Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. gen. dywizji Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. gen. dywizji Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. gen. dywizji Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie
Oddział przedszkolny Rok szkolny 2008/2009

2 Nasza szkoła – nasz dom

3 Nasz Patron Janusz Julian Głuchowski ps. "Janusz" urodzony 6 sierpnia 1888 we wsi Bukowa w ziemi piotrkowskiej, zmarł 11 czerwca 1964 w Londynie.

4 Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny
W obecnym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy 15 wychowanków. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci sześcioletnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Z uwagi na niewielką liczbę sześciolatków do oddziału uczęszczają także dzieci pięcioletnie. Szkolna „zerówka” mieści się na pierwszym piętrze w wydzielonej części budynku szkolnego, gdzie znajdują się szatnia, część sanitarna oraz sala zajęciowa. Pomieszczenia spełniają wymogi bhp i są dostosowane do potrzeb dzieci. Na bieżąco uzupełnia się stoliki, krzesła uwzględniając wzrost każdego dziecka. W sali znajduje się wykładzina, która jest miejscem zabaw, ćwiczeń i odpoczynku. Oddział wyposażony jest w środki dydaktyczne, rekwizyty i zabawki.

5 Czas na naukę

6

7 Przerwa na posiłek

8 W zdrowym ciele, zdrowy duch

9 Rodzice coraz chętniej wysyłają dzieci do szkoły dostrzegając korzyści jakie przynosi obcowanie z rówieśnikami oraz ciekawe i atrakcyjne zajęcia szkolne. W tym roku szkolnym grupa liczy ośmiu sześciolatków i siedmioro pięciolatków. Dowóz dzieci do oddziału przedszkolnego zapewnia organ prowadzący. Za pracę oddziału przedszkolnego w pięciogodzinnym, dziennym czasie pracy odpowiada jeden nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

10 Dzieci przynajmniej trzy razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej.
Teren wokół szkoły daje także możliwości rozwijania aktywności ruchowej naszych podopiecznych. Sąsiedztwo lasów, łąk, gospodarstw rolnych stanowi niezwykle bogatą bazę dydaktyczną, z której korzystamy na bieżąco. Szkoła dysponuje bogatym księgozbiorem zarówno metodycznym, jak literaturą dla dzieci i rodziców.

11 Rozkład zajęć w ciągu dnia spełnia zasady higieny pracy umysłowej.
Uczniowie, u których zauważalne są trudności w opanowywaniu przewidzianego programem materiału mają zapewnioną pomoc wychowawcy, który prowadzi zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w oparciu o własny program: ,,Kroczek po kroczku”. Dzieci z wadami wymowy objęte są opieką szkolnego logopedy, który raz w tygodniu prowadzi z nimi zajęcia. W oddziale organizowana jest również opieka psychologiczno-pedagogiczna. Corocznie poradnia przeprowadza ogólne badania przesiewowe, organizuje zajęcia otwarte. Rozkład zajęć w ciągu dnia spełnia zasady higieny pracy umysłowej. Zajęcia wymagające utrzymania stałej pozycji i wysiłku umysłowego przeplatane są znaczną dawką ruchu w postaci zabaw ruchowych, gier czy zabaw ze śpiewem. Zajęcia są zróżnicowane pod względem formy: zajęcia z całą grupą, zespołowe oraz indywidualne. W ciągu każdego dnia dzieci mają czas na relaks i odpoczynek. Dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach z religii.

12 W sąsiedztwie ,,zerówki” - w bibliotece szkolnej - funkcjonuje informatyczne centrum multimedialne,
z którego korzystamy w miarę potrzeb. Kąciki pracy zachęcają dzieci do samodzielnego podejmowania zabaw i rozwijania zainteresowań.

13 Przedszkolaki uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych będąc nie tylko widzami, ale także prezentując przygotowany program. W pracy oddziału przedszkolnego ważną pozycję zajmuje udział dzieci w pozaszkolnych konkursach. W minionych latach uczestniczyliśmy w konkursach recytatorskich, piosenki patriotycznej oraz konkursie kolęd i pastorałek, gdzie zdobyliśmy wyróżnienia.

14 Ekologiczne wychowanie to nasza duma

15

16 Dziękujemy Do zobaczenia…


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. gen. dywizji Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google