Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia www.eurocloud.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia www.eurocloud.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia www.eurocloud.org.pl

2 EuroCloud Europe Dlaczego zdecydowano się na utworzenie ECE ? 20 października 2009 roku powstało stowarzyszenie EuroCloud Europe. J est europejską organizacją reprezentującą środowiska branżowe zaangażowane w rozwiązania Cloud Computing i SaaS we wszystkich 27 krajach wspólnoty europejskiej. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk biznesowych, konsumenckich i administracji publicznej wokół nowego sektora usług – Cloud Computing w Europie. Jest ono platformą działań pomiędzy sektorem IT, środowiskiem zaangażowanym w Cloud Computing (m.in. SaaS i rozwiązania technologii mobilnych) a administracją publiczną i instytucjami europejskimi. EuroCloud to nowy ekosystem, który ma pobudzić rozwój technologii Cloud Computing w Europie Zaobserwowano bardzo szybki rozwój krajowych dostawców usług SaaS poszukujących międzynarodowych relacji biznesowych i technologicznych. Komisja Europejska ogłosiła we wrześniu 2012 r. nową strategię na rzecz pobudzenia wydajności przedsiębiorstw i administracji w Europie poprzez wykorzystywanie chmur obliczeniowych. Komisja Europejska w roku 2013 będzie zmieniać uwarunkowania prawne dotyczące ochrony danych osobowych w sposób jednolity dla całej Unii.

3 EuroCloud Austria Chairman Tobias Höllwarth EuroCloud Belgium Chairman Cedric Doignie EuroCloud Bulgaria Coordinator Anton Stoyanov EuroCloud Cyprus Coordinator Bambos Papacharalambous EuroCloud Denmark Chairman Michael Nørklit EuroCloud France Chairman Pierre-José Billotte EuroCloud Germany Chairman Bernd Becker EuroCloud Greece Coordinator Skolarikis Spiros EuroCloud Hungary Chairman Zoltán Bellák EuroCloud Ireland Chairman Noel Shannon EuroCloud Italia Chairman Giorgio Betti EuroCloud Lithuania Coordinator Adomas Svirskas EuroCloud LuxembourgEuroCloud Luxembourg Chairman Amal Choury EuroCloud Malta Coordinator Etienne V. Depasquale EuroCloud Monaco Chairman Jean Philippe Claret EuroCloud NetherlandsEuroCloud Netherlands Chairman Alexandra Schless EuroCloud Poland Chairman Anna Nietyksza EuroCloud Portugal Chairman Paulo Cal ç ada EuroCloud Romania Chairman Elena Zvarici EuroCloud Russia Coordinator Alexey Bakhtiarov EuroCloud Serbia Chairman Bojan Cvetkovic EuroCloud Slovakia Coordinator Juraj Zelenay EuroCloud Slovenia Chairman Dalibor Baskovc EuroCloud Spain Chairman Pedro Manuel Prestel EuroCloud Sweden Chairman Michael Abrahamsson EuroCloud Switzerland EuroCloud Switzerland Chairman Heinz Dill EuroCloud Turkey Coordinator Bulent Ayasli EuroCloud Ukraine Coordinator Alexander Karichenskiy EuroCloud UK Chairman Phil Wainewright Stowarzyszenie EuroCloud w Europie

4 Stowarzyszenie EuroCloud Polska Stowarzyszenie EuroCloud Polska – oddział EuroCloud Europe - zostało założone w październiku 2012 roku Misja Stowarzyszenia EuroCloud Polska: 1.Reprezentowanie branży Cloud Computing w Polsce 2.Podejmowanie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wykształcenia i wiedzy nt. Cloud Computingu dla podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, samorządów oraz osób fizycznych 3.Działania wspierające cyfryzację administracji publicznej oraz promowanie rozwiązań Cloud Computing wśród przedstawicieli rządu 4.Pomoc w pozyskiwaniu finansowania europejskiego dla członków Stowarzyszenia 5.Organizacja wydarzeń, konferencji promocyjnych, spotkań, kongresów 6.Rekomendacja bezpiecznych rozwiązań Cloud Computing 7.Promocja i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny Cloud Computing dla wzmacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej 8.Kojarzenie partnerów, doradztwo, promocja członków Stowarzyszenia EuroCloud Polska w Polsce i Europie 9.Ścisła współpraca z EuroCloud Europe oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są podobne lub komplementarne z celami Stowarzyszenia.

