Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Współpraca ponadnarodowa – dobre.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Współpraca ponadnarodowa – dobre."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Współpraca ponadnarodowa – dobre praktyki Toruń 13.01.2011 mgr Michał Nowakowski INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB w Radomiu Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Zakład Badań Edukacji Zawodowej

2 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 2/24 Plan prezentacji Wprowadzenie Informacje ogólne Podstawy analizy Systemów kształcenia zawodowego Kwalifikacje zawodowe w Hiszpanii Przykłady dobrych praktyk Wnioski Literatura

3 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 3/24 Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu 1984 - ustanowienie MCNEMT (Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego) 1994 - przekształcenie w Instytut Technologii Eksploatacji 2004 – uzyskanie statusu Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) Zatrudnienie: 235 osób Działalność naukowo-badawcza ITeE-PIB Badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie: Nowych technologii w obszarze budowy i eksploatacji maszyn Ustawicznej edukacji zawodowej Współpraca międzynarodowa (międzynarodowe sieci) Działalność wydawnicza

4 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 4/24 Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Badania pracy, rynku pracy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Projektowanie i technologie kształcenia modułowego Jakość, efektywność, modele ustawicznej edukacji zawodowej Zakład Badań Edukacji Zawodowej Zakład Kształcenia Ustawicznego

5 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 5/24 Obszar działalności Zakładu Badań Edukacji Zawodowej Badania treści kształcenia zawodowego oraz treści pracy w kontekście rozwoju kwalifikacji i kompetencji Rozwój modułowych technologii kształcenia zawodowego (programy, pakiety, infrastruktura techno-dydaktyczna) Standaryzacja kwalifikacji zawodowych oraz rozwój Krajowych Ram Kwalifikacji Europejskie systemy i sieci kształcenia zawodowego

6 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 6/24 EMCET2 Cele projektu: Promocja dobrych praktyk w modułowym kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz wdrożenie innowacyjnego systemu wsparcia dla zmodularyzowanych usług edukacyjnych w Europie, z wykorzystaniem portalu internetowego, bazy danych oraz powołanej do życia europejskiej sieci instytucji (ModENet) na rzecz rozwoju i upowszechniania podejścia modułowego.

7 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 7/24 Podstawy i źródła analizy Projekty Ośrodka: EQUAL, EMCET, EMCET 2, MEVA, EQF Network Testing Publikacje krajowe i zagraniczne CONFINTEA – Globalny Raport Edukacji i Uczenia się Dorosłych Sieci naukowej współpracy ITeE-PIB: CEDEFOP, Eurostat, Eurydice, OECD, EVBB, EAEA, IGIP, ETF, ModENet, ReferNET, PSKM, EMCET Doświadczenia własne

8 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 8/24 Dane ogólne 1.Powierzchnia 506,0 tys. km2 2.Ludność (2008): 45,6 mln 2. 3. Przyrost naturalny(2007): 2,3 4. Bezrobocie (2009): 18,7 % 5. PKB na osobę (2007): 26 200 $ Szkolnictwo Szkoły średnie (2007): 69,1 (na 1000) Szkoły wyższe (2007): 399 (na 10.000) Kształcenie ustawiczne (2007): mężczyźni: 9,3 (na 1000) kobiety: 11,5 (na 1000) Dane ogólne 1.Powierzchnia 312,7 tys. km2 2.Ludność (2008): 38,1 mln 3.Przyrost naturalny (2007): 0,9 4. Bezrobocie (2009): 11,9 % 5. PKB na osobę (2007): 13 800 $ Szkolnictwo Szkoły średnie (2007): 99,5 (na 1000) Szkoły wyższe (2007): 563 (na 10.000) Kształcenie ustawiczne (2007): mężczyźni: 4,7 (na 1000) kobiety: 5,5 ( na 1000) Kontekst kształcenia i rynku pracy Źródło: Roczniki Statystyczne. GUS, Warszawa z lat 2007, 2008, 2009

9 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 9/24 Struktura systemów edukacji Hiszpania Polska Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia uniwersyteckie Wyższe studia zawodowe Bakalariat II Średnia szkoła zawodowa Gimnazjum Szkoła podstawowa Edukacja przedszkolna Bakalariat I Egz. PCPI

