Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

e-Navigation in future

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "e-Navigation in future"— Zapis prezentacji:

1 e-Navigation in future
e-Nawigacja w przyszłości Damian Damaszk Jacek Pospieszyński

2 e-Nawigacja W definicji IMO e-Nawigacja jest rozumiana jako: „zharmonizowane zbieranie, integracja, wymiana i prezentacja informacji morskiej za pomocą środków elektronicznych, na jednostkach pływających i na brzegu, dla usprawnienia nawigacji w żegludze od punktu do punktu (z portu do portu) oraz powiązanych serwisów, dla bezpieczeństwa i ochrony na morzu oraz ochrony naturalnego środowiska morskiego.”

3 e-Nawigacja e-Navigation AIS IBS/INS ENC ARPA LRIT GMDSS VTS VDR GNSS

4 Komponenty e-Nawigacji
e-Nawigacja Pokładowe systemy nawigacyjne Systemy brzegowe Urządzenia do komunikacji

5 Cele e-Nawigacji zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi
ułatwienie obserwacji i kontroli ruchu statków, komunikacji i wymiany informacji zwiększenie efektywności transportu i logistyki wsparcie akcji SAR zintergowanie informacji na statku i lądzie – zminimalizowanie ryzyka błędu ze strony użytkownika wprowadzenie zmian w szkoleniu marynarzy, doprowadzenie do ujednolicenia norm, procedur operacyjnych, sprzętu, systemów, symboli i znaków nawigacyjnych

6 Korzyści e-Nawigacji wzrost bezpieczeństwa
obniżenie ilości błędów nawigatora pełne pokrycie globu oraz dostępność map ENC dobrej jakości lepsza komunikacja w relacji ‘ship to shore’ redukcja ryzyka kolizji oraz wejścia na mieliznę redukcja emisji gazów – optymalne trasy żeglugowe oraz prędkość więcej niż 1 metoda pozycjonowania statku więcej czasu na obserwacje

7 S-100, a S-57 lepsza, szybsza wymiana bogatszych danych nawigacyjnych
umożliwia prezentację danych zależnych od czasu organizuję, przetwarza, prezentuję dane nawigacyjne z wielu źródeł wprowadzony , jednak nie zastąpi w pełni S-57 przez najbliższe lat

8 Zmiany w przyszłości przejście z map papierowych na elektroniczne
zmiany infrastruktury strefy przybrzeżnej wzrost natężenia ruchu wzrost prędkości i wielkości jednostek – nowe procedury i systemy zabezpieczenia nawigacji bardziej wymygające szkolenia dla marynarzy

9 Oś czasu e-Nawigacji

10 Zalety i wady ECDIS Zalety Wady Zintegrowane dane nawigacyjne
Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym Zintegrowane dane nawigacyjne Wspomaga planowanie i monitorowanie podróży Zastępuje papierowe mapy Łatwe aktualizacje Możliwe dostosowanie do potrzeb użytkownika Ograniczony do widoku 2-D Statyczne dane Nie uwzględnia wymiaru czasu (np. pływy) Zapasowy ECDIS przy nawigacji „paperless”

11 ECDIS 2012

12 ENC nowej generacji funkcje jak w ECDIS uwzględnia wymiar czasu
używa najdokładniejszych danych dla danego akwenu widok 3-D

13 ENC nowej generacji

14 ENC nowej generacji

15 Podsumowanie Koncepcję e-Nawigacji traktujemy jako najbliższą perspektywę nawigacji. Zaangażowanie w ten projekt najważniejszych organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na morzu, zainteresowanie przemysłu, a także zainteresowanie potencjalnych użytkowników e-Nawigacji, pozwala mieć nadzieję, że e-Nawigacja przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na morzu, a także do rozwoju i postępu technologicznego w dziedzinie środków i urządzeń nawigacyjnych

16 Konferencje

17 Bibliografia IMO adopts e-Navigation, February 2009, Seaways
Przegląd Morski, listopad 2009, Redakcja Wojskowa Nav%20ECDIS%20&%20MIOs.pdf


Pobierz ppt "e-Navigation in future"

Podobne prezentacje


Reklamy Google