Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE Doświadczenia organizacji pozarządowych Przygotowały: Elżbieta Gerlecka, Ewa Kamińska, Magdalena Skiba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE Doświadczenia organizacji pozarządowych Przygotowały: Elżbieta Gerlecka, Ewa Kamińska, Magdalena Skiba."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE Doświadczenia organizacji pozarządowych Przygotowały: Elżbieta Gerlecka, Ewa Kamińska, Magdalena Skiba

2 Forum na Rzecz Praw Dziecka ( zrzeszenie 88 organizacji pozarządowych ) Organizacje zrzeszone w Forum przeprowadziły powszechną dyskusję na temat warunków i kształtu wychowania dzieci i młodzieży oraz implementacji Konwencji o Prawach Dziecka w przeddzień Światowego Szczytu na Rzecz Dzieci. i kształtu wychowania dzieci i młodzieży oraz implementacji Konwencji o Prawach Dziecka w przeddzień Światowego Szczytu na Rzecz Dzieci.Wynik: Polski Raport Alternatywny dla Komisji Praw Dziecka w Genewie

3 Raport został wykorzystany do opracowania Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci 2004 – 2012 Polska dla Dzieci Idea - Interes dziecka rozważany w pierwszej kolejności Praktyka – zwycięża interes rynku

4 Z inicjatywy władz i instytucji samorządowych wypracowane zostały modele interdyscyplinarnej współpracy lokalnej, z udziałem NGOs, w tym: Z inicjatywy władz i instytucji samorządowych wypracowane zostały modele interdyscyplinarnej współpracy lokalnej, z udziałem NGOs, w tym: Regionalny program przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie województwa pomorskiego, pn. WSPÓLNIE PRZECIW PATOLOGIOM Regionalny program przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie województwa pomorskiego, pn. WSPÓLNIE PRZECIW PATOLOGIOM - do tej pory utworzonych zostało i przeszkolonych 18 powiatowych zespołów interdyscyplinarnych. Zaangażowanie NGO w budowanie lokalnych strategii i programów oraz ich realizację

5 Zaangażowanie NGO w budowanie lokalnych strategii i programów oraz ich realizację c.d. W Gdańsku: W Gdańsku: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2015 roku. Zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwiązywanie problemów społecznych w obszarach: rynek pracy, bezpieczeństwo i ochrona prawna, edukacja, kultura i sport, polityka prorodzinna, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, udział w życiu społecznym. Realizowana od 2005 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2015 roku. Zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwiązywanie problemów społecznych w obszarach: rynek pracy, bezpieczeństwo i ochrona prawna, edukacja, kultura i sport, polityka prorodzinna, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, udział w życiu społecznym. Realizowana od 2005 r. Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu opracowana w ramach programu Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Gdańsk. Procedura adresowana jest do przedstawicieli służb na co dzień zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka oraz do służb odpowiedzialnych za utrzymaniem porządku publicznego. Została rozpowszechniona wśród przedstawicieli ww. służb. Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu opracowana w ramach programu Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Gdańsk. Procedura adresowana jest do przedstawicieli służb na co dzień zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka oraz do służb odpowiedzialnych za utrzymaniem porządku publicznego. Została rozpowszechniona wśród przedstawicieli ww. służb.

6 Obszary wsparcia angażujące organizacje pozarządowe 1.Integracja środowisk lokalnych i tworzenie koalicji Dla zabezpieczenia dobra dziecka zwłaszcza w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych oraz ochrony praw dziecka wyrównywania szans edukacyjnych oraz ochrony praw dziecka 2.Bezpośrednia współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym w konstruktywnym zagospodarowaniu czasu wolnego Uzupełnianie oferty wychowawczej i programowej szkoły przez: Uzupełnianie oferty wychowawczej i programowej szkoły przez: harcerstwo /czytelny system wartości, angażowanie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, miejsce akceptacji bez względu harcerstwo /czytelny system wartości, angażowanie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, miejsce akceptacji bez względu na potencjał i sukcesy edukacyjne, przygotowanie do dorosłego życia na potencjał i sukcesy edukacyjne, przygotowanie do dorosłego życia zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne wolontariat młodzieży wolontariat młodzieży

