Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole nr 30 w Warszawie Poznajmy się!. Przedszkole Przedszkole mieści się na parterze w budynku mieszkalnym. Posiada trzy sale zabaw dla poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole nr 30 w Warszawie Poznajmy się!. Przedszkole Przedszkole mieści się na parterze w budynku mieszkalnym. Posiada trzy sale zabaw dla poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole nr 30 w Warszawie Poznajmy się!

2 Przedszkole Przedszkole mieści się na parterze w budynku mieszkalnym. Posiada trzy sale zabaw dla poszczególnych grup, kuchnię i zaplecze administracyjno - gospodarcze. Sale dzieci wyposażone są w system monitoringu i domofony, dzięki którym nauczyciele mają możliwość obserwować, kto odbiera dziecko z przedszkola. Warunki lokalowe i rozkład pomieszczeń pozwoliły stworzyć tzw. "domowe przedszkole" z grupami otwartymi – dzieci korzystają z różnych sal w zależności od potrzeby i rodzaju prowadzonych zajęć. Pomieszczenia urządzone są funkcjonalnie, przytulnie i bezpiecznie. Każda z sal dziecięcych posiada bogatą ofertę zabawek, gier, pomocy dydaktycznych. Są kąciki tematyczne, biblioteczki, instrumenty muzyczne i przybory gimnastyczne. W każdej sali jest komputer wykorzystywany do zajęć edukacyjnych.

3 Plac zabaw Plac zabaw oddalony jest od przedszkola o ok.300 metrów. Jest on bezpiecznym miejscem zabaw przedszkolaków. Całość obiektu wyłożona jest matą amortyzującą upadki, co zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa dzieci podczas zabawy. Dzieci mogą tu korzystać z piaskownicy, karuzeli, kompleksu rekreacyjnego ze zjeżdżalną, przeplotnią i drabinkami o zróżnicowanym stopniu trudności. Są huśtawki dla maluszków i starszych dzieci; różnorodne przybory do zabaw na świeżym powietrzu oraz wiata z ławeczkami uzupełniają całość wyposażenia. Dzieci korzystają z placu zabaw codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

4 Cele i zadania przedszkola Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich. Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami. Wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty. Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających empatię, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiarę we własne możliwości. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym.

5 Misja przedszkola Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

6 Misja przedszkola Absolwenci naszego przedszkola to dzieci: otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania pozostają skoordynowane.

7 Programy Przedszkole opiera swoją pracę na programach wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową MEN: Program wychowania przedszkolnego Dobry start przedszkolaka M. Rościszewska-Woźniak. Pracujemy w/g programu Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

8 Programy autorskie Każda z grup przedszkolnych w ciągu roku realizuje jeden z programów zajęć dodatkowych: program zabaw logopedycznych program plastyczny program muzyczny Dzieci trzyletnie przyjmowane do przedszkola mają możliwość uczestniczenia w dwufazowym programie adaptacyjnym (maj-wrzesień).

9 Programy cykliczne W ciągu roku prowadzimy inne cykliczne programy, związane z wyznaczonymi priorytetami i treściami nauczanymi w przedszkolu. Należą do nich m.in.: Necio.pl – program bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa stolica czystości – program, ekologiczny m.st. Warszawy Akademia Aquafresh – program profilaktyki przeciwpróchniczej

10 Projekty Jesteśmy przyjaciółmi Króla Maciusia I Czytające przedszkole – udział w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom Oczami dziecka – działalność artystyczna dzieci inspirowana literaturą, teatrem i muzyką Co roku przedszkole bierze udział w różnych projektach, np.: Jesteśmy aktywni w konkursach plastycznych, teatralnych i muzycznych o charakterze lokalnym i i ogólnopolskich. Organizujemy konkursy dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola jak i dla szerszego grona odbiorców.

11 Zajęcia dodatkowe Nasze przedszkolaki mają możliwość rozwijać swoje talenty również podczas zajęć dodatkowych. Każdej grupie proponujemy umuzykalnienie (rytmika). Dzieciom starszym oferujemy: język angielski gimnastykę korekcyjną

12 Zdrowie i bezpieczeństwo Przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapoznaje ze sposobami ochrony przed nimi, dostarcza wiedzę na temat bezpiecznych zachowań. W przedszkolu przeprowadza się bieżącą modernizację pomieszczeń, dostosowując wyposażenie do potrzeb dzieci i dorosłych, poprawiając estetykę sal. Teren placu zabaw jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa. Przedszkole wyposażone jest w system monitoringu. Przedszkole rozwija sprawność i aktywność ruchową dzieci. Przedszkole wyrabia nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci oraz kulturę spożywania posiłków. Jadłospisy układane są zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia. Dzieci mają stały dostęp do wody pitnej zapewnianej przez Radę Rodziców.

13 Aktywność Staramy się wykorzystać potencjał naszych partnerów i lokalizację przedszkola w odniesieniu do pobliskich centrów kultury. Nasi wychowankowie często uczestniczą w wycieczkach, piknikach naukowych, lekcjach otwartych, ciekawych warsztatach, spacerach do Łazienek Królewskich.

14 Aktywność Do przedszkola zapraszamy aktorów prezentujących dziecięce spektakle, muzyków organizujących koncerty, ciekawych gości opowiadających o swojej pracy. Odwiedzają nas policjanci, strażnicy miejscy, ratownicy, wykładowcy wyższych uczelni, autorzy książek, goście z pobliskiego radia.

15 Tradycje przedszkola Do tradycji przedszkola należą między innymi: Pasowanie, Bal Karnawałowy, Rodzinna Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka.

16 Rodzice w przedszkolu W przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspiera pracę przedszkola. Najczęstszą i najbardziej praktyczną formą współpracy z opiekunami dzieci są kontakty indywidualne oraz zebrania grupowe. Rodzice uczestniczą we wszystkich uroczystościach okazjonalnych i proponowanych przez nauczycieli formach integracyjnych (zajęcia otwarte, bale, uroczystości, konkursy rodzinne).

17 Wspieranie rozwoju dziecka Nasi nauczyciele przeprowadzają wstępną diagnozę dzieci, opracowują plany pracy z dziećmi posiadającymi trudności w przyswajaniu umiejętności i wiadomości. W ciągu roku stosujemy elementy metod: Gimnastyka Mózgu - Denissona, Pedagogika Zabawy - Klanza, rozwijanie percepcji wzrokowo- ruchowej - M. Froestig, ruch rozwijający - W. Schoerborne, ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej, art.-terapii i inne. Przedszkolaki mają również zapewnioną pomoc neurologopedy oraz psychologa. Specjaliści pracują z dziećmi indywidualnie oraz z grupami.

18 Dzieci w naszym przedszkolu są… Spontaniczne…Szczęśliwe…

19 Dzieci w naszym przedszkolu są… Koleżeńskie…Samodzielne…

20 Dzieci w naszym przedszkolu są… Aktywne…Naturalne…

21 Dzieci w naszym przedszkolu są… Kreatywne…Odpowiedzialne…

22 Zapraszamy… Spotkajmy się!


Pobierz ppt "Przedszkole nr 30 w Warszawie Poznajmy się!. Przedszkole Przedszkole mieści się na parterze w budynku mieszkalnym. Posiada trzy sale zabaw dla poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google