Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia www.eurocloud.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia www.eurocloud.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia 1

2 EuroCloud Europe Dlaczego zdecydowano się na utworzenie ECE ? 20 października 2009 roku powstało stowarzyszenie EuroCloud Europe. Jest europejską organizacją reprezentującą środowiska branżowe zaangażowane w rozwiązania Cloud Computing i SaaS we wszystkich 27 krajach wspólnoty europejskiej. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk biznesowych, konsumenckich i administracji publicznej wokół nowego sektora usług – Cloud Computing w Europie. Jest ono platformą działań pomiędzy sektorem IT, środowiskiem zaangażowanym w Cloud Computing (m.in. SaaS i rozwiązania technologii mobilnych) a administracją publiczną i instytucjami europejskimi. EuroCloud to nowy ekosystem, który ma pobudzić rozwój technologii Cloud Computing w Europie  Zaobserwowano bardzo szybki rozwój krajowych dostawców usług SaaS poszukujących międzynarodowych relacji biznesowych i technologicznych.  Komisja Europejska ogłosiła we wrześniu 2012 r. „nową strategię na rzecz pobudzenia wydajności przedsiębiorstw i administracji w Europie poprzez wykorzystywanie chmur obliczeniowych”.  Komisja Europejska w roku 2013 będzie zmieniać uwarunkowania prawne dotyczące ochrony danych osobowych w sposób jednolity dla całej Unii. 2

3 Stowarzyszenie EuroCloud w Europie
EuroCloud Austria Chairman Tobias Höllwarth     EuroCloud Belgium Chairman Cedric Doignie     EuroCloud Bulgaria Coordinator Anton Stoyanov     EuroCloud Cyprus Coordinator Bambos Papacharalambous     EuroCloud Denmark Chairman Michael Nørklit     EuroCloud France Chairman Pierre-José Billotte     EuroCloud Germany Chairman Bernd Becker     EuroCloud Greece Coordinator Skolarikis Spiros     EuroCloud Hungary Chairman Zoltán Bellák     EuroCloud Ireland Chairman Noel Shannon     EuroCloud Italia Chairman Giorgio Betti     EuroCloud Lithuania Coordinator Adomas Svirskas     EuroCloud Luxembourg Chairman Amal Choury     EuroCloud Malta Coordinator Etienne V. Depasquale     EuroCloud Monaco Chairman Jean Philippe Claret     EuroCloud Netherlands Chairman Alexandra Schless EuroCloud Poland Chairman Anna Nietyksza     EuroCloud Portugal Chairman Paulo Calçada     EuroCloud Romania Chairman Elena Zvarici     EuroCloud Russia Coordinator Alexey Bakhtiarov     EuroCloud Serbia Chairman Bojan Cvetkovic       EuroCloud Slovakia Coordinator Juraj Zelenay     EuroCloud Slovenia Chairman Dalibor Baskovc     EuroCloud Spain Chairman Pedro Manuel Prestel     EuroCloud Sweden Chairman Michael Abrahamsson    EuroCloud Switzerland Chairman Heinz Dill     EuroCloud Turkey Coordinator Bulent Ayasli     EuroCloud Ukraine Coordinator Alexander Karichenskiy     EuroCloud UK Chairman Phil Wainewright 3

4 Stowarzyszenie EuroCloud Polska
Stowarzyszenie EuroCloud Polska – oddział EuroCloud Europe - zostało założone w październiku 2012 roku Misja Stowarzyszenia EuroCloud Polska: Reprezentowanie branży Cloud Computing w Polsce Podejmowanie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wykształcenia i wiedzy nt. Cloud Computingu dla podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, samorządów oraz osób fizycznych Działania wspierające cyfryzację administracji publicznej oraz promowanie rozwiązań Cloud Computing wśród przedstawicieli rządu Pomoc w pozyskiwaniu finansowania europejskiego dla członków Stowarzyszenia Organizacja wydarzeń, konferencji promocyjnych, spotkań, kongresów Rekomendacja bezpiecznych rozwiązań Cloud Computing Promocja i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny Cloud Computing dla wzmacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej Kojarzenie partnerów, doradztwo, promocja członków Stowarzyszenia EuroCloud Polska w Polsce i Europie Ścisła współpraca z EuroCloud Europe oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są podobne lub komplementarne z celami Stowarzyszenia. 4

