Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkt lokalny Olga Gałek Głogoczów, 5 sierpnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkt lokalny Olga Gałek Głogoczów, 5 sierpnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Produkt lokalny Olga Gałek Głogoczów, 5 sierpnia 2012

2 Produkt lokalny Produkt posiadający oznaczenie geograficzne
Produkt tradycyjny Produkt regionalny Rękodzieło ludowe Usługi lokalne Inicjatywy lokalne

3 Produkt lokalny - wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób „niemasowy” i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Autor definicji: Olga Gałek, 2002 rok Konsultacje: Krajowy Zespół ds. Produktu Lokalnego, działający przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Mapka Małopolski – źródło:

4 Produkt lokalny posiada lokalną etykietę (z miejsca pochodzenia), paszport (od producenta)
i ambasadorów (klientów), którzy sprawiają że etykieta i paszport tworzą wizytówkę regionu i trafiają na mapę zakupów.

5 WARTOŚĆ PRODUKTU LOKALNEGO DLA REGIONU
Przykład: tradycyjna zabawka drewniana - producent wykorzystuje lokalny surowiec do produkcji – minimalizuje koszty związane z pozyskaniem, transportem surowca, minimalizując jednocześnie szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze; - surowiec naturalny użyty do produkcji decyduje o przyjazności produktu dla środowiska i klienta; - wykorzystuje potencjał miejsca do budowania marki produktu: tradycje, snucie legend, historia produktu, związana z regionem, jego twórcami i gronem klientów; producent zwiększa szansę na znalezienie współpracowników w regionie: rodzinne tradycje, warunki do przeprowadzenia warsztatów, przygotowania do zawodu; - wytworzenie produktu jest czasochłonne, daje tym samym sporo miejsc pracy, w przypadku odpowiedniego popytu na produkt;

6 WARTOŚĆ PRODUKTU LOKALNEGO DLA REGIONU
Przykład: tradycyjna zabawka drewniana - taki rodzaj działalności pozwala chronić przed zaginięciem zawód zabawkarza, rzemieślnika; pozycjonowanie produktu w kategorii „produkt niepowtarzalny, ekologiczny, autentyczna pamiątka z regionu, hand made” daje wartość dodaną dla świadomych konsumentów; - produkt promuje region, z którego pochodzi wywołując pozytywne skojarzenie z miejscem i producentem; - rozszerzenie działalności o kolejnych producentów nie wywołuje załamania sprzedaży – w przypadku produktów lokalnych zastosowanie na prawo gromady – im więcej znanych, uważanych za autentyczne produktów lokalnych z danego regionu tym większe zainteresowanie ze strony klientów, wrażenie dostępności i różnorodności powoduje że klienci wracają

7 Produkt lokalny z Małopolski
KLEPOKI CHODAKI

8 Witki brzozowe produktem wsi Skowarnki (Pomorze)

9 Koronka koniakowska - zmysłowy produkt lokalny

10 Produkt tradycyjny - definicja
Produkty tradycyjne – są to produkty rolne i środki spożywcze, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji - wykorzystywanych od co najmniej 25 lat. Prawo do wpisu na listę produktów tradycyjnych maja produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Podstawą rejestracji jest tradycja wytwarzania i szczególna oraz niepowtarzalna jakość związana z historycznie ugruntowanymi przepisami, metodami produkcji i sposobami przetwarzania, które gwarantują wysoką jakość otrzymanego produktu

11 Bugle zembrzyckie – produkt tradycyjny z Małopolski
Produkt Rodziny Fidelus – Produktem tradycyjnym z Małopolski... Wizytówką Zembrzyc...

12 Lista produktów tradycyjnych
Produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych są podzielone według następujących kategorii: • Sery i inne produkty mleczne; • Mięso świeże oraz produkty mięsne; • Przetwory rybołówstwa, w tym ryby; • Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie); • Wyroby piekarnicze i cukiernicze; • Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.); • Miody; • Gotowe dania i potrawy; • Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe); • Inne produkty.

