Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja w Europie. Spotkanie informacyjne dla pracodawców polskich Olga Betlejewska- Gabzdyl Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Cieszyn, 12.04.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja w Europie. Spotkanie informacyjne dla pracodawców polskich Olga Betlejewska- Gabzdyl Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Cieszyn, 12.04.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja w Europie. Spotkanie informacyjne dla pracodawców polskich Olga Betlejewska- Gabzdyl Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Cieszyn, 12.04.2011 r.

2 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES EURopean Employment Services Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne) której celem jest ułatwianie praktycznej realizacji swobody przepływu pracowników i wspieranie mobilności na poziomie międzynarodowym.

3 Dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Szwajcarii

4 Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie: poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich

5 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES GŁÓWNE DZIAŁANIA SIECI EURES: –udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia –udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych –inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami –informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych

6 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES Sieć informatyczna - portal EURES – Wykaz wszystkich ofert pracy we wszystkich krajach EOG – Dane adresowe doradców EURES, – Baza informacji o warunkach życia i pracy w krajach EOG (w językach angielskim, francuskim, niemieckim i narodowym danego kraju), – Informacje o możliwościach nauki w krajach EOG ( PLOTEUS ) – WWW.EURES.EUROPA.EU – WWW.EURES.PRACA.GOV.PL

7 Europejski Portal Mobilności Zawodowej

8 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES Sieć ludzka Sieć ludzka –Ponad 800 doradców EURES w UE/ EOG, –Pracownicy publicznych służb zatrudnienia lub organizacji partnerskich sieci EURES (związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców), –Są odpowiedzialni za oferty pracodawców ze swojego kraju, którzy zainteresowani są zatrudnieniem cudzoziemców, –Współpracują ze sobą w zakresie wymiany ofert pracy i informacji o sytuacji na lokalnych rynkach pracy, zbierania podań o pracę, prowadzenia rekrutacji międzynarodowych.

9 Sieć EURES w POLSCE Z dniem 1 maja 2004 r. polskie Publiczne Służby Zatrudnienia stały się częścią sieci EURES - Europejskich Służb Zatrudnienia. Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne i ogólnodostępne, umożliwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji związanych ze zmianą miejsca pracy czy chęcią poszukiwania pracownika na europejskim rynku pracy. W Polsce zadania związane z udziałem w sieci EURES realizuje: –4530 –45 doradców EURES oraz ok.30 asystentów EURES w wojewódzkich urzędach pracy 400 –ok. 400 pośredników pracy w powiatowych urzędach pracy.

10 W czym EURES może pomóc polskiemu pracodawcy? 1.Przyjęcie i rozpowszechnienie informacji o wolnym miejscu pracy. 2.Wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy. 3.Możliwość udziału w międzynarodowych targach pracy.

11 Przyjęcie i rozpowszechnienie informacji o wolnym miejscu pracy (1). w powiatowym urzędzie pracyPracodawca zainteresowany rozpowszechnieniem swojej oferty zatrudnienia w krajach UE/ EOG powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pośrednikiem pracy wykonującym zadania EURES w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy. –Ustalenie treści oferty (wymagania wobec kandydatów, warunki zatrudnienia, osoba kontaktowa, data wycofania oferty)

12

13

14 Przyjęcie i rozpowszechnienie informacji o wolnym miejscu pracy (2). dostępna dla wszystkich obywateliOferta zarejestrowana przez pośrednika pracy wykonującego zadania EURES z PUP w bazie ofert EURES staje się dostępna dla wszystkich obywateli krajów członkowskich UE/ EOG. WUPJeśli pracodawca zainteresowany jest zatrudnieniem pracowników Z WYBRANEGO KRAJU/ WYBRANYCH KRAJÓW, oferta przekazywana jest przez pośrednika pracy do doradcy EURES w WUP. Po przetłumaczeniu na język angielski, niemiecki lub francuski oferta przekazywana jest doradcom EURES w kraju/ krajach wskazanych przez pracodawcę.

