Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje turystyki na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje turystyki na świecie"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje turystyki na świecie
Paulina Ziółek, klasa 4dt Turystyka jest zjawiskiem bogatym i różnorodnym. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.

2 Dlaczego lubimy podróże?
Jest wiele powodów, dla których podróżujemy. Głównymi z nich są chęć wypoczynku, obowiązki służbowe, ciekawość świata, wydarzenia religijne i wiele innych. Pierwsze podróże o charakterze turystycznym pojawiły się już w Starożytnym Egipcie. Ludzie przemieszczali się aby brać udział w obchodach świąt religijnych oraz podziwiać ogromne budowle, zwłaszcza piramidy.

3 Podział turystyki.. Turystyka dzieli się na kategorie m.in. ze względu na: Motyw podróży Liczbę uczestników (indywidualna/zbiorowa) Wiek uczestników (szkolna, studencka, seniorów) Środek transportu (rowerowa, autokarowa, lotnicza, kolejowa, samochodowa, piesza itp.) Czas pobytu (krótkoterminowa/długoterminowa) Miejsce zakwaterowania (hotelowa/parahotelowa) Porę wyjazdu (zimowa/letnia) Sposób organizacji (zorganizowana/niezorganizowana) Używany sprzęt (narciarska, kajakowa, wspinaczkowa)

4 Motyw naszego podróżowania..
turystyka poznawcza turystyka wypoczynkowa turystyka kwalifikowana turystyka zdrowotna turystyka biznesowa turystyka religijna

5 1.Turystyka poznawcza Turystyka poznawcza polega na poznawaniu przez turystów historii dowolnie wybranych miejsc oraz okolic, które są przedmiotem zainteresowania podróżującego. Ta forma turystyki rozwija naszą świadomość, kształci, pozwala na lepsze zrozumienie świata, miejsca, które jest aktualnie przedmiotem naszej uwagi. Turysta poznawczy jest osobą świadomą, chcąca z danej podróży jak najwięcej wynieść. Zainteresowany jest miejscem, które zwiedza i jego historią. To właśnie samo miejsce, a nie jakieś dodatkowe czynniki jest powodem podjęcia podróży. Turystyka ta służy zaspokojeniu naszej ciekawości. Do miejsc będącym przedmiotem turystyki poznawczej należą najczęściej różnego typu zabytkowe miasta, zamki, grody, muzea itp.

6

7 Turystyka przyrodnicza
Podróże mające na celu obserwowanie i poznawanie przyrody: roślin, zwierząt, form geologicznych, obszarów wodnych,

8 Geoturystyka Wyjazdy mające na celu poznawanie form geologicznych (wulkany, jaskinie itd.) i terenów górniczych;

9 Safari Podróże, najczęściej samochodem, których celem jest obserwowanie i fotografowanie dzikich zwierząt, szczególnie popularne w Afryce,

10 Turystyka krajoznawcza
Wyjazdy, których głównych motywem jest chęć zwiedzenia określonego obiektu, miejscowości lub regionu; szczególnie popularna w szkołach, gdzie organizowane są wycieczki przedmiotowe, zielone szkoły, biwaki itp.

11 Turystyka sentymentalna
Podróże do miejsc urodzenia i pochodzenia, które przybywający do tych miejsc musieli opuścić ze względów politycznych lub ekonomicznych

12 Turystyka wolontariuszy
Stanowi połączenie poznawania świata i dobrowolnej pomocy społeczności odwiedzanej, która może polegać na walce z ubóstwem, pomocy w ochronie środowiska przyrodniczego lub wzięciu udziału w badaniach naukowych.

13 2. Turystyka wypoczynkowa
Turystyka ta służy regeneracji sił zarówno fizycznych jak i psychicznych. Jest to podróż rekreacyjna, służąca wypoczynkowi. Jest to jedna z najpowszechniejszych form. Każdy z nas ma prawo do odpoczynku. Jest on wręcz konieczny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wielu z nas po ciężkich dniach pracy nie ma już ochoty na poznawanie, zwiedzanie czegokolwiek. Zamiast tego wolimy odpocząć od wszystkiego i maksymalnie się zrelaksować. Właśnie dla takich ludzi turystyka wypoczynkowa stanowi najodpowiedniejszą formę spędzania wolnego czasu. Relaks ten może przybrać wielorakie formy. Zależeć to będzie przede wszystkim od wieku, możliwości finansowych oraz spersonalizowanych upodobań odpoczywającego.

