cosco Busan" Data: 07-Listopad-2007 Lokalizacja: San Francisco, USA Przyczyna: Statek zahaczył o jedną z wież z z mostu w San Francisco. Uwagi: Duży wyciek oleju.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 PRZYCZYNY WYPADKÓW NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH MORZA BAŁYTYCKIEGO 2000-2007

65 Nazwa statku: "CSAV Shenzhen" Data: Wrzesień 2004 Lokalizacja: Pacyfik Przyczyna: Złe warunki atmosferyczne na Pacyfiku.

66

67

68

69

70

71

72 Nazwa statku: "Glasgow Maersk" Data: BRAK INFORMACJI Lokalizacja: USA Uwagi: Statek uderza w ścianę nabrzeża ( Keje )

73

74

75

76

77

78 Nazwa statku: "Dongedijk" Data: BRAK INFO Lokalizacja: Kanał Sueski, Egipt Przyczyna: Kontenery zostały załadowane w niewłaściwy sposób co spowodowało, że statek się przewrócił.

79

80 Podczas załadunku ważne jest dokładane rozmieszczenie kontenerów
Podczas załadunku ważne jest dokładane rozmieszczenie kontenerów. Ich masa musi być równo rozłożona na pokładzie statku.

81

82

83

84

85 Nazwa statku: "Ever Decent" Data: Sierpień 1999 Lokalizacja: Ramsgate, Wielka Brytania Przyczyna: Statek wycieczkowy "Norwegian Dream " uderzył w "Ever Decent" w nocy. Oficer liniowca nie zwrócił się poprawnie, aby uniknąć kolizji. błąd nawigacyjny.

86

87

88

89

90

91 Nazwa statku: "Fowairet" Data:20 Wrzesień :00 Lokalizacja: Rzeka Westerscheldt, Holandia Przyczyna: Statek osiadł na dnie w drodze do do Antwerpii, w Belgii. Nie wiadomo dlaczego. "Hull" pękł i dokonał poważnych szkód.

92

93

94 Podniesiony z dna o godzinie 17:00 tego samego dnia i odholowany do holenderskiego portu Flushing do naprawy i rozładowywania. Operację odholowania statku wykonywało 13 holowników.

95

96

97 Nazwa statku: "Han Se" Data:10-Kwiecień-2000 Lokalizacja: Korea Południowa Przyczyna: Na skutek nieprawidłowej stabilności ładunku, statek przewrócił.

98

99 Nazwa statku: "Hanjin Gothenburg" Data:15-Wrzesień-2007 Lokalizacja: Xingang, Chiny Przyczyna: Kolizja dwóch statków.

100

101 Nazwa statku: "Hanjin Pennsylvania" Data:11-Listopad-2002 Lokalizacja: Oceanie Indyjskim, 150 km na południe od Sri Lanki w drodze do Europy Przyczyna: Pierwsza eksplozja na bayu czwartym niestety jest ona niewiadomego pochodzenia, możliwe jest to, że był w kontenerze nielegalny ładunek materiałów niebezpiecznych np: podchlorynu wapnia. Cztery dni później nastąpił drugi wybuch spowodowany pierwszą eksplozją. Ten drugi wybuch był na bayu szóstym w kontenerze znajdowały się sztabki magnezu. W wyniku pożaru załoga musiała opuścić pokład zaledwie czteromiesięcznego statku to był jego dragi rejs do Europy. Statek został odholowany do portu w celu wyładowania kontenerów i został sprzedany do Indii. Koszty naprawy przewyższały koszt budowy więc statek został zezłomowany.

102

103 Kontenery z ładunkiem niebezpiecznym są znakowane specjalnymi naklejkami.

104

105

106

107

108

109

110 Nazwa statku: "Heinrich Behrmann" Data: BRAK INFO Lokalizacja: Blankenberge, Belgia Przyczyna: Statek osiadł na mieliźnie z powodu złej pogody. Uwagi: Statku, podniesiony z dna w kilka dni później.

111

112

113

114 Nazwa statku: "Ital Florida Data: 16 ~ 19-Lipca-2007 Lokalizacja: Morze Arabskie, Ocean Indyjski Przyczyna: W Statek uderzył w Indian Monsoon. W statek uderzały 7-10 metrowe fale. Trzy kontenery wypadły za burtę co spowodowało przechylenie się reszty. .

115

116 Przykładem zjawisk utrudniających uprawianie bezpiecznej żeglugi są sztormowe wiatry zachodnie, występujące na oceanach między 40 i 65 stopniem szerokości geograficznej południowej (S).

117

118

119 Nazwa statku: "Kyoto Express" Data: 18-Styczeń-2008 Lokalizacja: Southampton, Wielka Brytania Przyczyna: Podczas pracy suwnicy boom łamie się i spada na statek który był praktycznie gotowy do wyjścia. Uwagi: Po wypadku inspekcja zamyka pozostałe 11 suwnic do inspekcji co powoduje ogromny chaos. Statki są kierowane do innych portów. Dodatkowe uwagi: Boom - jest to opuszczane nad statek ramie suwnicy.

120

121

122

123

124

125

126

127 Data: 19-Wrzesień-2007 Lokalizacja: ECT Delta DDN, Rotterdam Przyczyna: Statek został zepchnięty przez silny wiatr na nabrzeże.

128

129 KONIEC DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "TRANSPORT MORSKI- TOWAROWY KONTENEROWCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google