Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Realizuje swoje zadania między innymi poprzez osobistą obsługę klienta Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Realizuje swoje zadania między innymi poprzez osobistą obsługę klienta Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Realizuje swoje zadania między innymi poprzez osobistą obsługę klienta Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu paszportowego Wydawanie gotowych dokumentów paszportowych

2 Pokój zabawPokój dla matki i niemowlęcia Oddział Paszportów w swojej nowej szacie zadowala nawet najmłodszych klientów, którymi zgodnie z ustawą z 28 sierpnia 2006 roku o dokumentach paszportowych są także dzieci. Dla nich to utworzony został pokój zabaw a dla matek z dziećmi na rękach pokój do karmienia i przewijania niemowląt.

3 Kasa To dla klientów Oddziału Paszportów stworzono stanowisko kasowe przyjmujące opłaty za dokumenty paszportowe. Na terenie urzędu potrzeby klienta zabezpiecza także zakład fotograficzny.

4 Punkt Informacyjny Profesjonalna informacja i pomoc w załatwianiu spraw paszportowych poprzez infolinię działa także w godzinach pozasłużbowych 0 662 455 922

5 Wydział przy pomocy specjalistów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeszkolił z zakresu nowych zdjęć do paszportów biometrycznych ponad 100 osób prowadzących zakłady fotograficzne, zaś instrukcję wykonywania zdjęć spełniających kryteria ICAO przekazano ponad 200 zakładom fotograficznym. Pracownicy Wydziału dbają o swój wizerunek oraz wizerunek Urzędu, czuwając nad jakością usług i stale je podnosząc. Coraz krótsze są kolejki w oczekiwaniu na złożenie wniosku a zainteresowani obsługiwani są w trzech miejscowościach województwa: Olsztyn, Elbląg i Ełk. Aby zabezpieczyć potrzeby klienta czas pracy oddziału dostosowano do ich potrzeb wydłużając godziny pracy (w sezonie letnim dwa razy w tygodniu do godziny 1800).

6 Zanim paszport trafi do rąk wnioskodawcy pracuje nad nim wiele osób (stanowisko realizacji, kartoteki, Centrum Personalizacji Dokumentów). Klaser kartoteki paszportowej

7 W 2007 r. (do października) przyjęto 41.433 wnioski paszportowe, wydano 25.266 paszportów oraz udzielono 1.851 odpowiedzi na zapytania konsulatów dotyczących paszportów. Wzrost korespondencji konsularnej – zapytania dotyczące paszportów

8 W związku z koniecznością zakończenia procesu wymiany dowodów osobistych - zapoczątkowanego ustawą z 12 września 2002 r. – podjęto wiele działań zmierzających do zmobilizowania osób zobowiązanych do wymiany oraz uświadamiających społeczeństwu problemy wynikające z zaniechania tego obowiązku. Akcja wymiany dowodów zintensyfikowana została w kwietniu 2007 r. Ilość osób zobowiązanych do wymiany w poszczególnych miesiącach po rozpoczęciu akcji

9 - rozpowszechnienie ulotek i plakatów Podejmowano ważne działania, np.: - prowadzenie akcji informacyjnej za pomocą: środków masowego przekazu spotu reklamowego zamieszczonego w regionalnych oddziałach Telewizji Publicznej w Olsztynie i Elblągu aktualizacja strony internetowej Urzędu - wydłużenie godzin pracy stanowisk przyjmowania interesantów - przyjmowanie wniosków o wymianę dowodów osobistych w Domach Opieki Społecznej oraz domach osób niepełnosprawnych - Urzędy Miast i Gmin podjęły prace w soboty oraz za sugestią MSWiA organizowano niedziele z dowodem osobistym zapewniające w urzędach gminy obecność fotografów i transport osób z odległych sołectw i wsi.

10 Diagram przedstawia zainteresowanie akcją niedziela z dowodem w gminach, które akcję podjęły Wykaz Akcji Sobotnio – Niedzielnych w województwie Warmińsko – Mazurskim w okresie lipiec – październik 2007 Rodzaj jednostki Liczba złożonych wniosków UMiG Miłomłyn268 UG Lubawa38 UG Rychliki22 UG Bisztynek74 UMiG Nidzica69 UG Dywity51 UM Pieniężno17 UG Sorkwity158 UG Gronowo Elbląskie 40 UG Dywity43 UM Pasłęk78 UG Janowiec Kościelny 47 UM Ostróda9 UG Iłowo – Osada4 1 UM Giżycko39 UG Lidzbark Warmiński 2 UM Lidzbark Wwarmiński 4 UM Barczewo8 UM Elbląg108 UG Iłowo - Osada11 UG Dąbrówno4 UG Iłowo - Osada4 UMiG Korsze11 UG Iłowo - Osada8 UG Rybno16 UG Iłowo - Osada2 UG Kruklanki48 UM Barczewo9 UG Pozezdrze4 UMiG Nidzica56 UM Ostróda73 UG Dywity20 UM Olsztyn UM Lidzbark Warmiński UM Kętrzyn UG Lidzbark Warmiński 80 3 8 2 UM Barczewo UG Rychliki 9 30 UM Olsztyn UG Iłowo – Osada UG Pozezdrze 95 8 1 UMiG Miłomłyn UG Iłowo – Osada 44 3 UM Olsztyn UG Iłowo - Osada 70 2 UM Barczewo UM Kętrzyn UM Mrągowo UG Iłowo – Osada (fotograf) 15 10 8 UM Olsztyn UG Pozezdrze 80 1 UG Piecki57 1882

