Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ZCZECIN 15.01.2009 Kształcenie kadr dla przemysłu okrętowego Zdaniem pracodawców …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ZCZECIN 15.01.2009 Kształcenie kadr dla przemysłu okrętowego Zdaniem pracodawców …"— Zapis prezentacji:

1 S ZCZECIN 15.01.2009 Kształcenie kadr dla przemysłu okrętowego Zdaniem pracodawców …

2 S ZCZECIN 15.01.2009 Jak jesteśmy postrzegani Co robią inni Pracodawcy dyskutują Forum Okrętowe a kształcenie zawodowe

3 S ZCZECIN 15.01.2009 Oczami innych Klastry morskie: Country report – Poland 13 November 2008 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/clusters/poland_en.pdf Czego (nie) uczą polskie szkoły? - wrzesień 2008 Raport Fundacji FOR - Forum Obywatelskiego Rozwoju http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_Czego_nie_ucza_polskie_szkoly.pdf

4

5 Niektóre Tezy wybrane z Raportu Fundacji FOR: /Źródło: Czego nie uczą polskie szkoły, W-wa wrzesień 2008/ Str. 34 - Najsłabszym ogniwem w polskich szkołach jest nauczanie umiejętności praktycznych Str. 35 – Samorządy dopasowują ofertę edukacyjna do zainteresowań uczniów a nie potrzeb rynku pracy Str. 36 - Kształcenie zawodowe jest drogie i dlatego samorządy wolą rozwijać tańszą edukacje ogólnokształcącą a ponadto …… S ZCZECIN 15.01.2009

6 15.01.2009 Dania, Austria, Szwajcaria i Niemcy, kraje o niskim odsetku bezrobotnych wśród młodych, mają duży udział obowiązkowych zajęć praktycznych uzupełniających standardowe kształcenie teoretyczne

7 Kształcenie zawodowe w wybranych krajach Europy – źródło: prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskie Biuro Eurydice, Dania Austria Niemcy S ZCZECIN 15.01.2009 Jak jest w innych krajach ?

8 S ZCZECIN 15.01.2009

9 15.01.2009

10 15.01.2009

11 15.01.2009 1.Rzetelna analiza i lepsze monitorowanie obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy 2.Kształtowanie postaw i promowanie pożądanej struktury podaży na rynku pracy 3.Zmiana modelu kształcenia 4.Współpraca z biznesem przy określaniu modelu i programów kształcenia 5.Bezpośrednie zaangażowanie biznesu w kształcenie 6.Zmiana modelu finansowania Wybrane rekomendacje pracodawców Dyskutowane w trakcie prac: Zespołu ds. Edukacji przy Radzie Rynku Pracy PKPP Lewiatan

12 S ZCZECIN 15.01.2009 promowanie podejścia opartego na uczeniu się przez całe życie (idea zatrudnialności zamiast zatrudnienia), promowanie wykształcenia technicznego na każdym szczeblu (zasadniczego, policealnego, średniego i wyższego) 2. Kształtowanie postaw i promowanie pożądanej struktury podaży na rynku pracy

13 S ZCZECIN 15.01.2009 Wprowadzenie modelu LLL (Life Long Learning), Rozwijanie: kompetencje matematyczne, rozumowanie logiczne, myślenie analityczne i syntetyczne, myślenie kreatywne (techniki), rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (techniki), Kształtowanie pożądanych postaw: uczciwość, odpowiedzialność (planowanie), szacunek dla prawa, zdyscyplinowanie, Zwiększenie kształcenia praktycznego: minimum 50% (na poziomie szkół zasadniczych), egzaminy w formie sprawdzianów umiejętności praktycznych, obligatoryjne praktyki nauczycieli w zakładach pracy, 3. Zmiana modelu kształcenia

14 S ZCZECIN 15.01.2009 Sformułowanie programów związanych z nabywaniem kwalifikacji i specjalizacji, np.: uprawnienia spawacza, cięcia gazowego, obsługi wózka widłowego, inne Rozpowszechnianie dobrych wzorców w zakresie programów autorskich związanych z nabywaniem kwalifikacji profilowanych Zaangażowanie partnerów społecznych (m.in. praktyków z biznesu) w zarządzanie kształceniem zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, 4. Współpraca z biznesem przy określaniu modelu i programów kształcenia

15 S ZCZECIN 15.01.2009 Angażowanie do prowadzenia praktycznych zajęć bez konieczności posiadania uprawnień pedagogicznych. Finansowanie ze środków publicznych kształcenia praktycznego prowadzonego przez firmę. 5. Bezpośrednie zaangażowanie biznesu w kształcenie

16 S ZCZECIN 15.01.2009 Uzależnienie wysokości finansowania od jakości kształcenia (zdawalność egzaminów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje). Uzależnienie finansowania od losów absolwentów – poziomu zatrudnienia absolwentów poszczególnych szkół i uczelni (monitorowanie bezrobotnych pod kątem ukończonych szkół). Finansowanie kierunków i programów a nie szkół i uczelni. Motywowanie i zachęcanie prywatnego biznesu do inwestowania w kształcenie. 6. Zmiana modelu finansowania

17 S ZCZECIN 15.01.2009 Uważa się, że faktyczna zmiana modelu edukacji może nastąpić w praktyce dopiero wraz ze zmianą modelu finansowania kształcenia. Konieczne są zmiany zasad subwencjonowania szkół i uczelni; należy dążyć do uzależnienia wysokość subwencji od zgodności kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz od jakości kształcenia. Implikacje zmiany modelu finansowania

18 Podstawy prawne: Statutu: § 6 punkt 9 "Popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego....", S ZCZECIN 15.01.2009 Forum Okrętowe a kształcenie zawodowe

19 Co robimy: Forum wymiany informacji - cykliczne konferencje. Europejski Tydzień Stoczniowy 2006 oraz 2008. Praktyka zawodowa dla najlepszych uczniów. Współorganizowanie międzyszkolnego konkursu: Olimpiada Praktycznej Wiedzy Okrętowej. S ZCZECIN 15.01.2009

20 15.01.2009 Europejski Tydzień Stoczniowy 2008: Drzwi otwarte Wystawa przemysłu stoczniowego Imprezy w szkołach Partnerzy Patronat

21 Praktyka zawodowa dla najlepszych uczniów – zapoznanie się z jednostką Queen Mary 2 w Southampton. Udział w spotkaniu zorganizowanym przez RINA (The Royal Institution of Naval Architects) dla młodzieży szkolnej. Prezentacje wyników w szkołach. S ZCZECIN 15.01.2009

22 Powołanie fundacji: Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy Fundatorami są Region Gdański NSZZ Solidarność oraz Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE S ZCZECIN 15.01.2009

23 Celem Fundacji jest: poprawa sytuacji społeczno ekonomicznej grup dyskryminowanych: młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób starszych na pomorskim rynku pracy oraz wsparcie osób bezrobotnych, pracowników zagrożonych utratą pracy w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw a także z innych przyczyn poprzez: ……. wspieranie szkolnictwa technicznego …… S ZCZECIN 15.01.2009

24 Dziękuję za uwagę S ZCZECIN 15.01.2009


Pobierz ppt "S ZCZECIN 15.01.2009 Kształcenie kadr dla przemysłu okrętowego Zdaniem pracodawców …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google