10 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 10/24 Systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii w latach 2002-2007 KSZTAŁCENIE PROZAWODOWE BEZROBOTNYCH FP OCUPACIONAL KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ZATRUDNIONYCH FP CONTINUA Ministerstwo Edukacji Ministerio de Educación Krajowy Służby Zatrudnienia Servicio Publico de Empleo Estatal Fundacja Kształcenia na Rzecz zatrudnienia Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Młodzież szkolna Escolares Bezrobotni Desempleados Pracownicy Empleados Wspieranie dostępu do rynku pracy Wspieranie rozwoju Zawodowego SZKOLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE FP INICIAL/ REGLADA

11 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 11/24 Kształcenie osób bezrobotnych 2002-2007 Szkolenie w zakresie podstawowych prac w określonym profilu zawodowym uczenie się przez pracę praca na rzecz dobra publicznego czy interesu społecznego Kształcenie modułowe zintegrowane z katalogiem kwalifikacji Uzyskane kompetencje są potwierdzane certyfikatem Wsparcie finansowe Szkoły-Warsztaty ESCUELAS TALLER 2-letnie Szkoły-Warsztaty ESCUELAS TALLER 2-letnie Szkoły rzemiosła CASAS DE OFICIO 1-roczne Szkoły rzemiosła CASAS DE OFICIO 1-roczne Warsztaty zawodowe TALLERES DE EMPLEO Dla osób 25+ Warsztaty zawodowe TALLERES DE EMPLEO Dla osób 25+ Krajowy Plan Szkoleń i Integracji Zawodowej

12 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 12/24 Kształcenie Ustawiczne 2002-2007 Duża oferta kursów i szkoleń o różnej tematyce (szkolenia on-line, e-learning) 0,7% składki ubezpieczenia każdego pracownika jest przeznaczane na utrzymanie centrów i tworzenie oferty kursowej System punktowy lub ryczałtowy dla każdego przedsiębiorstwa na każdy rok FUNDACJA KSZTAŁCENIA I ZATRUDNIENIA Porozumienie o kształceniu na rzecz zatrudnienia Organy administracji Organizacje związkowe (UGT, CCOO, CIG) Przedsiębiorcy Akredytowane Centra Kształcenia Kształcenie na odległość RYNEK PRACY

13 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 13/24 Reforma systemu kształcenia i szkolenia zawodowego Dekret królewski 395/2007 Systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii w latach 2002-2007 Wspieranie dostępu do rynku pracy Wspieranie rozwoju zawodowego Ogół ludzi w wieku produkcyjnym KSZTAŁCENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA FORMACION PARA EL EMPLEO System kształcenia zawodowego w Hiszpanii SZKOLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE FP INICIAL/ REGLADA Młodzież szkolna Escolares KSZTAŁCENIE PROZAWODOWE BEZROBOTNYCH FP OCUPACIONAL Bezrobotni Desempleados KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ZATRUDNIONYCH FP CONTINUA Pracownicy Empleados Wspieranie Kształcenia na Rzecz Zatrudnienia

14 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 14/24 NARZĘDZIA SYSTEMU KWALIFIKACJI Krajowy Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Katalog Modułowego Kształcenia Zawodowego Krajowy Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Katalog Modułowego Kształcenia Zawodowego Informacje i wytyczne dotyczące kształcenia zawodowego oraz zatrudnienia Procedury uznawania, oceny, rejestracji i aktualizacji kwalifikacji zawodowych Procedury uznawania, oceny, rejestracji i aktualizacji kwalifikacji zawodowych Ocena i poprawa jakości systemu Kompletność Krajowego Systemu Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