11 W mieście i gminie Miłomłyn w niedzielę 1 lipca 2007 r. przyjęto rekordową ilość wniosków o wymianę dowodu osobistego – 268!

12

13 Wzrosła liczba obywateli polskich zamieszkujących w województwie Warmińsko – Mazurskim. W roku 2007 Wojewoda uznał dwie osoby za obywateli polskich. W uroczystej formie wręczonych zostało 6 aktów nadania obywatelstwa przez prezydenta RP Wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego

14 Bez zbędnej zwłoki załatwiane są sprawy poświadczenia obywatelstwa, których ilość rekordowo wzrasta w związku między innymi z wymianą dowodów osobistych oraz składanych wniosków o rekompensatę za tzw. mienie zabużańskie. W tym celu służbom geodezyjnym starostw udostępnione zostały rejestry osób, które wyjechały za granicę w latach 80 – tych. Zdjęcia rejestrów

15 Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców realizuje w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające ze przepisów ustawowych oraz wydaje przyrzeczenia i zezwolenia na pracę cudzoziemców zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obsługa klientów polskich i zagranicznych Od niedawna w Oddziale zostały stworzone komfortowe warunki obsługi klientów. Do dyspozycji oddano dodatkowy pokój, w którym interesanci mogą składać wnioski dotyczące legalizacji pobytu, wydania przyrzeczenia bądź zezwolenia na pracę lub uzyskanie zaproszenia.

16 W godzinach pracy urzędu wszyscy pracownicy oddziału udzielają osobiście i telefonicznie wyczerpujących informacji dotyczących kwestii związanych z problematyką pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Aktualne informacje zamieszczane są również na tablicy informacyjnej obok punktu przyjęć.

17 Warunki pracy Dla wygody naszych klientów i ich sprawnej obsługi poprawiono wygląd i estetykę pomieszczeń oddziału. Nowe funkcjonalne stanowiska pracy umożliwiają bezpośredni kontakt z wnioskodawcami oraz przeprowadzanie rozmów mających na celu uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych. Specjalistyczny sprzęt komputerowy zapewnia prawidłowe i szybkie załatwianie spraw.

18 Cudzoziemcy w województwie warmińsko-mazurskim Od stycznia do października 2007 roku w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców przyjęto około 2 tysięcy klientów. Złożono ogółem 1158 wniosków z w następujących dziedzinach: Ilość wniosków Rodzaj zatrudnienia 433 388 137 51 40 163 90

19 Zainteresowanie cudzoziemców naszym regionem jako miejscem pracy i zamieszkania nie maleje od lat. Wejście w życie w dniu 20 lipca br. ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw daje również możliwość zalegalizowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom przebywającym do tej pory nielegalnie. W celu dotarcia do jak największej rzeszy zainteresowanych pracownicy oddziału w dniach 3-11 września br. odwiedzili siedziby wszystkich starostw powiatowych na terenie naszego województwa przekazując informacje dotyczące możliwości zalegalizowania pobytu w ramach abolicji.

20 Zatrudnienie cudzoziemców W okresie od 01.01.2007 r. do 29.10.2007 r. wydano pracodawcom 87 zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w województwie warmińsko – mazurskim dotyczą w znacznej części (37,93%) obywateli Ukrainy. Najmniej zezwoleń w ww. okresie wydano obywatelom Australii, Izraela, Tajlandii, Mongolii i Turcji.

21 Od 20.07.2007 roku obywatele UE oraz obywatele państw EOG zostali zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Polski rynek pracy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców. Znaczne ułatwienie dostępu do tego rynku gwarantują nowe kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę z dniem 26 października br. obniżyło wpłaty z 936 zł do 100 zł.


Pobierz ppt "Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Realizuje swoje zadania między innymi poprzez osobistą obsługę klienta Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google