Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elżbieta Piechocka-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu Prezentacja pracy szkolnego doradcy zawodowego Rok szkolny 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elżbieta Piechocka-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu Prezentacja pracy szkolnego doradcy zawodowego Rok szkolny 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1

2 Elżbieta Piechocka-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu delami @o2.pl Prezentacja pracy szkolnego doradcy zawodowego Rok szkolny 2007/2008.

3 ... M yślę sobie czasami, że ten mój strach przed przyszłością, moja niepewność bierze się po części z tego, że nie mam najmniejszego pojęcia o tym, co mnie czeka. Nie wiem, jaki powinienem wybrać zawód, aby mieć większe szanse zdobycia pracy w przyszłości? Jakie są perspektywy mojego regionu, kraju? Nie wiem czego powinienem się uczyć się na studiach, aby sprostać oczekiwaniom dzisiejszych pracodawców. Generalnie nie potrafię sobie wyobrazić siebie w przyszłości. Jak mam tam dojść skoro nie znam celu, nie znam drogi nikt mnie do tego nie przygotował? Potrafię narysować wzór wodorotlenku gadolinu, wiem, jak rozmnaża się pantofelek, kiedy były rozbiory Polski i jak pisze się gżegżółka. Ale nie umiem adekwatnie opisać samego siebie, nie umiem szukać pracy, nie potrafię napisać planu życiowego na najbliższe lata, nie wiem, gdzie szukać aktualnych informacji o zawodach, szkołach, o zmianach na rynku pracy. Licealista z Gdańska Perspektywy 1/2002

4 Podstawowe akty prawne Elżbieta Piechocka-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu Memorandum dotyczące. kształcenia ustawicznego opracowane przez Komisję Europejską w roku 2000 w pkt 5 zawiera zalecenia dotyczące pomocy doradczej dla uczniów, Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. Nr 67/1996 poz.329),zobowiązuje uczniów do wyboru kierunków kształcenia (art.1,pkt 14), Rozporządzenie MENiS z dn. 7.01.2003 r.w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologicznej

5 . Doradca zawodowy Elżbieta Piechocka-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu Osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunków kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami, nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej

6 . Sylwetka szkolnego doradcy zawodowego Status szkolnego doradcy zawodowego: etatowy pracownik szkoły z wydzielonym pensum na realizację zadań Czas pracy szkolnego doradcy zawodowego tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin na zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowawcami albo na ich rzecz, powinien wynosić 20 godz., analogicznie jak dla pracowników pedagogicznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej Elżbieta Piechocka-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

7 Cel doradztwa Konieczność uczenia się przez całe życie Wsparcie umiejętności efektywnego zarządzania ścieżkami swojej edukacji i kariery Tworzenie systemu profesjonalnych usług doradczych Przygotowanie młodzieży do trudnego okresu przejścia ze świata edukacji na rynek pracy (aktywny uczestnik rynku pracy)

8 Us ł ugi dotycz ą ce planowania kariery nie mog ą by ć przypadkowe Doradztwo wspomaga: Rozwój ekonomiczny, Wydajność rynku pracy, mobilność zawodową Zwiększenie efektywności inwestycji w edukację i kształcenie przez całe życie Oddziaływanie na potencjał człowieka i rozwój zasobów ludzkich

9 Model doradztwa Doradztwo niedyrektywne W samym kliencie tkwią ogromne zdolności do zrozumienia siebie oraz możliwość konstruktywnych zmian w sposobie zachowania i sposobie bycia Klienci są odpowiedzialni za rozwój, natomiast zadaniem doradcy jest ich wysłuchanie z zachowaniem pełnej akceptacji dla ich poglądów, z pominięciem wartościowania Doradca pełni rolę lustra umożliwiając samopoznanie Doradztwo pełni rolę informacyjną i terapeutyczną

10 Rola doradcy Pomaga w planowaniu kariery zawodowej Pomaga w wyborze zawodu i szkoły Pomaga przy zmianie zawodu Wybraniu kierunku studiów, w tym także drugiego fakultetu, Poszukiwaniu pracy Samozatrudnieniu Motywuje do wszelkiej aktywności /zawodowej, edukacyjnej, życiowej/ Stwarza warunki do kreowania postaw aktywnych, twórczych i przedsiębiorczych

11 Zawodowe peregrynacje w Zespole Szkó ł Ponadgimnazjalnych Nr 1 w W ą growcu

12 Dzień Przedsiębiorczości

13 Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie

14 Poznajemy nowe technologie w firmach

15 Targi Pracy i Edukacji oraz Festiwal Nauki 2007

16 Zaprosili ś my pracodawców

17 Działa klub IMPULS zarejestrowany w NBP

18 O nas w lokalnej prasie

19 Uczniowie i nauczyciele na konferencji

20 Młodzieżowe przedsiębiorstwa w szkole Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta i samorządem lokalnym

21 Promowali ś my region i tradycje

22 Spotkanie z Temidą Dzień Przedsiębiorczości 2008

23 Uczniowie na zamku w Rokosowie W partnerskiej szkole w Lueneburgu

24 Każdy może określić swoje predyspozycje zawodowe

25 . Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Ze studentami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

26 Propozycje warsztatów Jak komunikuję się z innymi. Poszukuję lidera grupy. Moje emocje – kalambury Autoprezentacja – czyli jak cię widzą........... Uczeń w sekretariacie szkoły, pracownik w dziale personalnym – symulacje. Pułapki pracodawcy. Pracuję na sukces szkolny, czyli jak uczyć się skutecznie. Pustynia Sonora. Perypetie biznesmena i dlaczego ważna jest praca w grupie. Autotesty predyspozycji zawodowych. Firma zabawkarska – czyli jak firmy wypracowują zysk. Moje cechy i wartości. Poszukuję informacji zawodowych. Role na zamku królewskim. 10 doświadczeń do przeżycia. 7 życzeń. Moje dobre strony.

27 Podziękowanie Uczestnikom spotkania za wymianę doświadczeń oraz radość wspólnego uczenia się Dziękuję za uwagę

28 Zapraszam na dyżury! W każdą środę w godzinach od 15 00 do 17 00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 22 telefonicznie 696-926-475 gadu-gadu 9685258 skype: karierofon e-mail: mojakariera@wagrowiec.plmojakariera@wagrowiec.pl strona internetowa: www.mojakariera.wagrowiec.pl


Pobierz ppt "Elżbieta Piechocka-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu Prezentacja pracy szkolnego doradcy zawodowego Rok szkolny 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google