15 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 15/24 Struktura organizacyjna Krajowego Instytutu Kwalifikacji Zależność strukturalna Ministerstwo Edukacji i Nauki Zależność strukturalna Ministerstwo Edukacji i Nauki Dyrektor Instytutu Obserwatorium Zawodowe Obserwacja i dostarczanie informacji o powstawaniu nowych kwalifikacji, Obserwowanie trendów rynku pracy Obserwatorium Zawodowe Obserwacja i dostarczanie informacji o powstawaniu nowych kwalifikacji, Obserwowanie trendów rynku pracy Zależność funkcjonalna Krajowa Rada Kształcenia Zawodowego Zależność funkcjonalna Krajowa Rada Kształcenia Zawodowego Badania metodologiczne i budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji Proponowanie metod i prowadzenie procesu ewaluacji, rozpoznania i akredytacji każdej kwalifikacji i zintegrowanego z nią kształcenia Badania metodologiczne i budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji Proponowanie metod i prowadzenie procesu ewaluacji, rozpoznania i akredytacji każdej kwalifikacji i zintegrowanego z nią kształcenia Projektowanie kwalifikacji Opracowanie i aktualizacja Katalogu Kwalifikacji Zawodowych Identyfikacja Modułów Kształcenia Zawodowego Projektowanie kwalifikacji Opracowanie i aktualizacja Katalogu Kwalifikacji Zawodowych Identyfikacja Modułów Kształcenia Zawodowego Informacja i zarządzanie zasobami Zarządzanie zasobami i informacją Informacja i zarządzanie zasobami Zarządzanie zasobami i informacją

16 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 16/24 Klasyfikacja kwalifikacji zawodowych Klasyfikacja 581 kwalifikacji usystematyzowana: –Horyzontalnie – 26 rodzin zawodowych –Wertykalnie – 5 poziomów kwalifikacji Poziom 5432154321 Kwalifikacja zawodowa 407 6 99 66 opublikowanychw projekcie zbieranie danych ocena zewnętrzna Dane INUCUAL 2008.

17 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 17/24 Struktura kwalifikacji w Hiszpanii Kwalifikacja Zawodowa Identyfikator Kompetencja generalna Środowisko pracy i umiejscowienie w klasyfikacji Jednostki kompetencji Jednostka kompetencji 1 Jednostka kompetencji 2 Jednostka kompetencji N Powiązane moduły kształcenia Moduł kształcenia 1 Moduł kształcenia 2 Moduł kształcenia N

18 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 18/24 Struktura jednostki kompetencji w Hiszpanii Jednostki kompetencji Jednostka kompetencji 2 Jednostka kompetencji N Identyfikator Zadania zawodowe Kontekst zawodowy Kryteria realizacji Nazwa Poziom Kod alfanumeryczny Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie N Środki produkcji Produkty i rezultaty Wykorzystane lub wygenerowane informacje Użyte technologie Jednostka kompetencji 1

19 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 19/24 Kształcenie Moduł 1 Moduł 2 Moduł N Nazwa Poziom Zintegrowana jednostka kompetencji Kod Liczba godzin Kryteria oceny Umiejętności których uzyskanie wymaga uzupełnienia w trakcie realnej pracy Środowisko pracy Profil zawodowy nauczyciela Dane Identyfikacji Treści Parametry kontekstu kształcenia Umiejętności Modularyzacja Kształcenia w Hiszpanii

20 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 20/24 Idee nowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego IDEA INTEGRACJI SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO skierowane do wszystkich w wieku produkcyjnym (nieważny status zawodowy) oferta szkoleniowa adekwatna do potrzeb (rynku pracy oraz indywidualnych) IDEA INTEGRACJI SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO skierowane do wszystkich w wieku produkcyjnym (nieważny status zawodowy) oferta szkoleniowa adekwatna do potrzeb (rynku pracy oraz indywidualnych) IDEA INNOWACJI I KREATYWNOŚCI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM nowoczesne narzędzia kształcenia, sieci innowacyjności szkół zawodowych Powszechne formy kształcenia na odległość Kształcenie w technikach kreatywności i innych kompetencjach miękkich IDEA INNOWACJI I KREATYWNOŚCI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM nowoczesne narzędzia kształcenia, sieci innowacyjności szkół zawodowych Powszechne formy kształcenia na odległość Kształcenie w technikach kreatywności i innych kompetencjach miękkich WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W REALIZACJI WSPÓLNEGO CELU utworzenie Fundacji Trójstronnej na Rzecz Zatrudnienia partnerzy społeczni, związki, przedsiębiorstwa i pracownicy WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W REALIZACJI WSPÓLNEGO CELU utworzenie Fundacji Trójstronnej na Rzecz Zatrudnienia partnerzy społeczni, związki, przedsiębiorstwa i pracownicy

