Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRESENTATION NAME Company Name. 02 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRESENTATION NAME Company Name. 02 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 PRESENTATION NAME Company Name

2 02 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala " "Szansa dla Nas – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala"

3 03 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny Projekt współfinansowany jest Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Urząd Gminy w Kowali

4 04 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Całkowita wartość projektu: 325.678.00 zł Czas trwania projektu: Październik 2010 - sierpień 2011

5 05 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala W projekcie uczestniczy 50 osób w wieku od 15 do 25 lat, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kowala.

6 06 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Cele projektu: Poprawa funkcjonowania w Gminie Kowala 1 klubu środowiskowego Objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną osób z grupy docelowej Wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych niezbędnych na rynku pracy u osób z grupy docelowej Podniesienie świadomości młodzieży oraz osób z ich otoczenia w zakresie korzyści płynących z postaw aktywnych, mobilności i elastyczności zawodowej

7 07 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Zajęcia warsztatowe Taneczne - 15 osób Językowe - 11 osób Komputerowe - 8 osób Plastyczne - 5 osób Fotograficzne - 9 osób 62 godziny warsztatów dla każdej z grup

8 08 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Trening rozwijający umiejętności i kompetencje społeczne podczas którego młodzież m.in. poznała tajniki metod socjotechnicznych, prezentacji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej itp. - 50 osób (25 godzin/grupa)

9 09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Doradztwo zawodowe i psychologiczne Poprzez ukończenie udziału w doradztwie młodzież pozyskała wiedzę o własnych predyspozycjach zawodowych i skorelowała je z potrzebami rynku pracy, poznała korzyści płynące z postaw aktywnych, mobilności i elastyczności zawodowej.

10 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Grupa rozwojowa Prowadzący: Pani Agnieszka Gotkiewiecz Grupa rozwojowa 10 osób - spotkania raz w tyg.- Osoby działające w grupie rozwojowej wzięli udział w warsztatach psychologicznych rozwijających umiejętności komunikacyjne, budowania konstruktywnych relacji oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych. Grupa stanowi okazje do lepszego poznania się, lepszego rozumienia i wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem i budowania adekwatnego poczucia własnej wartości.

11 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Ponadto w ramach Projektu: Młodzież wzięła udział w 3 wycieczkach autokarowych: Warszawa - Muzeum Powstania Warszawskiego, Kozłówka – Kazimierz - Janowiec, Odbyły się również wyjazdy: do kina w Radomiu, na warsztaty w ramach Nocy Muzeum do Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz na wystawę fotograficzną. Z własnej inicjatywy młodzież zorganizowała Dyskotekę Andrzejkową, warsztaty robienia stroików świątecznych oraz uroczystą Wigilię.

12 12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Osoby zaangażowane w realizację projektu: Kierownik Projektu: Aneta Pielas Administrator: Rafał Bielecki Obsługa finansowa: Halina Stanisławek Księgowość: Agnieszka Delikat

13 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Wychowacy: Iwona Pietras Artur Kurowski Instruktorzy zajęć: Zajęcia komputerowe - Roman Kozyra Zajęcia językowe - Edyta Suwała Zajęcia fotograficzne - Bogdan Jerzy Kutkowski Zajęcia plastyczne - Anna Żytkowska - Prus Zajęcia taneczne - Marcin Kołczyński Zajęcia grupy rozwojowej - Agnieszka Gotkiewicz

14 14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Podwykonawca w Projekcie Firma AKME – CONSULTING: Trening umiejętności i kompetencji społecznych Doradztwo psychologiczne i zawodowe Ewaluacja projektu

15 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Młodzież w ankietach ewaluacyjnych pozytywnie oceniła pracę instruktorów (98% pozytywnych odpowiedzi) zwracając uwagę m.in. na: Prowadzenie zajęć w sposób bezstresowy i ciekawy Przekazywanie ciekawych informacji Pomocniczość Umiejętność nawiązywania kontaktu

16 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala Opinia Młodzieży na temat Klubu: Projekt został pozytywnie oceniony przez uczestników ze względu na następujące aspekty: Sposób organizacji zajęć 28 osób, szczegółowe odpowiedzi to m.in. Tematyka realizowanych zajęć przyjazna atmosfera profesjonalni i wyrozumiali prowadzący możliwość uzyskania materiałów szkoleniowych zajęcia praktyczne Wzrost wiedzy i umiejętności - taka opinie wyraziło 20 osób zwracając uwagę na: kształtowanie nowych umiejętności zdobywanie wiedzy projekt jest szansa na zdobycie doświadczenia, które w przyszłości może zaowocować Atrakcyjne miejsce - młodzież uważa, ze Klub jest dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu, określa klub jako ciekawe miejsce, gdzie można przyjść po szkole i robić interesujące rzeczy, młodzież podkreślała fakt, ze szkolenia rozwijają kreatywność. Nabycie umiejętności pracy w zespole - organizowano zajęcia, które wymagały współpracy z innymi, projekt umożliwił kontakt z ludźmi o różnych zainteresowaniach. Zdobycie wiedzy o własnych predyspozycjach zawodowych

17 17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala W ramach projektu do realizacji zajęć zakupione zostały: 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 3 drukarki projektor multimedialny oraz ekran wieża hi-fi telewizor odtwarzacz DVD 2 magnetofony mikrofony 5 aparatów fotograficznych z akcesoriami program do obróbki zdjęć, prezentacji itp. podręczniki i materiały do zajęć

18 18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Kowala Szansa dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala klubszansa.kowala.pl


Pobierz ppt "PRESENTATION NAME Company Name. 02 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google