Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BACHUS System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Ministerstwo Finansów Służba Celna RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BACHUS System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Ministerstwo Finansów Służba Celna RP."— Zapis prezentacji:

1 BACHUS System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Ministerstwo Finansów Służba Celna RP

2 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych System Bachus - legislacja Podstawy prawne stosowania systemu Bachus: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 3, poz.11) art.46; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (Dz.U. Nr 32 poz. 230); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. Nr 32 poz. 237) § 7. 2

3 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych System Bachus - użytkownicy Użytkownikami systemu Bachus są: Pracownicy i funkcjonariusze Służby Celnej wykonujący bezpośrednio lub pośrednio zadania związanie z kontrolą wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; Podmioty gospodarcze przemieszczający wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 3

4 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych 4 System Bachus - zakres System Bachus jest przygotowany do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w zakresie: Obrotu krajowego; Przemieszczania po imporcie; Eksportu. System Bachus będzie rozbudowywany do wszystkich funkcjonalności systemu EMCS

5 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych System Bachus - cele Bezpapierowa administracja publiczna; Elektroniczny przekaz dokumentu ADT oraz informacji i danych, dotyczących wyrobów akcyzowych przewożonych na terytorium Polski a w przyszłości UE; Monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski a w przyszłości UE. 5

6 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych System Bachus - korzyści dla przedsiębiorstw Bezpieczeństwo realizowanych transakcji gospodarczych – weryfikacja wiarygodności kontrahentów na podstawie danych w bazie SEED; Przyśpieszenie saldowania zabezpieczeń akcyzowych dzięki ich elektronicznej obsłudze (OSOZ); Zmniejszenie obciążeń i kosztów działalności - zwiększenie konkurencyjności. 6

7 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych System Bachus - korzyści dla przedsiębiorstw Eliminacja zagrożeń związanych z obiegiem papierowym dokumentów ADT (np. zaginięcie kart); Uproszczenie wymiany informacji oraz ich gromadzenia do celów statystycznych i raportowych; Uproszczenia formalności i szybszy obrót towarowy poprzez skrócenie czasu na załatwianie formalności (komunikaty elektroniczne). 7

8 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Warunki korzystania z systemu 8 Rejestracja adresu (-ów) poczty elektronicznej do komunikacji z systemem Bachus w bazie SEED we właściwym rzeczowo UC; Rejestracja zabezpieczenia akcyzowego w systemie OSOZ (Zefir) we właściwym rzeczowo UC.

9 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Sposoby komunikacji z systemem 9 Aplikacja firmowa, komercyjna lub formatka na stronie WWW Ręczne wprowadzenie danych (procedura awaryjna)

10 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Sposoby komunikacji z systemem Komunikaty xml wysyłane do systemu Bachus poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: bachus@bachus.mofnet.gov.pl;bachus@bachus.mofnet.gov.pl Dane z dokumentów papierowych wprowadzane ręcznie do systemu Bachus przez administrację (awarie systemu). 10

11 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Metody tworzenia komunikatów Stworzenie własnej aplikacji do generowania i odbierania komunikatów xml; Skorzystanie z aplikacji komercyjnych dostępnych na rynku; Skorzystanie z aplikacji Bachus Formularze dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 11

12 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Zawartość i struktura komunikatów Specyfikacja komunikatów xml dla systemu Bachus jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów; Specyfikacja komunikatów xml dla systemu OSOZ jest opublikowana na stronie internetowej Służby Celnej RP. 12

13 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Identyfikacja podmiotu w systemie Numer własny powiadomienia/ADT – unikalny dla danego przedsiębiorstwa w skali roku (odpowiednik pola 3 papierowego ADT); Adres poczty elektronicznej; Podpis elektroniczny. 13

14 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Struktura numeru ADT 14 Wyróżnik roku Kod kraju w nomenklaturze ISO Kod urzędu celnego właściwego dla Wysyłającego Kod ewidencji Numer kolejny dokumentu ADT Cyfra kontrolna 09PL361000PP123456789

15 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych 15 Schemat przemieszczania

16 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów – Wysyłający 16 Podmiot wysyłającySystem Bachus Hej][sfskj..,..,....;...;; ddksljdiiejndllanduu uhru[oahdhoadhoadh yrupwjpja oaza oadoad oadonaonda ]a ]ajd ]ij a jij ijajijdajajdkja iidalkjd ajd ]pajd ]Akad ad jdj jadajd aiuhd Powiadomienie o planowanej wysyłce E-mail Decyzja o kontroli

17 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów – Wysyłający 17 Podmiot wysyłający System Bachus E-mail zawierający draft ADT

18 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów - system 18 Walidacja formalna i merytoryczna dokumentu e-ADT oraz zajęcie zabezpieczenia zarejestrowanego w systemie OSOZ

19 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów – rozpoczęcie przemieszczania 19 Podmiot (Wysyłający/Odbiorca) System Bachus e-ADT (xml/PDF)

20 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów – rozpoczęcie przemieszczania 20 Rozesłanie komunikatów o rozpoczęciu przemieszczania Wysyłający Odbiorca Naczelnicy Urzędów Celnych

21 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów - Odbiorca 21 Podmiot odbierający System Bachus Powiadomienie o przybyciu wyrobów E-mail Decyzja o kontroli e j ] j..,..,....;...;; ddksljdiiejndllanduu uhru[oahdhoadhoadh yrupwjpja oaza oadoad oadonaonda ]a ]ajd ]ij a jij ijajijdajajdkja iidalkjd ajd ]pajd ]Akad ad jdj jadajd aiuhd

22 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów - Odbiorca 22 Podmiot odbierający System Bachus Raport odbioru wyrobów E-mail e j ] j..,..,....;...;; ddksljdiiejndllanduu uhru[oahdhoadhoadh yrupwjpja oaza oadoad oadonaonda ]a ]ajd ]ij a jij ijajijdajajdkja iidalkjd ajd ]pajd ]Akad ad jdj jadajd aiuhd

23 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów – system 23 Walidacja formalna i merytoryczna raportu odbioru wyrobów oraz zwolnienie zabezpieczenia zarejestrowanego w systemie OSOZ

24 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Obieg komunikatów – Wysyłający 24 Podmiot wysyłającySystem Bachus Komunikat o zakończeniu procedury

25 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS - legislacja 25 Wymóg stosowania wyłącznie dokumentu elektronicznego od 1 kwietnia 2010 r. – Art. 21; Okres przejściowy do 31 grudnia 2010 r. – Art. 46. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, która wprowadza:

26 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Bachus – materiały informacyjne 26

27 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS – materiały informacyjne 27

28 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych HelpDesk Bachus Kontakt: Centrum Informatyczne przy Izbie Celnej w Łodzi HelpDesk NCTS / Bachus / EMCS Centrum Informatyczne Izby Celnej w Łodzi ul. Karolewska 41 90- 560 Łódź tel. +48 42 638 80 17 fax. +48 42 638 80 50 e-mail: helpdesk.bachus@ncts-centrum.mofnet.gov.plhelpdesk.bachus@ncts-centrum.mofnet.gov.pl 28

29 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych 29


Pobierz ppt "BACHUS System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Ministerstwo Finansów Służba Celna RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google