Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE w Grupie TAURON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE w Grupie TAURON"— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE w Grupie TAURON
Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia SA 7 października 2010 r.

2 TAURON Polska Energia SA
Strategia Korporacyjna Program inwestycyjny Grupy TAURON październik 2008 r. - przyjęcie Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata z perspektywą do roku 2020, określenie głównych celów strategicznych dla Grupy TAURON, zdefiniowanie podstawowych inicjatyw w zakresie działań inwestycyjnych w obszarach biznesowych październik 2010 r. – zaawansowanie projektów inwestycyjnych projekty w fazie realizacji – uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne, podpisanie umowy z generalnym wykonawcą projekty w fazie przygotowania - wykonywanie i przeprowadzanie analiz, ocena i zatwierdzenie przez Komitet Oceny Projektów, uzyskanie zgód korporacyjnych projekty w fazie wstępnej – potwierdzenie zasadności projektów TAURON Polska Energia SA

3 TAURON Polska Energia SA
Program inwestycyjny Grupy TAURON WYDOBYCIE Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Wydobycie w latach wyniosą około 0,5 mld zł, zaś w latach planowane całkowite nakłady wyniosą około 1,5 mld zł Główne projekty w fazie wstępnej Budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz pogłębienie szybu Janina w ZG Janina celem utrzymania obecnego poziomu wydobycia oraz uzyskania dostępu do dodatkowych 230 mln ton złóż węgla kamiennego Przejęcie kopalni Bolesław Śmiały do roku 2011 (zwiększenie wydobycia o 1,6 mln ton) TAURON Polska Energia SA

4 TAURON Polska Energia SA
Program inwestycyjny Grupy TAURON WYTWARZANIE Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Wytwarzanie w latach wyniosą około 3,9 mld zł, a w latach całkowite nakłady wyniosą 25,4 mld zł. Z kwoty 29,3 mld zł łącznych nakładów w latach kwota 24,2 mld zł zostanie przeznaczona na budowę nowych mocy, natomiast kwota 5,1 mld zł zostanie wykorzystana w celu zachowania dotychczasowych aktywów wytwórczych Grupy TAURON Planowe projekty budowy nowych mocy wytwórczych celem osiągnięcia poziomu 8,5 GW zainstalowanej mocy do roku 2020 (w tym wygaszenie 1,7 GW zainstalowanej mocy) Projekty w fazie realizacji budowa bloku w ukł. kogeneracji 50 MWe i 182 MWt - ZEC Bielsko-Biała budowa bloku w ukł.kogeneracji (biomasa) 50 MWe i 45 MWt - El. Jaworzno III modernizacja kotła K10 - dostosowanie do spalania biomasy - El. Stalowa Wola TAURON Polska Energia SA

5 TAURON Polska Energia SA
Program inwestycyjny Grupy TAURON WYTWARZANIE Projekty w fazie przygotowania blok węglowy 910 MW - El. Jaworzno III blok gazowo-parowy 400 MW - El. Stalowa Wola blok w ukł. kogeneracji 55 MWe i 86 MWt - EC Tychy modernizacja - dostosowanie 10 kotłów w PKE S.A. do obniżenia emisji NOx Projekty w fazie wstępnej bloki węglowe 910 MW - El. Blachownia, 460 MW - El. Łagisza blok gazowo-parowy 135 MW - EC Katowice elektrownia poligeneracyjna 309 MW – Kędzierzyn-Koźle modernizacja kotła K11 - dostosowanie do spalania biomasy - El. Stalowa Wola TAURON Polska Energia SA

6 TAURON Polska Energia SA
Program Inwestycyjny Grupy TAURON OZE Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze OZE w latach wyniosą około 1,1 mld zł, zaś w latach wyniosą około 2,8 mld zł; rozwój know-how w zakresie odnawialnych źródeł energii Projekty w fazie realizacji budowa farmy wiatrowej Wicko 40 MW (kompletna dokumentacja projektowa oraz ostateczne pozwolenie na budowę, przetarg na realizację) Projekty w fazie przygotowania farma wiatrowa 100 MW Projekty w fazie wstępnej farma wiatrowa, kolejne 100 MW modernizacje elektrowni wodnych budowa źródeł biogazowych TAURON Polska Energia SA