14

15 Agroturystyka Wypoczynek w gospodarstwach rolnych oferujących produkty własnego wyrobu oraz dające możliwość zapoznania się z systemem produkcji rolnej,

16 Turystyka handlowa Głównym celem wyjazdu jest nabywanie produktów i usług w miejscu pobytu; szczególną formą turystyki handlowej jest turystyka przygraniczna,

17 Turystyka rozrywkowa Wypoczynek w miejscach zapewniających spędzanie wolnego czasu w formie różnego rodzaju zabaw np. parki rozrywki, parki tematyczne i kasyna,

18 Turystyka morska Wypoczynek na jachtach, statkach pasażerskich i promach morskich;

19 Clubbing – wyjazdy trwające kilka dni, mające na celu uczestnictwo w imprezach odbywających się w klubach, Turystyka militarna – wypoczynek w miejscach o ciekawej historii militarnej

20 3. Turystyka kwalifikowana
Turystyka kwalifikowana (aktywna) stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej dostępych form aktywnego wypoczynku.  Uznawana jest za matkę turystyki w ogóle, za jej część najistotniejszą, za turystykę właściwą. Termin “turystyka kwalifikowana” wywodzą niektórzy od kwalifikacji osobowych,  jakie musi posiąść turysta. Turystyka kwalifikowana  jest najwyższą formą specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (żaglówką, sprzętem do  nurkowania, itp.). Celem działalności turysty jest wypoczynek, rekreacja, doskonalenie zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej oraz wszechstronne poznanie kraju. Turystyka kwalifikowana najbardziej zbliża człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły psychofizyczne. To najdoskonalsza forma świadomej i celowo uprawianej turystyki.

21

22 Przykłady turystyka piesza – obejmuje poznawanie środowiska i kultury odwiedzanego obszaru bez wykorzystywania środków transportu; duże znaczenie mają szlaki turystyczne oraz baza noclegowa (zwłaszcza schroniska turystyczne, kempingi, hotele), turystyka przygodowa – podróże podejmowane w celu przeżycia przygody, tramping turystyczny – uczestnicy sami organizują wyprawę, często poruszają się autostopem lub lokalnymi środkami transportu i korzystają z tanich noclegów, turystyka ekstremalna – podróże w celu uprawiania sportów ekstremalnych,

23 backpacking („podróżowanie z plecakiem”) -  głównym motywem jest poznawanie odmiennych kultur z wykorzystaniem lokalnych środków transportu oraz noclegami poza typowymi obiektami bazy noclegowej trekking – forma turystyki, uprawiana w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Wyróżnić można kilka form trekkingu. Najpopularniejszą formą jest trekking klasyczny (górski), będący formą pośrednią między wspinaczką a turystyką pieszą. Inne formy: pustynny, tropikalny, lodowcowy, polarny, rzeczny, na bagnach, na wulkanach.

24 survival (sztuka przetrwania) - rodzaj aktywności człowieka skierowanej na gromadzenie wiedzy i umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych. turystyka rowerowa – turysta przemieszcza się wykorzystując do tego celu rower; turystyka narciarska – obejmuje narciarstwo biegowe i narciarstwo zjazdowe; dla rozwoju narciarstwa zjazdowego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura m.in.   wyciągi narciarskie, turystyka żeglarska – żeglowanie po jeziorach naturalnych i sztucznych,

25 turystyka speleologiczna -eksploracja jaskiń turystycznych (przystosowane do zwiedzania, oświetlone, wyposażone w barierki) i jaskiń nieturystycznych (wymagają odpowiedniego przygotowania i sprzętu turystycznego), turystyka nurkowa – nurkowanie w morzach lub jeziorach z użyciem specjalistycznego sprzętu, istnieje wiele rodzajów nurkowania np. snorkeling (pływanie w masce i płetwach z twarzą w wodzie), wreck diving (nurkowanie we wrakach np. statków), cave diving (nurkowanie w jaskiniach), ice diving (nurkowanie pod lodem), turystyka kajakowa – turysta przemieszcza się wykorzystując kajak lub kanadyjkę, wyróżnia się także kajakarstwo górskie i kajakarstwo morskie. turystyka motocyklowa – forma spędzania wolnego czasu łącząca poznawanie nowych miejsc i przemieszczanie się motocyklem

