Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA MORSKA w Gdyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA MORSKA w Gdyni."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA MORSKA w Gdyni

2 Wydziały Uczelni Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (WPiT)
Mechaniczny (WM) Elektryczny (WE) Nawigacyjny (WN)

3 Tematyka naukowo-badawcza jest realizowana w ramach:
działalności statutowej badań własnych projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW projektów międzynarodowych: - współfinansowanych przez UE (5 i 6 PR) - w ramach funduszy strukturalnych - w ramach współpracy bilateralnej projektów rozwojowych finansowanych przez MNiSzW projektów celowych współfinansowanych przez MNiSzW opracowań, ekspertyz, analiz przygotowywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych

4 OFERTA BADAWCZA i EDUKACYJNA WYDZIAŁÓW AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni

5 W P i T Tematyka badawcza wydziału jest bardzo zróżnicowana i
obejmuje między innymi: zagadnienia szeroko pojętej logistyki morskiej problematykę systemów informacyjnych dla potrzeb gospodarki morskiej towaroznawstwo, technologię żywności i żywienia, przechowalnictwo i opakowalnictwo towarów problemy turystyki i hotelarstwa problemy handlu i usług zagadnienia technologii żywności i żywienia zagadnienia bezpiecznego transportu morskiego niebezpiecznych substancji chemicznych

6 Przykład współdziałania wydziału z gospodarką morską:
zrealizowany i wdrożony wspólnie z Urzędem Morskim w Gdyni projekt celowy pt.: System Obiegu Dokumentów w jednostkach administracji morskiej z portalem korporacyjnym i modułem e-UE.

7 Oferta edukacyjna wydziału
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: Zarządzanie i Marketing specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem logistyka i handel morski biznes elektroniczny Towaroznawstwo towaroznawstwo i zarządzanie jakością organizacja usług turystyczno-hotelarskich handel i usługi 2. Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw gospodarki morskiej m. innymi w tematyce: zarządzanie MŚP rachunkowość hotelarstwo turystyka – kursy przewodników turystycznych technologia żywności

8 WM Tematyka badawcza wydziału obejmuje między innymi:
eksploatację siłowni okrętowych (np.: projektowanie bezpieczeństwa siłowni, diagnostyka, zagadnienia spalania paliw ekologicznych w silnikach technologię remontów urządzeń okrętowych i portowych ( np.: wpływ technologii obróbkowych na własności części maszyn okrętowych, mechanizmy starzenia i zużycia materiałów okrętowych) inżynierię eksploatacji instalacji ( np.: modelowanie procesów sterowania zautomatyzowanymi systemami statku, modele trwałości i niezawodności technicznych systemów energetycznych) zagadnienia wykrywania i identyfikowania zanieczyszczeń wody morskiej i wód zrzutowych ze statków

9 Oferta edukacyjna wydziału
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych inżynieria eksploatacji instalacji technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych 2. Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw gospodarki morskiej m. innymi w tematyce: dowodzenia siłownia okrętową chłodnictwa dla mechaników ochrony przeciwpożarowej technologii remontów i inne Szkolenia prowadzone są przez istniejące w uczelni Studium Doskonalenia Kadr

10 WE Tematyka badawcza wydziału obejmuje między innymi:
problemy automatyzacji procesów sterowania ruchem statku oraz zastosowania techniki komputerowej i mikroprocesorowej w automa-tyzacji pomiarów i sterowania siłownią okrętową zagadnienia związane ze stosowaniem układów energoelektronicznych w rozproszonych systemach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz poprawa jakości energii elektrycznej w tych systemach nowe sposoby przetwarzania energii elektrycznej na statkach problemy poprawy efektywności i niezawodności eksploatacji elektro-energetycznych systemów okrętowych. działania obejmujące modelowanie, analizę i pomiary elementów i układów elektronicznych rozwój teorii i badanie systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów teorię i technikę cyfrowego pomiaru zakłóceń elektromagnetycznych na statkach morskich

