Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNA OCHRONA WILKA CANIS LUPUS W PÓŁNOCNO -ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI – ZAŁOŻENIA PROJEKTU Elżbieta Hołubczat Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNA OCHRONA WILKA CANIS LUPUS W PÓŁNOCNO -ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI – ZAŁOŻENIA PROJEKTU Elżbieta Hołubczat Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNA OCHRONA WILKA CANIS LUPUS W PÓŁNOCNO -ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI – ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Elżbieta Hołubczat Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Kliniska, 27 marca 2012 r.

2 C E L: poprawa warunków ochrony wilka:
stworzenie podstaw dla systemu gromadzenia danych i metod monitoringu gatunku; 2. ocenę stanu populacji i opracowanie regionalnej strategii zarządzania populacją wilka na bazie wielopoziomowej współpracy; 3. minimalizowanie sytuacji konfliktowych i szkód; zmianę postaw, podnoszenie świadomości i akceptacji społecznej dla gatunku.

3 D L A C Z E G O ? Brak pełnej informacji
Konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony Gatunek silnie oddziaływujący Budzi obawy

4 W JAKI SPOSÓB ? zebranie i analiza dotychczasowej informacji
PODJĘCIE CZYNNEJ OCHRONY Analiza danych uzyskanych podczas projektu Regionalny plan zarządzania gatunkiem Działania komunikacyjne i informacyjne

5 JAK BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT?
JEDNOSTKI NAUKOWE RDOŚ WSPÓŁPRACA WIELOPOZIOMOWA PARTNERÓW NGO LASY PAŃSTWOWE PARKI NARODOWE PZŁ

6 Deklaracja współpracy
Nazwa jednostki organizacyjnej: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… deklaruje udział w projekcie Aktywna ochrona wilka Canis lupus w północno-zachodniej części Polski - w charakterze Współpartnera projektu LIFE+ i jednocześnie zapewnia wkład finansowy wymagany w ramach projektu LIFE+ proporcjonalny do uzyskanych w ramach projektu środków nie mniejszy niż 5% wartości otrzymanych środków; ∗ - w charakterze Współpartnera merytorycznego projektu LIFE+ i jednocześnie zapewnia uczestnictwo i pomoc w działaniach planowanych w ramach projektu bez zapewnienia wkładu finansowego do projektu. ∗ Osoby do kontaktu w sprawach związanych z projektem: imię i nazwisko ………………………………………………..……………………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………… ………………………………..……………….………………………… Dodatkowe uwagi i propozycje jednostki …………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………… ………………………………………………………………………………. pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej ∗ właściwe podkreślić

7 Zapraszamy do współpracy
Elżbieta Hołubczat Główny specjalista ds. Obszarów Natura 2000 Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie tel Magdalena Kujawa Starszy Specjalista Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem tel


Pobierz ppt "AKTYWNA OCHRONA WILKA CANIS LUPUS W PÓŁNOCNO -ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI – ZAŁOŻENIA PROJEKTU Elżbieta Hołubczat Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google