Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy naukowe dla właściwego postępowania ze świniami podczas transportu Fizjologia i zachowanie świń Na podstawie materiałów ze szkolenia w Teramo,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy naukowe dla właściwego postępowania ze świniami podczas transportu Fizjologia i zachowanie świń Na podstawie materiałów ze szkolenia w Teramo,"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy naukowe dla właściwego postępowania ze świniami podczas transportu Fizjologia i zachowanie świń Na podstawie materiałów ze szkolenia w Teramo, Włochy w dniach 26-30 stycznia 2009r.

2 Wstęp PRZEWÓZ ZAŁADUNEK PRZEMIESZCZENIE ROZŁADUNEK DOBROSTAN BRAK DOSTĘPU DO WODY I POŻYWIENIA ZACHOWANIE LUDZI NOWE ŚRODOWISKO WARUNKI KLIMATYCZNE RUCH POJAZDU ŁĄCZENIE STAD WYMUSZONY WYSIŁEK FIZYCZNY Czynniki wpływające negatywnie na dobrostan zwierząt w transporcie:

3 Wymagania dotyczące dobrostanu w transporcie KategoriaOpis KarmienieBrak długotrwałego odczucia głodu Brak długotrwałego odczucia pragnienia ŚrodowiskoOdpowiednie warunki utrzymania podczas transportu Komfort termiczny Możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się ZdrowieBrak zranień i innych urazów mechanicznych Brak chorób Brak bólu spowodowanego czynnościami technicznymi związanymi z transportem ZachowanieMożliwość ekspresji zachowań społecznych Możliwość ekspresji innych zachowań Poprawna relacja człowiek – zwierzę Brak lęku

4 Karmienie przed podróżą Możliwość choroby lokomocyjnej i wymiotów, gdy: - zwierzęta są karmione niedługo przed podróżą - zawieszenie pojazdu nie jest odpowiednie Nie karmienie zwierząt przed transportem zapobiega wymiotom świń w jego trakcie i zmniejsza ryzyko rozwinięcia się hipertemii, ALE: Wydłużony okres pozbawienia pokarmu powoduje głód i wzrost agresywności lub, w przypadku długotrwałego głodzenia: osłabienie, otępienie i wzrost wrażliwości na zimno Warunki fizjologiczne: - 52 – 70% treści pokarmowej jest usuwane z żołądka w ciągu 4 godz. - Świnie zaczynają mobilizację rezerwy tłuszczowej po około 16 godzinach głodówki Układ pokarmowy świń

5 Odpowiednie warunki transportu W przypadku, gdy transport przebiega bez zakłóceń, świnie znajdują się w pozycji leżącej. W przypadku, gdy transport przebiega z zakłóceniami, świnie pozostają w pozycji stojącej. Zwierzęta powinny mieć wystarczająco dużo miejsca, by móc wstać, położyć się i obrócić. Minimalna powierzchnia zależy od wagi: m 2 /zwierzę = 0,0192 W 0,67 (0,42m 2 na 100 kg) W przypadku pojenia i karmienia w pojeździe: m 2 /zwierzę = 0,0274 W 0,67 (0,60m 2 na 100 kg)

6 Odpowiednie warunki transportu c.d. Reakcja na warunki termiczne: Zbyt zimno: pozycja leżąca na mostku, skupianie się w grupy, drżenie. Zbyt ciepło: pozycja leżąca boczna, odsuwanie się od siebie, ziajanie.

7 Warunki termiczne Fizjologia: Świnie się nie pocą Zachowanie związane z potrzebą ochłodzenia: tarzanie się, ziajanie i pokładanie zwierząt.

8 Możliwość swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się Bardzo ważne przy załadunku i wyładunku zwierząt. Charakterystyka gatunku: świnie są zwierzętami wykazującymi mniejszą aktywność i zwinność niż inne gatunki duży stosunek masy ciała do wielkości serca Liczba uderzeń serca na minutę podczas transportu zwierząt

9 Załadunek i wyładunek zwierząt Niewłaściwe warunki w miejscu wyładunku i załadunku mogą doprowadzić do urazów oraz zwiększyć poziom stresu u zwierząt. Parametry dotyczące załadunku: Rampy: 8-10° (<20) Odległości pomiędzy ogranicznikami < 15 cm

10 Transport zwierząt, a choroby zakaźne Transport zwiększona intensywność i częstotliwość kontaktów pomiędzy zwierzętami. Stres związany z transportem przyczynia się do obniżenia odporności zwierząt.

