Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego 17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego 17."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego 17. wrzesień 2013 r. www.sobieski.org.pl

2 1)zebranie chętnych do założenia towarzystwa (w tym wstępne określenie wyzwań organizacyjnych i finansowych); 2)zgromadzenie i przygotowanie dokumentów, wymaganych w ramach postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego; 3)postępowanie rejestrowe w KNF; 4)wpis TUW do Krajowego Rejestru Sądowego; 5)wpłata kapitału zakładowego w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania towarzystwa; 6)rozpoczęcie działalności TUW-a w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia. Konieczne działania przy zakładaniu TUW Konieczne działania przy zakładaniu TUW Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

3 Zatem założyciele składając wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zobowiązani są m.in.: wykazać stabilność i wiarygodność finansową, w tym posiadanie środków własnych (kapitał zakładowy, fundusz organizacyjny) w wysokości dostosowanej do planowanych rozmiarów działalności (która wynika ze sporządzonego biznes planu na trzy lata działalności załączanego do wniosku) wskazać najważniejsze osoby w tworzonym podmiocie: członków rady nadzorczej, zarząd, aktuariusz, osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Kluczowe działania i wyzwania przy zakładaniu TUW Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r. Założyciele, na podstawie zgromadzonych i przygotowanych dokumentów, mają szansę na znalezienie odpowiedzi na pytanie Czy nowy podmiot (TUW) będzie konkurencyjny wobec zakładów już prowadzących działalność ubezpieczeniową wysokość składki za oferowaną usługę zakres ubezpieczenia

4 Art. 98 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej: organ nadzoru nie wyda zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej gdy m.in.: wniosek o wydanie zezwolenia i dołączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań określonych w ustawie, plan działalności zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) nie zapewnia zdolności do wykonywania zobowiązań w skład zarządu lub rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) wchodzą osoby, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie, założyciele zakładu (w tym TUW) nie dają rękojmi prowadzenia zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia a także nie udowodnią posiadania środków finansowych w wysokości równej co najmniej funduszowi organizacyjnemu i ustalonym w planie działalności wartościom emisji udziałów; Kluczowe działania i wyzwania przy zakładaniu TUW Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r. Kluczowe zatem jest zgromadzenie i przygotowanie przez założycieli wymaganych dokumentów aby sukcesem (wydaniem zezwolenia) zakończyło się postępowanie przed organem nadzoru

5 Każdy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż tzw. kapitał gwarancyjny Zaangażowanie finansowe w tworzonym zakładzie (TUW) Minimalna wymagana wysokość kapitału gwarancyjnego: W małych TUW kapitał gwarancyjny ma być dostosowany jedynie do rozmiarów działalności i jest wyliczany na bazie wysokości przypisu składki lub wypłacanych odszkodowań, czyli w przypadku zakładów tworzących się wynika z biznes planu (może być nawet niższy niż na wykresie). Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

6 Konieczne mniejsze zaangażowanie finansowe ale czy wystarczający zakres ? Mały TUW posiada ograniczony zakres działalności ze względu na: * Małą liczbę członków *niewielką liczbę lub niskie sumy zawieranych umów ubezpieczenia *niewielki terytorialny zasięg działalności TUW może być uznany za mały przez organ nadzoru, gdy : ubezpiecza jedynie swoich członków; członkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krąg podmiotów; roczny przypis składki nie przekracza równowartości w złotych 5 mln euro Organ nadzoru ponadto nie dopuszcza zawierania przez mały TUW umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (gr. 10) i OC ogólnego (gr. 13) Kluczowe wyzwania – tzw. mały TUW Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

7 przygotowywany na okres trzech lat działalności w formie przewidzianej przez zasady rachunkowości dotyczące zakładów ubezpieczeń Kluczowe wyzwania : wysokość składki i odszkodowań reasekuracja rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe (dodatni wynik techniczny w poszczególnych grupach w których będzie prowadzona działalność) koszty akwizycji (założenie modelu sprzedaży ubezpieczeń) koszty administracyjne wskazanie źródeł finansowania inne (w tym: struktura organizacyjna, zasady akceptacji ryzyk, zarządzanie aktywami, kontrola wewnętrzna) Plan działalności (biznes plan) Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

8 Władze krajowego zakładu ubezpieczeń Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają dawać rękojmię prowadzenia spraw zakładu w sposób należyty Zarząd (w tym Prezes) dodatkowo doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń (bez precyzowania wymiaru)

9 Dziękuję za uwagę Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r. e-mail: maciej.rapkiewicz@sobieski.org.plmaciej.rapkiewicz@sobieski.org.pl tel. (22) 826 67 47 www.sobieski.org.pl


Pobierz ppt "Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego 17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google