Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005

2 BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

3 ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 w tys. zł

4 PRZYKŁADY PRZEKROCZEŃ I NIEWYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 w tys. zł Środki z Unii Europejskiej Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Wpływy z opłat w SPP

5 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

6 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

7 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

8 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

9

10 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W OGÓLNEJ SUMIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W LATACH (bez zadań zleconych)

11 ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Zielonej Góry - budowa suszarni osadów ściekowych - II etap Strefa Aktywności Gospodarczej - budowa drogi, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa (II etap) Strefa Aktywności Gospodarczej wybudowanie sieci energetycznej (II etap) Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze Budowa budynku socjalnego Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze Modernizacja drogi krajowej nr 32 - Trasa Pónocna Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wrocławskiej Budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie Udziały w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Górze - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica

12 ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie Przebudowa boiska i budynku Gimnazjum nr Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.Słowackiego Plac Powstańców Wielkopolskich - II etap Budowa drogi łączącej ul.Zdrojową z ul.Rzeźniczaka wraz z uzbrojeniem Przebudowa kompleksu boisk oraz modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Zakupy wyposażenia do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Rewitalizacja Miasta Zielona Góra Dotacje na inwestycje dla Fundacji Na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra (wspieranie rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego) Przebudowa ul. Botanicznej (od ul. Kożuchowskiej do ul. Nowojędrzychowskiej) Modernizacja obiektu przy ul. Wyspiańskiego 17 - kryta pływalnia wraz z salą sportową

13 ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ W BUDŻECIE MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Lp.Nazwa zadaniaKwota 1. Dofinansowanie Rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Zielonej Góry - budowy suszarni osadów ściekowych Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005 w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne Projekt EU-MED-EAST - Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej Projekt Nowy zawód - nowe umiejętności. Szkolenia dla osób chcących odejść z rolnictwa Projekt Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze Projekt Szansa na nowy zawód Projektu Cykl Konferencji Zielona Góra – Cottbus Projekt Zrozumieć Europę Projekt Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu Projekt Obozy rehabilitacyjno-językowe dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr

14 ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ W BUDŻECIE MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Lp.Nazwa zadaniaKwota 11. Projekt Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii (WODZ) Projekt Przedstaw swój kraj Europie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych Projekt Zdrowo, bo sportowo realizowany przez Szkołę Podstawową nr Projektu Symulacja działań ratowniczych w obliczu katastrofy kolejowej – transgraniczne ćwiczenia specjalistycznych grup ratowniczych z Polski i Niemiec Projekt Udział mieszkańców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry Projekt Szkolenie podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach programu Młodzież w województwie lubuskim realizowany przez MDK Dom Harcerza Projekt Z przedszkolem w świat realizowany przez Miejskie Przedszkole nr Projekt Dary natury realizowany przez Szkołę Podstawową nr Pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z dokumentu Założenia Europejskiej Debaty Publicznej Projekt Jak chcemy żyć razem? realizowanego przez Gimnazjum nr RAZEM


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google