Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstrefa Ekonomiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstrefa Ekonomiczna"— Zapis prezentacji:

1 Podstrefa Ekonomiczna
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna -next-

2 PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU - POŁOŻENIE
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU - POŁOŻENIE Zamość położony jest w południowo-wschodniej Polsce na skraju Wyżyny Lubelskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego. W odległości 60 km od Zamościa znajdują się polsko-ukraińskie przejścia graniczne: Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe i kolejowe; kierunek Warszawa-Lwów), Hrubieszów-Izov (kolejowe; kierunek Górny Śląsk-Kijów), Zosin-Uściług (drogowe; kierunek centralna Polska-Kijów). Przez miasto przebiega droga krajowa S-17 łącząca Warszawę ze Lwowem, będąca fragmentem korytarza transportowego Via Intermare: Morze Bałtyckie-Morze Czarne, droga krajowa nr 74 łącząca Przejście Graniczne Zosin-Uściług z centralną Polską oraz Linia Hutnicza Szerokotorowa łącząca Górny Śląsk z ukraińskim i rosyjskim systemem kolejowym. Położenie Zamościa na przecięciu międzynarodowych szlaków drogowych I kolejowych, w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, stwarza bardzo korzystne warunki do obsługi handlu międzynarodowego i tranzytu oraz organizacji centrów logistycznych ukierunkowanych na współpracę z Ukrainą. -next-

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU c.d.
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU c.d. Powierzchnia - 30,5 km² W mieście mieszka ponad osób W Powiecie Zamojskim mieszka ponad osób 66 % ludności jest w wieku produkcyjnym Na 4 Wyższych Uczelniach studiuje ponad potencjalnych pracowników Miasto Zamość posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -next-

4 Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) - wyodrębniony administracyjnie obszar ze szczególnym przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na korzystniejszych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie, który jest uzbrojony i pozwala prowadzić działalność obiętą ulgami w podatku dochodowym. Specjalne Strefy Ekonomiczne tworzone są w celu: * przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów, * rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej, * zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, * zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, * tworzenia nowych miejsc pracy. W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje: * zwolnienie podatkowe (CIT – osoby prawne lub PIT – osoby fizyczne) stanowiące regionalną pomoc publiczną, * działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, * darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, * zwolnienie od podatku od nieruchomości. Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależna jest od: * lokalizacji inwestycji, * wysokości nakładów inwestycyjnych, * kosztów zatrudnienia nowych pracowników, * wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe. -next-

5 Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
-next-

6 Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi: 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; 60% dla przedsiębiorców średnich; 70% dla przedsiębiorców małych. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zwolnienia, na: nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej -next-

7 Warunki korzystania z pomocy publicznej:
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna Warunki korzystania z pomocy publicznej: - koszty inwestycji – min. 100 tys. EUR; - udział własny – co najmniej 25%; - prowadzenie działalności nie krócej niż przez 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP – 3 lata; - utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, dla MŚP 3 lata; - nieprzenoszenie własności składników majątku przez 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, dla MŚP – 3 lata. -next-

8 Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Forma własności gruntów wnoszonych do strefy: 1.SKARB PAŃSTWA 2.GMINA Koszty i zyski Miasta Zamość z tytułu utworzenia ZSPE: KOSZTY: Zakup gruntów przez Miasto Zamość Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzbrojenie gruntów (drogi, sieci)‏ ZYSKI: Nowe inwestycje Nowe miejsca pracy -next-

9 Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej Nakłady inwestycyjne (w PLN): Grunt – 2 mln Budynek – 5 mln Inne środki trwałe – 5 mln Razem: 12 mln Pomoc publiczna (50%): 6 mln -next-

10 Jak znaleźć się w Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna Jak znaleźć się w Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej: - złożenie Zgłoszenia Inwestora z opisem planowanego projektu inwestycyjnego; - przystąpienie do przetargu ogłoszonego przez ARP S.A.; - złożenie oferty w procedurze przetargowej; - otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej (grunty w obrębie Miasta Zamość); Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie, automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Zamościa z dnia 26 października 2009 roku z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Zamojskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej. -next-

11 Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
W dniu 25 sierpnia 2008 roku Rada Miejska w Zamościu podjęła Uchwałę Nr XXII/211/08, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Miasta Zamość o łącznej powierzchni ponad 35 ha I. Działki o numerach: 12 i 14/40, w arkuszu mapy ewidencyjnej 7, położonych przy ul. Szczebrzeskiej, o łącznej powierzchni 27,1494 ha II. Działka o numerze 243/5, w arkuszu mapy ewidencyjnej 18, przy ul. Starowiejskiej i Kilińskiego, o powierzchni 7,57 ha -next-

12 2 1 Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
2. Tereny przy ul. Starowiejskiej Łączna powierzchnia 7,57 ha 1. Tereny przy ul. Szczebrzeskiej Łączna powierzchnia 27,15 ha 1 (mapa wybranych terenów inwestycyjnych zgłaszanych do rozszerzenia o specjalną podstrefę ekonomiczną)‏ -next-

13 Kompleks “Szczebrzeska”
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna Kompleks “Szczebrzeska” -back-

14 Kompleks “Starowiejska”
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna Kompleks “Starowiejska” -back-

15 PRZYDATNE INFORMACJE - DOKUMENTY Z-ca Prezydenta Miasta Zamość
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna PRZYDATNE INFORMACJE - DOKUMENTY Szczegóły oraz wszelkie wymagane załaczniki do pobrania ze strony: Kontakt: Urząd Miasta Zamość Rynek Wielki 13 Zamość mgr Tomasz Kossowski Z-ca Prezydenta Miasta Zamość mgr Karol Garbula tel. (084) tel.: (084) fax: (084) Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK: -end-


Pobierz ppt "Podstrefa Ekonomiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google