26 4. Turystyka zdrowotna Ten rodzaj podróży także odgrywa w naszym świecie bardzo ważną rolę. Preferowany jest szczególnie przez osoby starsze, chore, ale nie tylko. Czasami warto wybrać się do jakiegoś uzdrowiska, nawet wtedy gdy nic nam nie dolega, aby poprawić swoją kondycję. Taka forma turystki jest zbawienna dla naszego organizmu, który w tych zabieganych czasach często wystawiany jest na ciężką próbę. Można z całą pewnością stwierdzić, iż turystyka zdrowotna stała się trendem światowym, a przychody z jej prowadzenia osiągają niewyobrażalne rozmiary. Z roku na rok coraz więcej ludzi decyduje się na wyjazdy, które umożliwiają im wspaniały relaks w połączeniu z perspektywą zabiegów zdrowotnych oraz tych, które poprawiają urodę. Zarówno w Polsce jak i na świecie istnieje szereg placówek uzdrowiskowych, które mają w swojej ofercie profesjonalną kadrę medyczną oraz kosmetyczną oraz najnowocześniejsze wyposażenie. W ramach turystyki zdrowotnej wyróżnia się trzy formy: turystyka uzdrowiskowa , turystyka medyczna oraz turystyka spa i wellness.

27 Turystyka uzdrowiskowa
Najważniejsze motywy wyjazdu do uzdrowisk to chęć poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz leczenie różnego rodzaju schorzeń

28 Turystyka medyczna Turystyka połączona z leczeniem; rozumiana jest jako świadoma działalność człowieka, w której podróżny (turysta medyczny) ma na celu uzyskanie szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej – zarówno we własnym kraju, jak i zagranicą – polegającej przede wszystkim na zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia, i/lub estetycznego wyglądu własnego ciała, połączonego z wypoczynkiem, regeneracją sił fizycznych i psychicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz rozrywką

29 Turystyka Spa&Wellness
Wyjazdy do specjalnych ośrodków, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej,

30 5. Turystyka biznesowa podróże służbowe – podróże pracowników firm w celu nawiązania lub utrzymania kontaktów z partnerami biznesowymi, najczęściej odbywane indywidualnie, turystyka targowa – wyjazdy na różnego rodzaju targi organizowane w kraju i za granicą, turystyka motywacyjna – podróże organizowane przez firmy dla swoich pracowników, mające na celu zmotywowanie pracowników do lepszej pracy na rzecz swojej firmy lub będące nagrodą za osiągane wyniki, turystyka kongresowa – obejmuje uczestnictwo w konferencjach, kongresach, seminariach, sympozjach itp. turystyka korporacyjna – podróże organizowane przez firmę dla określonych osób, którym zapewnia się darmowe uczestnictwo w wypoczynku lub wydarzeniach o charakterze rozrywkowym; stanowi jedno z narzędzi public relations.

31 6. Turystyka religijna Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno - poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne i tym samym stanowią specyficzny typ podróży turystycznych.

32 Pielgrzymka Wyjazdy podejmowane z motywów religijnych, których podstawowymi celami są modlitwa i prośby o łaski,

33 turystyka religijna – wyjazdy, w których motyw poznawczy przeważa nad motywem religijnym, dotyczy turystów, którzy odwiedzają miejsca święte ich własnej religii. turystyka poznawcza (jako forma turystyki religijnej) – dotyczy turystów którzy odwiedzają miejsca święte innej religii, a ich podstawowym motywem jest motyw poznawczy.

34 Podział według Światowej Organizacji Turystyki
Turystyka krajowa - podróże turystów po własnym kraju. Turystyka przyjazdowa - przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej Turystyka wyjazdowa - wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę

35 Źródła informacji Wikipedia.pl Turysto.eu


Pobierz ppt "Rodzaje turystyki na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google