21 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 21/24 Filary systemu szkolenia na rzecz zatrudnienia Szkolenia potrzeby Szkolenia potrzeby Szkolenia ofertowe Kształcenie zamienne Badania i innowacje w całości lub części finansowane przez państwo organizowane i nadzorowane przez pracodawców cel: zaspokajanie konkretnych szkoleniowych (szkolenie ogólne i specjalistyczne) w celu prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy Realizowane na poziomie branżowym Cel: podniesienie posiadanych lub nabycie nowych kwalifikacji Oferta ogólnokrajowa lub regionalna Dostępne dal bezrobotnych i pracujących Szkolenia połączone z pracą (Szkoły-warsztaty, Domy rzemiosła, Warsztaty zawodowe). Certyfikacja zgodnie z Systemem Kwalifikacji Zawodowych Umowa szkoleniowa. Szkolenie teoretyczno praktyczne, w miejscu pracy i w centrach kształcenia. Powszechność różnych form kształcenia!!! Kształcenie dorosłych powyżej 25 roku życia!!! Działania towarzyszące kształceniu, których celem jest nieustająca poprawa efektywności szkolenia zawodowego Finansowanie publiczne lub regionalne projektów analiz, badań, wdrażania innowacji

22 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 22/24 Wnioski 1.System kształcenia oparty na podejściu modułowym zintegrowanym z systemem klasyfikacji kwalifikacji oraz certyfikacji. W Polsce brak wprowadzenia kształcenia modułowego do szkół. 2.Inny niż w Polsce model kwalifikacji oparty na jednostkach kompetencji; występowanie kontekstu w modelu kwalifikacji. 3.Posługiwanie się pojęciem kwalifikacji lub profilu zawodowego w przeciwieństwie do polskiego pojęcia zawodu. 4.Struktura systemu klasyfikacji kwalifikacji inna niż w Polsce podzielona na rodziny zawodowe (model bliższy zastosowanemu we Francji). 5.Istnienie Krajowego Instytutu Kwalifikacji Zawodowych. W Polsce brak takiego organu. 6.Stała współpraca organów publicznych z przedstawicielami pracodawców i pracowników.

23 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 23/24 Polecane publikacje i strony internetowe Literatura FUNDACJA TRÓJSTRONNA ds. KSZTAŁCENIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA Formación en las empresas./Szkolenia w firmach. 2008. Madryt, 2010. System Kształcenia Zawodowego na Rzecz Zatrudnienia w Hiszpanii- raport Pracodawcy RP, Warszawa, 2010. P. Gallardo Vazquez, M. Nowakowski, Kształcenie zawodowe w Andaluzji, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4/2010, Radom. M. Nowakowski, Bibliography in Spanish [w:] H. Bednarczyk, (2010), e-Bibliography – Continuing Vocational Education, Radom. H. Bednarczyk, M. Nowakowski, Pedagogika Paolo Freire wobec skrajności cywilizacji, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1/2009. Akty prawne Ustawa 5/2002 z 19 czerwca, o Kwalifikacjach i Kształceniu Zawodowym. (Dz.U. Nr 147, czwartek 20 czerwca 2002). Dekrecie Królewskim 395/2007 z 23 marca,o Kształceniu Zawodowym na Rzecz Zatrudnienia. Strony internetowe: www.mec.es/ecuda/inucual http://www.fundaciontripartita.org/ http://www.sepe.es www.cedefop.com www.itee.radom.pl www.euridice.org

24 mgr Michał Nowakowski – Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk 24/24 Kształcenie zawodowe w Hiszpanii - przykłady dobrych praktyk Kształcenie zawodowe w Hiszpanii - przykłady dobrych praktyk mgr Michał Nowakowski Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu Zakład Badań Edukacji Zawodowej kontakt: michal.nowakowski@itee.radom.pl


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Kształcenie zawodowe w Hiszpanii – przykłady dobrych praktyk Współpraca ponadnarodowa – dobre."

Podobne prezentacje


Reklamy Google