7 Obszary wsparcia c.d. 3.Udział NGO w organizowaniu i realizacji profilaktyki pierwszo i drugorzędowej Warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, grupy rówieśnicze, kluby, wolontariat Warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, grupy rówieśnicze, kluby, wolontariat Świetlice profilaktyczne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne, kluby Świetlice profilaktyczne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne, kluby 4.Organizowanie i realizacja programów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli 5.Prowadzenie: Szkół / społecznych, małych: miejskich i wiejskich/ Szkół / społecznych, małych: miejskich i wiejskich/ Przedszkoli Przedszkoli Ośrodków specjalistycznych dla niepełnosprawnych Ośrodków specjalistycznych dla niepełnosprawnych 6. Inspirowanie i inicjowanie zmian w podejściu do edukacji w tym uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 7. Zainicjowanie integracyjnych form realizacji edukacji od poziomu przedszkolnego i działań na rzecz edukacji włączającej.

8 WNIOSKI Przypominamy, że: Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci 2004 – 2012 Polska dla Dzieci wyznacza, zgodnie z nadaną mu rangą przez rząd polski, kierunki i priorytety działania 2004 – 2012 Polska dla Dzieci wyznacza, zgodnie z nadaną mu rangą przez rząd polski, kierunki i priorytety działaniaPostulujemy: realizację wypracowanych z naszym udziałem strategii i programów dotyczących dzieci, rodziny realizację wypracowanych z naszym udziałem strategii i programów dotyczących dzieci, rodziny i rozwiązywania problemów społecznych

9 WNIOSKI c.d. Postulujemy: Postulujemy: Przestrzeganie Wytycznych dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjętych przez światową konferencję UNESCO w Salamance w 1994 r. Przestrzeganie Wytycznych dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjętych przez światową konferencję UNESCO w Salamance w 1994 r. Postulujemy : Tworzenie warunków dla podejmowania Tworzenie warunków dla podejmowania i kontynuacji przez NGO zadań edukacyjnych i wychowawczych w ramach: ośrodków, świetlic i klubów, małych szkół i przedszkoli,

10 WNIOSKI c.d. Postulujemy: Konstruktywną współpracę szkoły z organizacjami pozarządowymi wspierającymi proces wychowawczy, takimi jak: harcerstwo, organizacje i programy młodzieżowe Wnosimy o: Podjęcie we współpracy z organizacjami pozarządowymi programu wychowawczego na wszystkich poziomach edukacyjnych przygotowującego do uczestniczenia w integracji i budowaniu szkoły dla wszystkich.

11 SZKOŁA MARZEŃ... Chciałbym wspominać szkołę jako miejsce radosne, szczęśliwe, pełne biegających i śmiejących się dzieci. W naszej szkole korytarze są puste. Uczniowie często rywalizują o oceny, o miejsca w konkursach i o to, by być najlepszym. Ja już nie mam kolegów. Wszyscy uważają, że lepiej jest kogoś wyprzedzić, niż się z nim zaprzyjaźnić. niż się z nim zaprzyjaźnić. Miłosz, klasa I gimnazjum Miłosz, klasa I gimnazjum

12 SZKOŁA MARZEŃ Szkoła, o której marzę, będzie podobna do mojego domu rodzinnego, w którym jestem otoczony opieką i zrozumieniem, czuję się pewnie, bezpiecznie i mogę zawsze liczyć na pomoc. Do mojej szkoły marzeń uczniowie chodzą bardzo chętnie. Wiedzą, że znajdą tu wiele radości, zrozumienia i akceptacji. Starsi będą pomagać młodszym, a lepsi uczniowie słabszym. Nikt nie będzie sam. Nikt nikomu nie będzie dokuczał, wyśmiewał i niczego nie wypominał. Szkoła przyjazna to dobrzy, wrażliwi nauczyciele, którzy w każdej chwili podadzą dłoń, pomogą w trudnych chwilach. Szkoła przyjazna jest zawsze otwarta dla każdego, zaprasza do swego wnętrza, do bycia w wielkiej rodzinie. Robert, klasa V Robert, klasa V


Pobierz ppt "SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE Doświadczenia organizacji pozarządowych Przygotowały: Elżbieta Gerlecka, Ewa Kamińska, Magdalena Skiba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google