Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch obrotowy Ziemi czy Ziemia się obraca? W. Ogłoza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch obrotowy Ziemi czy Ziemia się obraca? W. Ogłoza."— Zapis prezentacji:

1 Ruch obrotowy Ziemi czy Ziemia się obraca? W. Ogłoza

2 2 Efekty ruchu wirowego Ziemi Zjawisko dnia i nocy Spłaszczenie Ziemi przez siłę odśrodkową bezwładności Zależność ciężaru od szerokości geograficznej Siła Coriolisa Zmiana płaszczyzny wahań wahadła Foucaulta

3 3 Czy Ziemia się obraca? Przyspieszony ruch Gwiazdy Polarnej wokół Bieguna Niebieskiego

4 4 Pomiary czasu z obserwacji Słońca Gnomon - najstarszy zegar ma kilka wad: - niejednorodny ruch cienia - zmiana długości cienia N

5 5 Siła odśrodkowa bezwładności F odś = mv 2 /rF g =mg graw Q = F g - F odś g( )=9.7805+0.0517sin 2 ( ) Q = m g( ) r g – przyspieszenie Q – ciężar - szer. geogr..

6 6 Siła Coriolisa Jest obecna we wszystkich układach obracających się z jakąś prędkością kątową Dotyczy wszystkich ciał poruszających się z liniową prędkością v Wartość i zwrot siły Coriolisa określa iloczyn wektorowy (symbol: ) wektorów v i

7 7 Iloczyn wektorowy Wartość siły (długość wektora) wynosi: F=|F| = 2m v sin( ) gdzie: v - wartość prędkości - wartość prędkości kątowej [ radian / s ] - kąt pomiędzy wektorami v i Zwrot określa reguła wektorów prawoskrętnych (tzw. reguła prawej śruby) F V F

8 8 Reguła 3 palców | Reguła śruby!!! V F PRAWA RĘKAPRAWA ŚRUBA F V

9 9 Składowe siły Coriolisa Na powierzchni Ziemi najczęściej mamy do czynienia z ruchami w poziomie (wiatr, rzeki, pojazdy itp.) oraz z ruchami w pionie (spadek ciał, konwekcja powietrza) Wygodnie jest rozłożyć wektor na składową pionową | i na składową poziomą - | = cos ( ) - = sin ( ) N S | - | -

10 10 Ruch w poziomie na półkuli północnej O ddziaływanie ze składową | Składowa siły Coriolisa pomiędzy poziomym wektorem prędkości v i wektorem | powoduje zbaczanie wszystkich ciał w prawo od kierunku ich ruchu

11 11 Symulacja rotacji Ziemi

12 12

13 13

14 14 Efekty na półkuli północnej: Ruch mas powietrza Podmywanie prawych brzegów rzek (niezależnie od kierunku w jakim płyną) Szybsze ścieranie się prawych szyn kolejowych Odchylenie pocisków Na równiku | znika ! Ruch w poziomie na półkuli północnej O ddziaływanie ze składową |

15 15 Ruch w poziomie na półkuli północnej O ddziaływanie ze składową |

16 16 Ruch w poziomie na półkuli północnej O ddziaływanie ze składową |

17 17 Niż Widok z boku V Widok z góry Ruch przeciwny do wskazówek zegara Ruch w poziomie na półkuli północnej O ddziaływanie ze składową | N

18 18 Wyż V Widok z góry Ruch zgodnie ze wskazówkami zegara W Ruch w poziomie na półkuli północnej O ddziaływanie ze składową | Widok z boku

19 19 Na półkuli południowej jest odwrotnie! Na półkuli północnej w niżu barycznym powietrze krąży przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara a na południowej – zgodnie ze wskazówkami zegara. Półkula północna.Półkula południowa

20 20 Wahadło Foucaulta Na biegunie płaszczyzna wahań jest stała w przestrzeni (zasada zachowania momentu pędu) Dla obserwatora związanego z wirującą Ziemią płaszczyzna wahań będzie się pozornie skręcać a okres jej obrotu będzie równy okresowi obrotu Ziemi

21 21 Wahadło Foucaulta Poza biegunem płaszczyzna wahań nie może być stała gdyż porusza się punkt zamocowania wahadła Zaobserwowano, że poza biegunem okres obrotu płaszczyzny wahań będzie zależał od szerokości geograficznej : P = T / sin ( )= ( 23h 56m 04.09s ) / sin ( )

22 22 Jean Bernard Léon Foucault i jego wahadło

23 23 Symulacja wahadła

24 24 Wahadło w Krakowie

25 25 Kościół Piotra i Pawła

26 26 Ruch w poziomie na półkuli północnej O ddziaływanie ze składową - Oddziaływanie to powoduje zmianę ciężaru ciała, w zależności od kierunku ruchu ciała Wektory v i - leżą poziomo, zatem wektor siły F jest skierowany pionowo Ruch na wschód ciężar maleje, na zachód ciężar rośnie

27 27 Znika oddziaływanie z wektorem | bo sin( ) = 0 ( =0 0 lub =180 0 ) Oddziaływanie z wektorem - (skierowanym na północ) powoduje odchylenie toru ciała od linii pionu Jeśli ciało spada odchylane jest na wschód Jeśli się wznosi to odchylane jest na zachód Ruch w PIONIE na półkuli północnej V F na północ -


Pobierz ppt "Ruch obrotowy Ziemi czy Ziemia się obraca? W. Ogłoza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google