11 Transport zwierząt, a salmonelloza Efekt przegłodzenia przed transportem: Wzrost pH w jelicie ślepym – warunki korzystne dla rozwoju Salmonella spp. Efekt stresu: Zwiększone wydalanie bakterii do środowiska

12 Zespół hipertermii złośliwej ZESPÓŁ HIPERTERMII ZŁOŚLIWEJ PRZEGRZANIESTRES CZYNNIKI GENETYCZNE WZMOŻONA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA Czynniki sprzyjające wystąpieniu zespołu hipertermii złośliwej

13 Zespół hipertermii złośliwej Schemat ilustrujący powstawanie skurczy mięśniowych w mięśniach szkieletowych

14 Zespół hipertermii złośliwej Zaburzenia na poziomie komórkowym prowadzące do hipertermii złośliwej

15 Urazy podczas transportu Obrażenia skórne - nawet na 46% tusz zwierząt z jednego transportu: ślady walki między osobnikami nieprawidłowa konstrukcja środka transportu niewłaściwe obchodzenie się ze zwierzętami

16 Bolesne zabiegi związane z obsługą techniczną transportu Wpływ zastosowania elektrycznych poganiaczy na pracę serca u świń

17 Prawidłowe zachowanie Charakterystyka gatunku: Gatunek zamieszkujący las Oportunistyczny wszystkożerca Padlinożerca Gatunek ofiary (z pewnością nie drapieżnik) Wokalizacja Zachowanie w społeczeństwie: Hierarchia Obrona przed drapieżnikiem Dostęp do pożywienia

18 Agresja zwierząt w transporcie Przyczyny agresji: Mieszanie zwierząt z różnych stad Ograniczony dostęp do pożywienia i wody Efekt urazów, bólu Efekt stresu Jak zmniejszyć poziom agresji? Transport zwierząt bez łączenia stad Mieszanie podczas załadunku, a nie w zagrodach Ograniczenie zagęszczenia zwierząt w transporcie

19 Prawidłowe zachowanie – charakterystyka narządów zmysłu Wzrok Widzenie w kolorach Widzenie obrazu wyraźnie skontrastowanego Widzenie na krótki dystans Widzenie obuoczne o wąskim zakresie (50°) Widzenie panoramiczne o szerokim kącie (330°) Węch Bardziej czuły niż u ludzi Potrafią wyczuć feromony strachu Słuch Bardzo wrażliwe na dźwięki o wysokiej częstotliwości (7 000 – 8 000 Hz) Bardzo stresujące są dla nich dźwięki przerywane

20 Strach Przyczyny strachu: To, co nieznane; wszystko, co nowe Skojarzenia z doświadczeniami z przeszłości Czynniki zwiększające poziom strachu: Niewłaściwie zaprojektowane pomieszczenia i urządzenia do obsługi zwierząt Niewłaściwa obsługa zwierząt

21 Warunki utrzymania, a strachliwość Warunki utrzymania, a reakcja zwierzęcia na bodźce stresowe

22 Strach, a niewłaściwie zaprojektowane pomieszczenia i urządzenia do obsługi zwierząt Najczęściej spotykane błędy dotyczą: Nieciągłości w strukturze i kolorze podłogi Możliwości powstawania przeciągów Ścian Światła i cieni w pomieszczeniu Kanalizacji Poziomu hałasu

23 Zachowania świń związane z przepędzaniem Charakterystyka gatunku: Tendencja do poruszania się w stronę światła Podążanie za innymi świniami – tendencja do utrzymania kontaktu wzrokowego i fizycznego z innymi osobnikami z grupy Odpowiednie traktowane podczas przepędzania znacznie zmniejsza reakcję stresową świń Stres zmniejszają: Przemieszczanie w grupach Tempo przepędzania dostosowane do naturalnej prędkości poruszania się

24 Przepędzanie świń Reakcja na złe warunki dotyczące drogi przepędzania: Niechęć do przemieszczania się, zatrzymywanie się Zawracanie Wokalizacja

25 Przepędzanie świń Prawidłowo zaprojektowana droga przepędzania: Zagrody: wąskie i długie z wejściem i wyjściem położonymi po przeciwległych stronach Korytarze: szerokie, proste z dużymi kątami, dobrze oświetlone, z możliwie niewielką ilością zakrętów Bramy i ściany zagród: solidnej konstrukcji

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracowano na podstawie materiałów z prezentacji autorstwa Antonio Velarde, IRTA


Pobierz ppt "Podstawy naukowe dla właściwego postępowania ze świniami podczas transportu Fizjologia i zachowanie świń Na podstawie materiałów ze szkolenia w Teramo,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google