5 EFICOM S. A. to grupa kapitałowa i wiodąca firma doradztwa inwestycyjnego i europejskiego, istniejąca na rynku od 1999 roku, od 2007 r. notowana na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w: - wykonywaniu analiz biznesowych, audytów, buduje modele zarządzania w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT, - pozyskiwaniu funduszy UE, - zarządzaniu projektami UE w zakresie Internetu szerokopasmowego, IT/ICT, energii odnawialnej oraz energetyki, EFICOM S.A. ma duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektorów: IT, telekomunikacji, elektroniki, mediów elektronicznych, energii odnawialnej oraz usług finansowych.

6 Usługi EFICOM z zakresu Cloud Computing: Analiza zasobów IT (inwentaryzacja zarówno sprzętowa, jak i organizacyjna) Wykonanie podstawowego audytu bezpieczeństwa IT Ustalenie procesów biznesowych, które wykorzystują zasoby IT w firmie Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych pod kątem wdrożenia Cloud Computing Harmonogram wdrożenia i przejścia na Cloud – kolejność przenoszonych zasobów i procesów Analiza i dobór dostawców usług do wymagań określonych w analizie procesów i audycie bezpieczeństwa Doświadczenie EFICOM w zakresie CC: Usługi doradcze dla urzędów dużych miast w zakresie sporządzenia pełnej analizy możliwości technicznych, analizy potrzeb wdrożenia i funkcjonalności rozwiązania platformowego oraz procesów metodologicznych i prawnych platformy informatycznej

7 Rodzaje Cloud Computingu Chmura prywatna to realizacja koncepcji chmury wewnątrz własnej firmy, czyli na własnych serwerach i własnym oprogramowaniu. W wersji podstawowej w chmurze prywatnej można realizować model infrastruktury jako usługi (Infrastructure as a Service – IaaS). Bardziej złożone chmury prywatne realizują model platformy jako usługi (Platform as a Service – PaaS). Chmura publiczna jest podstawowym modelem chmury obliczeniowej, w której można rozróżnić trzy typy usług: IaaS, PaaS oraz oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS). Wszystko, co stoi za utrzymaniem usług (miejsce, sprzęt, zasoby, ludzie, zarządzanie, bezpieczeństwo) jest realizowane za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Chmura hybrydowa (Hybrid Cloud) to połączenie chmury prywatnej oraz chmury publicznej.

8 Korzyści Cloud Computing dla administracji: Optymalizacja kosztów – płacimy tylko za używanie dzięki możliwości wypożyczania aplikacji i infrastruktury, dostępnych za pomocą Internetu; zniesienie stałych kosztów Dostęp zamiast sprzętu – dostęp do infrastruktury w zakresie dostosowanym do potrzeb samorządowych/ rządowych Skalowalność – przy nieograniczonej pojemności oferowane są usługi w zależności od potrzeb użytkowników. Dostarczanie usług i ich implementacja są dokonywane na żądanie Możliwość zwiększania mocy obliczeniowej Dostęp do wsparcia technicznego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę Oszczędność w zużyciu energii Bardzo niski próg wejścia Wszystkie nowe technologie dostępne w modelu abonamentowym Ekonomia skali

