Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA 22.10.2013 „O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie  rozwijających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA 22.10.2013 „O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie  rozwijających."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA „O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie  rozwijających kompetencje kluczowe dzieci” Organizatorem konferencji jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4
Konkurs MEN „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych…” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4

3 Uczestnicy projektu Szkoła Podstawowa im. Herkusa Monte w Kamińsku
Szkoła Podstawowa w Węgoju Szkoła Podstawowa w Galinach Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku Szkoła Podstawowa w Uścianach Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku Szkoła Podstawowa w Klęczkowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu

4

5 Szkoła Podstawowa im. Herkusa Monte w Kamińsku (zlikwidowana)
Szkoła Podstawowa im. Herkusa Monte w Kamińsku działała ponad 60 lat. Miała sześć oddziałów (klasy I-VI), a także dwa odziały "0" i oddział przedszkolny. W szkole była stołówka, pracownia komputerowa i sala gimnastyczna. Uczniowie zlikwidowanej w czerwcu 2012 r. placówki w Kamińsku, która do tego czasu brała udział w projekcie, uczęszczają obecnie do szkoły w Kandytach.

6

7 Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku
Szkoła Podstawowa w Słoneczniku działa od 1946 r. Jest jedną z nielicznych wiejskich placówek na terenie gminy Morąg. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej 23 kwietnia 1983 r. imienia Heleny Ponieważ. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice są dumni z przywiązania do tradycji. Była, jest i będzie ona obecna w życiu szkoły.

8

9 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku
Zespół Szkolno-Przedszkolny funkcjonuje od 1 września 2008 roku. Przez cały ten okres prowadzone są remonty i modernizacje budynku, których celem jest spełnienie standardu placówki na miarę XXI wieku. Szkołę wyróżnia bogata oferta edukacyjna, którą tworzą: przedszkole utrzymywane z funduszy unijnych, oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz szkoła podstawowa.

10

11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach funkcjonuje od 1 września 2000 roku. Mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym pałacyku. Powstała w miejsce zlikwidowanej trzyklasowej szkoły samorządowej. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, którego członkami są głównie rodzice uczniów i nauczyciele.

12

13 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie
Szkoła jest położona w dolinie rzeki Kwieli, z dala od miejskiego gwaru, wśród terenów zielonych i licznych wzniesień. Jest szkołą niepubliczną. Powstała w roku 2002 po likwidacji szkoły publicznej. Realizowane są projekty umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć - logopedycznych, korekcyjnych, rytmicznych itp. Organizujemy festyny rodzinne, wystawy, zawody sportowe, co bardzo integruje społeczność lokalną.

14

15 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność 1 września 1999 r., w pierwszym roku reformy edukacji, na "gruzach" publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Budynek szkoły położony jest z dala od dróg, w sąsiedztwie starego parku – szkoła jest bezpieczna. Budynek jest stary lecz wyremontowany, z nową przybudówką. W szkole działa stołówka z zapleczem kuchennym, którą własnymi siłami zorganizowaliśmy w 2001 r.

16

17 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu
Szkoła Podstawowa w Biesalu istnieje od 1 września 1945 r. Od 2006 r. nosi imię Jana Pawła II. Nasi uczniowie uczestniczą w licznych projektach i programach takich jak: Szkoła Humanitarna, Szkoła Bezpiecznego Internetu, Szkoła Bez Przemocy, Harcerska Natura, Cała Polska Czyta Dzieciom, Projektor - wolontariat studencki, Przyroda wokół nas - Ptaki.

18

19 Szkoła Podstawowa w Węgoju
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju wchodzi w skład Zespołu Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej - CEL. Jako placówka niepubliczna działa od 2006 r. Szkoła stanowi centrum aktywności lokalnej, a szczególnie wyróżnia się prowadzeniem działań kulturotwórczych.

20

21 Szkoła Podstawowa w Galinach
Szkoła Podstawowa w Galinach funkcjonuje od 1946 roku. Większość dzieci pochodzi ze środowisk popegeerowskich. Mimo to mamy uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, również na wyższych poziomach edukacji, kończą studia. W realizacji zadań zawsze możemy liczyć na pomoc środowiska lokalnego i rodziców. Bez ich pomocy wielu przedsięwzięć nie udałoby się zrealizować

22

23 Szkoła Podstawowa w Uścianach
Budynek Szkoły Podstawowej w Uścianach oddano do użytku w 1963 r. Od 1 października 2002 r. organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży. Od 2005 r. do szkoły mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-5 lat. Obecnie liczba dzieci uczestniczących w zajęciach Oddziału Przedszkolnego wynosi 13. Szkoła w Uścianach jest nie tylko podstawowym miejscem kształcenia, ale głównym ośrodkiem kulturalnym, w którym każdy bez względu na wiek znajdzie coś dla siebie.

24

25 Szkoła Podstawowa w Klęczkowie
Historia Szkoły Podstawowej w Klęczkowie sięga końca XIX w. Oczywiście od tego czasu budynek szkoły został gruntownie przebudowany. Ważnym elementem pracy szkoły jest edukacja ekologiczno-przyrodnicza i troska o czystość środowiska, co zostało nagrodzone statuetką Anioła Ekologii. Przy szkole znajduje się szkolne arboretum - duży ogród, który jest powodem naszej dumy. 17 czerwca 2011 r. szkoła otrzymała imię Przyjaciół Przyrody Polskiej i sztandar.

26

27 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim
Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim istnieje od 1945 roku. Do obecnego budynku przeprowadziliśmy się w 2002 roku i od tej pory działamy pod honorowym patronatem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Od wielu lat priorytetem w naszej pracy jest edukacja regionalna, dlatego gości wchodzących do budynku wita bogata w eksponaty izba etnograficzna.

28

29 Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie
Nasza placówka jest położona w niewielkiej wsi, na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Według relacji mieszkańców zorganizowane nauczanie zaczęło tu funkcjonować w 1930 roku. Inicjatywa budowy szkoły narodziła się w 1935 r. Jej otwarcie opóźnił wybuch II wojny światowej - budynek szkolny oddano do użytku dopiero w 1950 r.

30

31 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie
Purda to niewielka warmińska wieś, licząca 700 mieszkańców. Ich losy są jednym z przykładów historii pogranicza polsko-niemieckiego. Jako szkoła pracująca w małym środowisku wiejskim znamy zarówno jego realia, jak i potrzeby i oczekiwania naszych uczniów. Staramy się podejmować działania wykraczające poza zwyczajową, przyjętą praktykę pracy z uczniem - działania, które rozwijają i pogłębiają kompetencje istotne dla funkcjonowania w dzisiejszym świecie.


Pobierz ppt "KONFERENCJA 22.10.2013 „O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie  rozwijających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google