Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kościerzyna, 23.11.2012r. POMORSKIE STOWARZYSZENIE GMIN WIEJSKICH 1992-2012 ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH 2012-obecnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kościerzyna, 23.11.2012r. POMORSKIE STOWARZYSZENIE GMIN WIEJSKICH 1992-2012 ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH 2012-obecnie."— Zapis prezentacji:

1 Kościerzyna, 23.11.2012r. POMORSKIE STOWARZYSZENIE GMIN WIEJSKICH 1992-2012 ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH 2012-obecnie

2 Zebranie Założycielskie – 5 marzec 1992r. Komitet Założycielski: Wiesław Ossowski – Gmina Zblewo Zbigniew Walczak – Gmina Gniewino Mirosław Szalewski – Gmina Somonino Antoni Cywiński – Gmina Kaliska Jan Rekowski – Gmina Stężyca Siedziba – Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1992r.

3

4 Kolorem oznaczono gminy członkowskie stan na dzień 23.11.2012

5 Pierwszy Zarząd ustanowiono podczas Zebrania Założycielskiego Pierwszy zarejestrowany w sądzie Zarząd został wybrany na I Zgromadzeniu Ogólnym, 6 kwietnia 1993r. w Gdańsku Na Zgromadzeniu Ogólnym 14 stycznia 2000r. zwiększono skład Zarządu z 5 do 9 osób Do dnia dzisiejszego dokonano 9 zmian w składzie Zarządu

6 Dotychczasowi Prezesi Zarządu: o Antoni Cywiński – Wójt Gminy Kaliska – 1992-1999 o Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Gniewino – 1999-2005 o Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie – 2005-obecnie

7 Pierwszy zarejestrowany w sądzie skład Komisji Rewizyjnej – 22 października 2001r. Do dnia dzisiejszego dokonano 5 zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Dotychczasowi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: o Lucyna Sucharska – Wójt Gminy Łęczyce – 2000r. o Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie – 2000-2005 o Władysława Łangowska – Wójt Gminy Parchowo – 2005-2007 o Grzegorz Palasz – Wójt Gminy Cewice – 2007-2011 o Piotr Laniecki – Wójt Gminy Morzeszczyn – 2011-obecnie

8 I Zgromadzenie Ogólne – Gdańsk, 6 kwiecień 1993r. 29 października 1999r. Zgromadzenie Ogólne dokonało zmian w statucie: Zniesiono zapis, iż członkami Stowarzyszenia mogą być gminy, które złożą uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia do dnia 5 marca 1992r. Zmiana sposobu naliczania składki (liczona od liczby mieszkańców) Mausz Ostrów, 3 marca 2000r.: Podjęto uchwałę o utworzeniu Przedstawicielstwa PSGW w Brukseli Wdzydze Kiszewskie, 23 marca 2003r.: Zmniejszenie składki członkowskiej z 0,45zł do 0,35zł od jednego mieszkańca gminy Podjęcie uchwały o likwidacji Przedstawicielstwa PSGW w Brukseli

9 Gdańsk, 18 maja 2004r.: Uchwała o przystąpieniu PSGW do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej Sierakowice, 29-30 czerwca 2006r.: Decyzja o finansowaniu szkoleń dla członków PSGW głównie ze składek oraz od sponsorów Uchwała o wystąpieniu PSGW ze Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej Wdzydze Kiszewskie, 2 marca 2007r.: Dokonano zmian w statucie – poszerzono cele Gdynia, 15-16 marca 2012r.: Uchwała o zmianie nazwy na ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH Zmiana sposobu naliczania składki Podpisanie porozumienia z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

10 Pierwszy Statut uchwalono podczas Zebrania Założycielskiego, 5 marca 1992r. Zgromadzenie Ogólne 29.10.99r. Uchwaliło zmiany Statucie, dotyczące: Celi i zadań Członkowstwa Zmiana sposobu naliczania składek (od liczby mieszkańców gminy) Powoływania komisji, zespołów eksperckich i przedstawicielstw Podejmowania uchwał ZO Zgromadzenie Ogólne 23.10.2003r. uchwaliło zmiany w Statucie: Dotyczące celi i zadań Stowarzyszenia, Rozszerzono zakres działania Wprowadzono zapis dotyczący możliwości prowadzenia działalności gospodarczej Zgromadzenie Ogólne 15.03.2012r. uchwaliło zmiany dotyczące: Nazwy i sposobu naliczania składek

11 Dotychczasowi Dyrektorzy: Ryszard Lenz Mariusz Mówka Mirosław Szalewski Bogdan Dombrowski Siedziba Stowarzyszenia przez cały okres działania zarejestrowane była pod adresem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

12 Na początku istnienia korespondencja kierowana była do Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ul. Szewska 1/4, Gdańsk) Do roku 1999 siedziba Biura Zarządu znajdowała się w Urzędzie Gminy Kaliska Od 31 grudnia 1999r. siedziba znajdowała się w Urzędzie Gminy Gniewino 14 października 2003r. odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Biura w Gdańsku (Aleja Zwycięstwa 51) Od lutego 2012r. siedziba znajduje się u Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Okopowa 21/27, lok. 389 i 391)

13 Siedziba Przedstawicielstwa znajdowała się na Square Meeus 18, w pobliżu Parlamentu Europejskiego Uroczystość otwarcia biura - 29.06.2000r., Konsulat Generalny RP Dyrektor biura – Alicja Majewska-Gałęziak Biuro zajmowało się: Promocją Stowarzyszenia i gmin członkowskich Przekazywaniem informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami w Brukseli a Stowarzyszeniem Lobbyingiem na rzecz rozwiązań korzystnych z punktu widzenia Stowarzyszenia Nawiązywaniem szerokich kontaktów z partnerami z instytucji i regionów europejskich Uchwałą nr 6/2003 Zgromadzenia Ogólnego zlikwidowano Przedstawicielstwo w Brukseli