13 Lista produktów tradycyjnych
Polska Lista produktów tradycyjnych według województw (www.minrol.gov.pl )

14 Oznaczenie geograficzne
Produkty z oznaczeniem geograficznym - ochraniane w myśl unijnych przepisów są produkty regionalne lub tradycyjne: ochrona „nazwy pochodzenia”, „oznaczenie geograficzne” i „specyficzny charakter” . Ustawa o  rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U Nr 10, poz.68)

15 Oznaczenie geograficzne
Chroniona Nazwa Pochodzenia może być przyznana tylko takiemu produktowi, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Takimi produktami są na przykład wytwarzane tradycyjnymi metodami oscypek i bryndza podhalańska, związane z Podhalem wieloma elementami: rasą owiec, sposobem i warunkami wypasu, jakością i rodzajem mleka, metodami wytwarzania sera, itp. Chronione Oznaczenie Geograficzne może być przyznane produktowi, którego co najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się na danym terenie. Takim przykładem jest miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich - pyłek pozyskiwany jest z kwiatów wrzosu na terenie Borów Dolnośląskich, ale pszczoły mogą być przywożone są na pożytki wrzosowe w Borach Dolnośląskich z obszaru szerszego niż teren Borów Dolnośląskich.

16 Oznaczenie geograficzne
Produkt lokalny Gwarantowana Tradycyjna Specjalność może być przyznana dla produktu tradycyjnego (będącego w obiegu od co najmniej 25 lat), posiadającego cechy odróżniające ten produkt od innych jemu podobnych. Wniosek o GTS może być złożony „bez zastrzeżenia nazwy” lub „z zastrzeżeniem nazwy”. Przykład bez zastrzeżenia nazwy: olej rydzowy Miody pitne: dwójniak, trójniak i czwórniak zostały dodane do GTS w 2008r. Wniosek został złożony przez Krajowa Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

17 Przykład – produkt lokalny, produkty tradycyjny, produkt regionalny
Karp zatorski jest rybą posiadającą ułuszczenie w typie lustrzeń strzałkowy, lampasowy, siodełkowy. Jest to ryba szybko przyrastająca o wysokiej wydajności mięsnej. „Początki rybactwa w Zatorze (stawowej hodowli ryb) sięgają XIV wieku. A. Strzelecki w pracy Ryby i ich hodowla wydanej w 1904 r. pisze, że: stawy mieli kopać jeńcy tatarscy wzięci do niewoli przez Tęczyńskiego, które otrzymały nazwy od swych założycieli a z tych dotychczas istnieją: Boner, Kasztelan, Starosta”. "Karp zatorski" zarejestrowany jako chroniona nazwa pochodzenia

18 Sposoby promocji produktów lokalnych (1)
Tworzenie sieci producentów – wspólna oferta (dostarczanie do sklepów, restauracji, szpitali, tworzenie sklepów internetowych, organizacja sprzedaży wysyłkowej); W gospodarstwach agroturystycznych (pokazy, poczęstunki, podarunki wliczone w cenę noclegu); Wraz z ofertą turystyczną – gadżety (np. plakietka, prezenty); Jarmarki regionalne, targi ogólnopolskie i międzynarodowe; Sklepiki lokalne (np. w centrum ruchu turystycznego, informacji turystycznej, gminnym ośrodku kultury); Stoiska w supermarketach, sklepach, restauracjach (stoiska patronackie, specjalne gabloty z produktami); Specjalna sieć sklepów (np. Sieć Babiogórskie Sklepiki);

19 Sposoby promocji produktów lokalnych (2)
H. Podarunki z regionu - oferta prezentów dla urzędu marszałkowskiego, urzędu miasta, gminy itp. (podarunki dla delegacji krajowych, zagranicznych); I. Stworzenie firmy reprezentującej producentów (np. firmy społecznej, której działania na rynku są etyczne; J. Tworzenie marki produktu lokalnego – wykreowanie jednego produktu kojarzonego z konkretnym miejscem (np. śliwowica łącka, kapusta charsznicka, ptaszek stryszawski); K. Budowanie marki lokalnej – promocja i sprzedaż produktów z konkretnego regionu pod jedną marką (konkurs promocyjny, system certyfikacji i kontroli).