5 EFICOM S. A. to grupa kapitałowa i wiodąca firma doradztwa inwestycyjnego i europejskiego, istniejąca na rynku od 1999 roku, od 2007 r. notowana na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w: wykonywaniu analiz biznesowych, audytów, buduje modele zarządzania w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT, pozyskiwaniu funduszy UE, zarządzaniu projektami UE w zakresie Internetu szerokopasmowego, IT/ICT, energii odnawialnej oraz energetyki, EFICOM S.A. ma duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektorów: IT, telekomunikacji, elektroniki, mediów elektronicznych, energii odnawialnej oraz usług finansowych.

6 Usługi EFICOM z zakresu Cloud Computing:
Analiza zasobów IT (inwentaryzacja zarówno sprzętowa, jak i organizacyjna) Wykonanie podstawowego audytu bezpieczeństwa IT Ustalenie procesów biznesowych, które wykorzystują zasoby IT w firmie Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych pod kątem wdrożenia Cloud Computing Harmonogram wdrożenia i „przejścia na Cloud” – kolejność przenoszonych zasobów i procesów Analiza i dobór dostawców usług do wymagań określonych w analizie procesów i audycie bezpieczeństwa Doświadczenie EFICOM w zakresie CC: Usługi doradcze dla urzędów dużych miast w zakresie sporządzenia pełnej analizy możliwości technicznych, analizy potrzeb wdrożenia i funkcjonalności rozwiązania platformowego oraz procesów metodologicznych i prawnych platformy informatycznej

7 Rodzaje Cloud Computingu
Chmura prywatna to realizacja koncepcji chmury wewnątrz własnej firmy, czyli na własnych serwerach i własnym oprogramowaniu. W wersji podstawowej w chmurze prywatnej można realizować model infrastruktury jako usługi (Infrastructure as a Service – IaaS). Bardziej złożone chmury prywatne realizują model platformy jako usługi (Platform as a Service – PaaS). Chmura publiczna jest podstawowym modelem chmury obliczeniowej, w której można rozróżnić trzy typy usług: IaaS, PaaS oraz oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS). Wszystko, co stoi za utrzymaniem usług (miejsce, sprzęt, zasoby, ludzie, zarządzanie, bezpieczeństwo) jest realizowane za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Chmura hybrydowa (Hybrid Cloud) to połączenie chmury prywatnej oraz chmury publicznej.

8 Korzyści Cloud Computing dla administracji:
Optymalizacja kosztów – płacimy tylko za używanie dzięki możliwości wypożyczania aplikacji i infrastruktury, dostępnych za pomocą Internetu; zniesienie stałych kosztów Dostęp zamiast sprzętu – dostęp do infrastruktury w zakresie dostosowanym do potrzeb samorządowych/ rządowych Skalowalność – przy nieograniczonej pojemności oferowane są usługi w zależności od potrzeb użytkowników. Dostarczanie usług i ich implementacja są dokonywane na żądanie Możliwość zwiększania mocy obliczeniowej Dostęp do wsparcia technicznego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę Oszczędność w zużyciu energii Bardzo niski próg wejścia Wszystkie nowe technologie dostępne w modelu abonamentowym Ekonomia skali

9 Wdrożenia Cloud Computingu w administracji publicznej w Europie i na świecie – najważniejsze dokumenty Australia – „Cloud Computing Strategic Direction Paper – Opportunities and applicability for use by the Australian Government” Kanada – „Cloud Computing and the Canadian Government” USA – „USA Federal Cloud Computing Strategy” Wielka Brytania – „British Government Cloud Strategy” Strategia Komisji Europejskiej - „Strategy to drive European business and government productivity via cloud computing”