11 Przykłady współdziałania wydziału z gospodarką morską:
Przeprowadzono, opracowano, zainstalowano na statkach bądź wdrożono do produkcji: System monitoringu siłowni okrętowej. (P,B-P. ENAMOR/AM) Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru momentu, mocy i prędkości obrotowej na wale śruby. (P,B-P. ENAMOR/AM) System pomiarowo-diagnostyczny wału okrętowego, zespołu napędowego i silnika napędu głównego. (P,B-P. ENAMOR/AM) Falownikowy układ UPS z przetwornicą DC/AC (C&T ELMECH) Model fizyczny elektrowni okrętowej. (wykorzystano do eksperymentów z zakresu diagnostyki i eksploatacji GTR) Model fizyczny układu monitoringu systemów okrętowych do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem. (wykorzystany przez PRS i SDK.AM) Analizę wpływu przemienników częstotliwości na wibracje i hałas na statkach morskich. ( opracowanie wyników do wykorzystania) Analizę zaburzeń elektromagnetycznych i pomiary jakości energii elektrycznej na statkach morskich. (opracowanie wyników do wykorzystania)

12 Oferta edukacyjna wydziału
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: Elektrotechnika specjalności: elektroautomatyka okrętowa komputerowe systemy sterowania Elektronika i Telekomunikacja elektronika morska radiokomunikacja cyfrowa 2. Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz branży elektronicznej m. innymi w tematyce: wysokie napięcia w okrętownictwie pozycjonowanie dynamiczne statków i okrętów wojennych jakość energii elektrycznej a bezpieczeństwo statku instalacje i urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem analiza i projektowanie układów zasilających i inne

13 WN Tematyka badawcza wydziału obejmuje między innymi:
zagadnienia bezpieczeństwa żeglugi i nawigacji (współczesne techniki nawigacyjne i automatyzacja) problemy bezpieczeństwa na morzu (ratownictwo, techniki ratownicze) zagadnienia związane z eksploatacją statków, portów i urządzeń portowych inżynierię ruchu morskiego nowoczesne techniki nawigacyjne

14 Przykłady współdziałania wydziału z gospodarką morską:
Przeprowadzono, opracowano, zainstalowano na statkach bądź wdrożono do produkcji: - Metodę określania obszaru poszukiwania ludzi znajdujących się w zagrożeniu życia na morzu. (PRO/AM) - Budowę platformy ratowniczej do podejmowania ludzi i tratew ratunkowych z ludźmi znajdującymi się w zagrożeniu życia na morzu w warunkach sztormowych. (Stocznia Wisła/AM) - System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu. (Z.R. RADMOR/AM) - Urządzenie do zabezpieczenia prac podwodnych i nurkowań głęboko- wodnych z zachowaniem bezpieczeństwa życia ludzkiego. (AM) - Budowę indywidualnego pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie. (Z.M. DEZAMET/AM)

15 Oferta edukacyjna wydziału
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: Nawigacja specjalności: transport morski systemy bezpieczeństwa morskiego ratownictwo morskie inżynieria ruchu morskiego Transport eksploatacja portów i floty 2. Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz branży elektronicznej m. innymi w tematyce: manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charaktery-stykach manewrowych planowania podróży dowodzenia symulatora radarowego i inne Szkolenia prowadzone są przez istniejące w uczelni Studium Doskonalenia Kadr

16 WNIOSKI 1. Akademia Morska w Gdyni prowadzi badania naukowe i badawczo- rozwojowe w zakresie: bezpieczeństwa morskiego i bezpiecznej eksploatacji statków bezpiecznej eksploatacji siłowni okrętowych i instalacji statkowych bezpiecznej eksploatacji okrętowych instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektronicznych, radio-komunikacyjnych i automatyki lądowych systemów zabezpieczenia eksploatacji, obsługi i zarządzania eksploatacją statków (techniczną i handlową) zarządzania przedsiębiorstwami morskimi, głównie MŚP, łącznie z logistyką morską i biznesem elektronicznym bezpieczeństwa przewozów morskich (towaroznawstwo i ładunkoznawstwo, ochrona środowiska morskiego 2. W ramach organizacyjnych Studium Wojskowego prowadzone jest studium podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego (bezpieczeństwo i ochrona żeglugi morskiej i obiektów portowych 3. Studium Doskonalenia Kadr wśród licznych ofert szkoleń ma także ofertę kształcenia ustawicznego z zakresu kodów morskich


Pobierz ppt "AKADEMIA MORSKA w Gdyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google