9 Wdrożenia Cloud Computingu w administracji publicznej w Europie i na świecie – najważniejsze dokumenty Australia – Cloud Computing Strategic Direction Paper – Opportunities and applicability for use by the Australian Government Kanada – Cloud Computing and the Canadian Government USA – USA Federal Cloud Computing Strategy Wielka Brytania – British Government Cloud Strategy Strategia Komisji Europejskiej - Strategy to drive European business and government productivity via cloud computing

10 Strategia rządu brytyjskiego przyjęta w 2011 r. Wizją rządu jest powszechne przyjęcie polityki przede wszystkim chmura publiczna Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku; istnieje również konieczność wprowadzenia prywatnej chmury rządowej Z drugiej strony G-Cloud (Government Cloud – chmura rządowa) nie jest jednostką należącą do rządu Oznacza ona długofalowy program działania, który pozwoli na użycie szerokiego zakresu usług w chmurze i zmieni sposób wykorzystywania teleinformatyki w całym sektorze publicznym Jednostki rządowe powinny mieć możliwość łatwiejszego wykorzystywania i dzielenia się produktami i usługami ICT To pozwoli na przejście od drogich dedykowanych rozwiązań i aplikacji do tanich standardowych usług Jakość i koszty powinny wynikać z konkurencji na rynku

11 Strategia Komisji Europejskiej w zakresie chmury obliczeniowej Komisja Europejska prowadzi konsultacje, żeby stworzyć strategię wykorzystania Cloud Computingu. Proponuje działania strategiczne mające propagować korzystanie z CC w Europie: uporządkowanie norm technicznych oraz wspieranie systemów certyfikacji na szczeblu UE dla rzetelnych dostawców usług w chmurze opracowanie bezpiecznych i uczciwych warunków umownych na potrzeby umów CC, zwłaszcza w odniesieniu do umów o gwarantowanym poziomie usług utworzenie europejskiego partnerstwa platform dla sektora publicznego wspieranie działań na rzecz europejskich dostawców infrastruktury CC zwiększanie środków z funduszy strukturalnych lub propagowanie wykorzystania subwencji na wspieranie tworzenia centrów danych CC uruchomienie projektów europejskich, w odniesieniu do których konsorcja europejskie mogłyby składać konkurencyjne oferty i tym samym rozwijać swoją działalność, usługi i produkty Według Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych ośmiu lat sektor CC miałby umożliwić utworzenie w Europie 2,5 mln miejsc pracy i co roku przysparzać Unii Europejskiej przyrost PKB rzędu 160 mld EUR (około 1%).

12 Poziom rozwoju OpisCele politykiOpis Użytkowanie Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i usługi publiczne w coraz większym stopniu korzystają z rozwiązań CC. Cloud Friendly (sprzyjanie chmurze) Europa po prostu korzysta z zasobów cyfrowych wytwarzanych/rozwijanych poza granicami europejskimi Usługi Pojawienie się nowego ekosystemu CC skupionego na rozwoju oprogramowania w oparciu o infrastrukturę CC. Cloud Active (proaktywność w chmurze) Europa nie tylko korzysta z zasobów cyfrowych, lecz także aktywnie działa w tej dziedzinie poprzez innowacje i rozwój nowych usług. ProdukcjaUdostępnianie mocy obliczeniowej usługodawcom i użytkownikom (tj. potężne zespoły serwerów na potrzeby infrastruktury CC) Cloud Productive (produkowanie chmury) Europa aktywnie działa nie tylko w dziedzinie usług, lecz także w przemyśle cyfrowym, wytwarzając zasoby cyfrowe dla zapewnienia sobie niezależności i samowystarczalności. Rozwój Cloud Computingu w Europie wymaga rozwoju całego łańcucha wartości (użytkowanie, usługi i produkcja)

13 Dziękuję bardzo za uwagę, kontakt: Przemysław Fuks tel. 509 768 441 mail: przemyslaw.fuks@eurocloud.org.pl www.eurocloud.org.pl Zapraszamy do przyłączenia się do Stowarzyszenia!


Pobierz ppt "Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia www.eurocloud.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google