20 c Pobudzanie aktywności ludzi i regionów poprzez produkty lokalne - przykłady

21 zna Sklepiki z produktami lokalnymi z regionu babiogórskiego działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, Szkole Podstawowej Zawoja – Przysłop; Miejsce zakupu pamiątki z regionu dla grup przybywających na warsztaty zabawki i punktu Informacji Turystycznj w Stryszawie.

22

23 Spółdzielnia socjalna
„Szklany Świat” Spółdzielnia Socjalna: Utworzona w 2009 r. przez pracowników zlikwidowanej spółdzielni w Miliczu; Kilkadziesiąt lat doświadczenia w wytwarzaniu ozdób choinkowych; Bombki były wizytówką regionu, znaną na całym świecie; – Nagroda Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

24 Spółdzielnia socjalna
FILARY DZIAŁALNOŚCI: Produkcja bombek, ozdób choinkowych i innych szklanych wyrobów; Edukacja – warsztaty, pokazy, nauka wytwarzania ozdób choinkowych; Współpraca z Partnerstwem wokół Fundacji Dolina Baryczy – festyny, targi , wpisanie się w ofertę turystyczną (łabędzie, bociany, karp milicki ze szkła); - Produkty okolicznościowe.

25 Na Śliwkowym Szlaku - Suszona śliwka węgierka – „Suska sechlońska”

26 Na Śliwkowym Szlaku

27 Na Śliwkowym Szlaku

28 odrolnika.pl tworzony i realizowany jest przez rolników w celu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych, aby powiększać ich dochody. Pomysłodawca: Jan Czaja – rolnik, pasjonat, entuzjasta regionu i współpracy

29 odrolnika.pl Sprzedaż bezpośrednia polega na dostarczeniu przez rolnika konsumentowi indywidualnemu lub do zakładu detalicznego (sklepu, restauracji, stołówki) wytworzonych produktów rolniczych bez udziału pośredników. Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte tylko produkty własne wyprodukowane w gospodarstwie danego rolnika, a wielkość obrotu nie może przekraczać wysokości plonów uzyskiwanych w roku czy ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego.

30 odrolnika.pl Sprzedaż bezpośrednia: a) Online (paczka od rolnika z dostawą do miasta) b) sprzedaż wysyłkowa c) Sklep stacjonarny (regały) d) Jarmark produktów ekologicznych i lokalnych e) W gospodarstwie (w trakcie dni otwartych) - kupujący ma możliwość zbioru bezpośrednio z pola, odbierania produktów z gospodarstwa lub zakupu w punkcie sprzedaży w gospodarstwie Cena za oferowane w serwisie produkty jest pozbawiona marż pośredników i opłat ponoszonych przez komercyjny handel (najem powierzchni, koszty pracy, podatki) i inne

31 Akademia makaronu Alta Valetellina była jedną z biedniejszych krain Lombardii. To właśnie tam powstała grupa GAL Valtellina, która pomogła w przemianie tego regionu Włoch. Postawiono przede wszystkim na: - produkt lokalny - produkty z upraw ekologicznych - agroturystykę - dziedzictwo kulturowe

32 Akademia makaronu Pizzoccheri – tradycyjny makaron gryczany
Przy wsparciu programu Leader powstała Akademia Pizzoccheri. To Koło Gospodyń Wiejskich, które utworzyło akademię specjalizującą się w produkcji tradycyjnego gryczanego makaronu. Pizzoccheri są tu produkowane wyłącznie z naturalnych składników, tradycyjną metodą gwarantującą oryginalny smak.

33 Akademia makaronu Stworzono miejsce pokazów wytwarzania tradycyjnego makaronu, restaurację i punkt sprzedaży makaronu.

34 Akademia makaronu Produkcja Pizzoccheri

35 KONTAKT: Olga Gałek


Pobierz ppt "Produkt lokalny Olga Gałek Głogoczów, 5 sierpnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google