10 Strategia rządu brytyjskiego przyjęta w 2011 r.
Wizją rządu jest powszechne przyjęcie polityki „przede wszystkim chmura publiczna” Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku; istnieje również konieczność wprowadzenia „prywatnej chmury rządowej” Z drugiej strony G-Cloud (Government Cloud – chmura rządowa) nie jest jednostką należącą do rządu Oznacza ona długofalowy program działania, który pozwoli na użycie szerokiego zakresu usług w chmurze i zmieni sposób wykorzystywania teleinformatyki w całym sektorze publicznym Jednostki rządowe powinny mieć możliwość łatwiejszego wykorzystywania i dzielenia się produktami i usługami ICT To pozwoli na przejście od drogich dedykowanych rozwiązań i aplikacji do tanich standardowych usług Jakość i koszty powinny wynikać z konkurencji na rynku

11 Strategia Komisji Europejskiej w zakresie chmury obliczeniowej
Komisja Europejska prowadzi konsultacje, żeby stworzyć strategię wykorzystania Cloud Computingu. Proponuje działania strategiczne mające propagować korzystanie z CC w Europie: uporządkowanie norm technicznych oraz wspieranie systemów certyfikacji na szczeblu UE dla rzetelnych dostawców usług w chmurze opracowanie bezpiecznych i uczciwych warunków umownych na potrzeby umów CC, zwłaszcza w odniesieniu do umów o gwarantowanym poziomie usług utworzenie europejskiego partnerstwa platform dla sektora publicznego wspieranie działań na rzecz europejskich dostawców infrastruktury CC zwiększanie środków z funduszy strukturalnych lub propagowanie wykorzystania subwencji na wspieranie tworzenia centrów danych CC uruchomienie projektów europejskich, w odniesieniu do których konsorcja europejskie mogłyby składać konkurencyjne oferty i tym samym rozwijać swoją działalność, usługi i produkty Według Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych ośmiu lat sektor CC miałby umożliwić utworzenie w Europie 2,5 mln miejsc pracy i co roku przysparzać Unii Europejskiej przyrost PKB rzędu 160 mld EUR (około 1%).

12 Rozwój Cloud Computingu w Europie wymaga rozwoju całego łańcucha wartości (użytkowanie, usługi i produkcja) Poziom rozwoju Opis Cele polityki Użytkowanie Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i usługi publiczne w coraz większym stopniu korzystają z rozwiązań CC. Cloud Friendly (sprzyjanie chmurze) Europa po prostu korzysta z zasobów cyfrowych wytwarzanych/rozwijanych poza granicami europejskimi Usługi Pojawienie się nowego ekosystemu CC skupionego na rozwoju oprogramowania w oparciu o infrastrukturę CC. Cloud Active (proaktywność w chmurze) Europa nie tylko korzysta z zasobów cyfrowych , lecz także aktywnie działa w tej dziedzinie poprzez innowacje i rozwój nowych usług. Produkcja Udostępnianie mocy obliczeniowej usługodawcom i użytkownikom (tj. potężne „zespoły serwerów” na potrzeby infrastruktury CC) Cloud Productive (produkowanie chmury) Europa aktywnie działa nie tylko w dziedzinie usług, lecz także w ”przemyśle cyfrowym”, wytwarzając zasoby cyfrowe dla zapewnienia sobie niezależności i samowystarczalności.

13 Dziękuję bardzo za uwagę, kontakt: Przemysław Fuks tel
Dziękuję bardzo za uwagę, kontakt: Przemysław Fuks tel mail: Zapraszamy do przyłączenia się do Stowarzyszenia! 13


Pobierz ppt "Problemy wdrażania technologii chmurowych Rozwiązania systemowe w wybranych krajach Przemysław Fuks – współzałożyciel stowarzyszenia www.eurocloud.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google