15 Przyjęcie i rozpowszechnienie informacji o wolnym miejscu pracy (3). Doradcy EURES w kraju/ krajach wskazanych przez pracodawcę rozpowszechniają ofertę zgodnie z wewnętrznymi zasadami (urzędy pracy, strony internetowe, media....). Pracodawca powinien niezwłocznie zgłosić fakt zakończenia rekrutacji do PUP.

16 Wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy (na życzenie pracodawcy) Zbieranie podań o pracę i CV kandydatów zainteresowanych daną ofertą; Wstępna selekcja kandydatów; Możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych za granicą (pomoc kadry EURES w kwestiach organizacyjnych);

17 Możliwość udziału w międzynarodowych targach pracy Pracodawcy mogą także uczestniczyć w międzynarodowych imprezach rekrutacyjnych organizowanych w ramach EURES (targi i giełdy pracy, dni rekrutacyjne, dni mobilności...) Informacje znaleźć można na portalu EURES (www.eures.europa.eu - Kalendarz wydarzeń)

18 www.eures.praca.gov.pl

19

20 Portal mobilności zawodowej EURES Na portalu dostępne są WSZYSTKIE oferty pracy zgłaszane do urzędów pracy w krajach UE/ EOG Oferty zamieszczane są w JĘZYKU PRACODAWCY Jeśli pracodawca akceptuje kandydatów z innych krajów UE/ EOG, oferta pracy zostaje oznaczona flagą UE

21 Portal mobilności zawodowej EURES CV on line www.eures.europa.euPracodawcy mogą korzystać z bazy CV on line (baza kandydatów z krajów UE/ EOG zainteresowanych pracą w innym kraju) - wymagana jest wcześniejsza rejestracja na portalu EURES www.eures.europa.eu (sekcja Pracodawcy) Do rejestracji konieczne jest podanie tzw. europejskiego NIP (który w Polsce zaczyna się od liter PL i składa z 10 cyfr np. PL9999999999 lub aktualny numer płatnika VAT) oraz danych kontaktowych. Pracodawca posiadający konto Mój EURES może wyszukiwać kandydatów wg wyszukiwania prostego (określając tylko zawód i miejsce wykonywania pracy) lub zaawansowanego (dodatkowe kryteria – wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, znajomość języków).

22 Portal mobilności zawodowej EURES

23

24 Wg stanu na 5 kwietnia 2011r. w bazie CV on – line zarejestrowanych było 614 071 osób z wszystkich krajów europejskich ale także np. Stanów Zjednoczonych, Brazylii czy Indii, które poszukiwały pracy w następujących branżach:

25 Portal mobilności zawodowej EURES Przydatne informacje: Wykaz wszystkich doradców EURES w UE/ EOG, Informacje o rynkach pracy (zawody nadwyżkowe i deficytowe w poszczególnych krajach/ regionach) Baza Warunki życia i pracy

26 Obowiązki pracodawcy Pracodawca polski zatrudniający obywatela innego państwa członkowskiego UE/ EOG ma wobec niego takie same obowiązki, jak wobec pracownika rodzimego! –ZAKAZ DYSKRYMINACJI! Zasada równego traktowania: obywatele państw UE/ EOG podlegają prawom i obowiązkom każdego państwa UE tak jak obywatele tego Państwa.

27 Obowiązki pracodawcy Zasada miejsca pracy: podlega się ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w państwie, w którym wykonywana jest praca (wyjątki: m.in. pracownik delegowany). Zgłoszenie pracownika do polskiego systemu ubezpieczenia i odprowadzanie składek do ZUS (ważny jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz wykonywanie pracy w ramach tych umów na obszarze Polski).

28 Obowiązki pracodawcy Uprawnienia pracownicze (ustalenie np. wymiaru urlopu, prawa do nagrody jubileuszowej): Udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych Podstawa prawna – art. 86 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami)

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rekrutacja w Europie. Spotkanie informacyjne dla pracodawców polskich Olga Betlejewska- Gabzdyl Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Cieszyn, 12.04.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google