Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole nr 5 PLASTUŚ w Koninie ul. Budowlanych 4 tel. 63 243 35 66.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole nr 5 PLASTUŚ w Koninie ul. Budowlanych 4 tel. 63 243 35 66."— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole nr 5 PLASTUŚ w Koninie ul. Budowlanych 4 tel. 63 243 35 66

2 Jesteśmy Przedszkolem z 64-letnimi tradycjami

3 Posiadamy: Plac przedszkolny otoczony zielenią Plac przedszkolny otoczony zielenią

4 Największą salę na uroczystości i imprezy przedszkolne/ok.150 m2/ Największą salę na uroczystości i imprezy przedszkolne/ok.150 m2/

5 Sześć sal wyposażonych w nowoczesne zabawki i pomoce Sześć sal wyposażonych w nowoczesne zabawki i pomoce

6 Oferujemy: Atrakcyjne zajęcia edukacyjne prowadzone nowoczesnymi metodami.

7 Wycieczki bliższe

8 Wycieczki dalsze

9 Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne

10 Wewnątrzprzedszkolne konkursy i turnieje

11 Spotkania z ciekawymi ludźmi

12 Imprezy okolicznościowe

13 Festyny

14 Cykliczne spotkania z muzyką

15 Cykliczne spotkania z teatrem

16 Oferujemy zajęcia dodatkowe: Religia

17 Zajęcia logopedyczne

18 Nauka języka angielskiego

19 Zajęcia teatralne

20 Rytmika

21 Koło plastyczne

22 Koło matematyczne

23 Koło małego ekologa

24 Koło małego badacza i odkrywcy

25 Koło muzyczne

26 Naszym zadaniem jest działanie na rzecz wspierania rozwoju dziecka i wychowanie dziecka umiejącego żyć z innymi i dla innych.

27 Wychowujemy dziecko tak, aby wiedziało kim jest, znało swoją wartość i szanowało swoich kolegów. Przygotowujemy dziecko do bycia członkiem rodziny i grupy rówieśniczej.

28 Rozbudzamy w dziecku świadomość bycia Polakiem, przybliżamy mu kulturę, historię i tradycje naszej Ojczyzny.

29 Kształtujemy u dziecka szacunek do innych narodów i przybliżamy mu ich kulturę – rozbudzamy w dziecku świadomość bycia Europejczykiem. Wychowujemy dziecko w duchu tolerancji i poszanowania odmienności.

30 Tworzymy warunki w których dziecko podejmie działania na rzecz innych osób motywowane poczuciem sprawiedliwości i rozumowaniem moralnym.

31 Tworzymy warunki do twórczego działania, współpracy z innymi, kreatywnego myślenia i samorealizacji.

32 Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu ale i radzenia sobie z porażkami.

33 Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata, gotowość do podejmowania różnorodnych zadań oraz satysfakcji z ich wykonania.

34 Przygotowujemy dziecko umiejące wykorzystać zdobytą wiedzę oraz swoje umiejętności w sytuacjach życia codziennego.

35 Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, przybliżamy mu środowisko szkolne.

36 Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych zadań.

37 Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, informujemy na bieżąco o postępach dziecka.

38 Pomagamy dzieciom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Uczymy dziecko o tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu.

39 Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze i uczymy chronić przyrodę.

40 Wspomagamy rozwój zdrowia fizycznego, emocjonalnego i sprawności fizycznej dziecka.

41 Przygotowujemy dziecko do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

42 Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i promujemy wizerunek naszego Przedszkola.

43 Wspomagamy dziecko w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.

44 Kultywujemy tradycję a jednocześnie jesteśmy Przedszkolem otwartym na wpływy rzeczywistości. Pielęgnujemy i rozszerzamy indywidualność naszego Przedszkola.

45 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Przedszkole nr 5 PLASTUŚ w Koninie ul. Budowlanych 4 tel. 63 243 35 66."

Podobne prezentacje


Reklamy Google