7 TAURON Polska Energia SA
Program inwestycyjny Grupy TAURON DYSTRYBUCJA Nakłady inwestycyjne w latach wyniosą 3,1 mld zł, a w latach ,8 mld zł, planowane wydatki związane z inwestycjami i modernizacjami sieci dystrybucyjnej oraz jej rozwojem wraz ze wzrostem popytu na energię, planowane jest również budowa i modernizacja połączeń międzysystemowych z Niemcami, Czechami oraz Słowacją Główne programy i projekty poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych poprzez realizację programów inwestycyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa zasilania aglomeracji miejskich i obszarów wiejskich modernizacja i rozwój informatyzacji ewidencji majątku sieciowego oraz procesów zarządzania majątkiem sieciowym: program inwestycji związanych z przyłączeniami nowych odbiorców na SN i nN TAURON Polska Energia SA

8 (projekty planowane) 17,7 mld zł (projekty opcjonalne)
Program inwestycyjny Grupy TAURON Obszary biznesowe – planowane nakłady do 2020 roku RAZEM 48,8 mld zł (projekty opcjonalne 11,6 mld zł) Wydobycie 2,0 mld zł Wytwarzanie (projekty planowane) 17,7 mld zł (projekty opcjonalne) 11,6 mld zł OZE 3,9 mld zł Dystrybucja 12,8 mld zł Inne 0,8 mld zł TAURON Polska Energia SA

9 TAURON Polska Energia SA
Program inwestycyjny Grupy TAURON Obszary biznesowe – lokalizacje projektów TAURON Polska Energia SA

10 TAURON Polska Energia SA
Program inwestycyjny Grupy TAURON Zamierzenia w perspektywie 2020 roku TAURON Polska Energia SA

11 Uwarunkowania inwestycyjne
Realność STRATEGIA – program inwestycyjny Grupy TAURON ściśle powiązany ze Strategią, realizacja celów wyznaczonych w Strategii przez poszczególne spółki Grupy METODYKA – proces zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi jest koordynowany centralnie dla wszystkich obszarów biznesowych, powołano Komitet Oceny Projektów do analizy i oceny projektów o znaczeniu strategicznym FINANSOWANIE - wykorzystanie środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy TAURON oraz ze środków pochodzących z finansowania zewnętrznego, w tym przede wszystkim z emisji obligacji, kredytów bankowych i pożyczek (w tym kredytów i pożyczek preferencyjnych), jak również w mniejszym zakresie z leasingu i środków Unii Europejskiej TAURON Polska Energia SA

12 Uwarunkowania Inwestycyjne
Przeszkody UWARUNKOWANIA PRAWNE – zmienność regulacji prawnych, konieczność dostosowania do dyrektyw i wymogów unijnych, szczególnie w zakresie ochrony klimatu i środowiska SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA – dynamiczne zmiany na rynkach finansowych, ryzyko w zakresie sytuacji kryzysowych o zakresie makro, niepewność w zakresie prognoz cenowych a tym samym trudności w ocenie opłacalności projektów TAURON Polska Energia SA

13 Uwarunkowania Inwestycyjne
Bodźce PROGNOZY WZROSTOWE – rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w perspektywie kilkunastu lat UWARUNKOWANIA LOKALNE – specyfika polskiej energetyki w zakresie posiadanych zasobów węgla kamiennego i projektowanie nowych instalacji wykorzystujących czyste technologie węglowe EFEKT SKALI – możliwości wykorzystania potencjału spółek w poszczególnych obszarach łańcucha wartości, tworzących Grupę TAURON, w zakresie pozyskiwania kapitałów i realizacji dużych projektów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i zgromadzoną wiedzę TAURON Polska Energia SA

14 Dziękuję za uwagę TAURON Polska Energia SA, ul. Lwowska 23, Katowice tel , fax


Pobierz ppt "INWESTYCJE w Grupie TAURON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google