Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyszczenie przewodów kominowych. Mistrz Kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyszczenie przewodów kominowych. Mistrz Kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski."— Zapis prezentacji:

1 Czyszczenie przewodów kominowych. Mistrz Kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski

2 Powody: Zanieczyszczenie komina Zmniejszenie ciągu Ryzyko pożaru sadzy lub budynku Ryzyko uszkodzenia kotła Podstawa do wypłata odszkodowania w przypadkach w/w

3 Osad sadzy: P fi150mm =177cm 2 ; P fi110mm =95cm 2 Zmniejszenie przekroju o ok. 46%

4 Podstawa prawna: Dz. U. Nr 80 poz. 563 Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, § 30 u. 1: gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w p.1 – co najmniej 4 razy w roku 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w p.1. – co najmniej 2 razy w roku

5 Kto? - Przepisy... Dz.U. Nr 74 poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - par.16 u.2 W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy: 1) zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem, wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,

6 Kto? - Przepisy...c.d.: - par.19 u.2 Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany: 1) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową, 2) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,

7 Kto? - Przepisy...c.d.: par.19 u.3 Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

8 Zagrożenia: Ustawa z dnia 20.05.1971r. – Kodeks wykroczeń., Art. 82, § 1: Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności: 1) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

9 Kontakt: www.kominiarze.info.pl ziombskim@wp.pl


Pobierz ppt "Czyszczenie przewodów kominowych. Mistrz Kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google