14 Współpraca z: Przedstawicielstwem Regionalnym West Ireland European Liaison w Brukseli oraz z Westmeath Employment Pact Związkiem Niemieckich Uniwersytetów Ludowych Ministerstwem Ochrony Środowiska w Danii, Powiatem Stormstrom, Uniwersytetem w Roskilde (program LAPEA) Związkiem Gmin Środkowej Frankonii Hrabstwem Norfolk Wizyty studyjne: W Walii W Brukseli

15 Instytucje rządowe i samorządowe: Pomorski Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych Pomorska Izba Rolnicza Wojewódzki Urzad Pracy Uczelnie Uniwersytet Gdański, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej UG, Instytut Politologii UG Akademia Edukacji Regionalnej Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku (była Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Akademia Marynarki Wojennej Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

16 Stowarzyszenia, związki Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Związek Gmin Wiejskich RP Związek Powiatów Polskich Konwent Starostów Województwa Pomorskiego Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Instytucje pozarządowe Muzeum Narodowe w Gdańsku Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego Instytut Promocji na Rzecz Przedsiębiorczości Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Fundacja Międzynarodowy Instytut Outsourcingu Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Pracodawcy Pomorza Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

17 O współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział Gdańsk z dnia 27.01.2003r. Umowa o utworzeniu konsorcjum Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny O współpracy z Konwentem starostów z dnia 22.11.2007r. Partnerskie z PODR O współpracy z GWSH z dnia 09.02.2007r. Partnerskie z Doradztwem Gospodarczym NORD Umowa partnerska z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi z 15.10.2009r. Trójstronna umowa o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Pomorską Wojewódzką Komendą OHP z dnia 16.09.2010r. O współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 15.03.2012r. O współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy z dnia 07.05.2012r. O współpracy z Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku z dnia 26.06.2012r. O współpracy z Instytutem Politologii UG z dnia 08.10.2012r. O współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej OR w Gdańsku z 15.11.2012r.

18 Apel Zarządu PSGW z dnia 05.06.2000r skierowany do Marszałka WP i Wojewody Pomorskiego w prawie podjęcia działań mających na celu uznanie obszarów wiejskich województwa za dotknięte klęską suszy Stanowisko PSGW z dnia 03.03.2000r. w sprawie finansowania zadań oświatowych Protest z dnia 04.07.2001r. skierowany do Wojewody Pomorskiego przeciwko rażącemu ograniczeniu w miesiącu lipcu przekazania gminom z budżetu państwa należnych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Stanowisko Zarządu PSGW z dnia 11.07.2001r. skierowane do Premiera RP w sprawie apelu o finansowe wsparcie obszarów rolniczych woj. pomorskiego dotkniętych klęską powodzi Apel ZO PSGW z 2001r. do Sejmiku WP o podjęcie działań na rzecz tworzenia przedstawicielstwa regionalnego w Brukseli Apel do Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.07.2002r. w sprawie podjęcia jak najszybszych działań, umożliwiających udział gmin wiejskich w realizacji programu SAPARD Wniosek o bezpośrednia wybory parlamentarne w okręgach jednomandatowych, ponadto wnioskujemy o bezpośrednie wybory Marszałków i Starostów (2002r.) I wiele innych …..

19 Stowarzyszenie zorganizowało konferencje dotyczące, m.in.: Tematyki Unii Europejskiej Strategii rozwoju województwa Finansowania samorządów Polityki socjalnej Samorządów wiejskich i lokalnych Sytuacji rolnictwa i rynków rolnych Ochrony środowiska Edukacji Budownictwa i gospodarki przestrzennej Tematyki prozdrowotnej Finansów publicznych

20 Stowarzyszenie było współorganizatorem: Wielu edycji Forum Samorządowego Województwa Pomorskiego Europejskiej Konferencji Społeczeństwa Informacyjnego III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi Uroczystych obchodów XX-lecia samorządu terytorialnego Sympozjum Wsi Pomorskiej

21 W ciągu XX lat odbyły się spotkania m.in. z: Ministrami, przedstawicielami administracji centralnej Marszałkami WP Wojewodami Pomorskimi Przedstawicielami hrabstwa STORSTOMS i Uniwersytetu w Roskilde Przedstawicielami hrabstwa Norfolk z Anglii Przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

22 Organizowano szkolenia poświęcone: Finansowaniu jst Problematyce regionalnej polityki strukturalnej UE Praktycznym aspektom procedury składania wniosków w Programie SAPARD Systemowi zamówień publicznych Kontroli zarządczej Zadaniom gmin w zakresie ochrony środowiska Efektywnemu motywowaniu pracowników

23 Organizowane seminaria dotyczyły, m.in.: Szczegółów programu polsko-duńskiego LAEPA Wykorzystania środków pomocowych przez samorządy Przyszłości obszarów wiejskich w Europie Warsztaty: Nowe plany miejscowe w świetle ustawy o planowaniu przestrzennym z 2003r. Cykl warsztatów Przyjazne Energie Pomorza

24 Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w: Pomorskim Komitecie Sterującym dla RPO Pomorskim Komitecie Monitorującym Programy Rozwoju Regionalnego Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych Zespole ds. Wdrażania Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Komitecie Sterującym ds. Strategii Rozwoju Turystyki WP Wojewódzkim Zespole Reagowania Kryzysowego Komitecie Monitorującym Kontrakt Wojewódzki Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25 Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w: Radach Funduszy Radach Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa Komitecie Monitorującym RPO WP Komitecie Monitorującym PO Kapitał Ludzki WP Wojewódzkiej Radzie LZS Klastrze Ekoenergetycznym Grupie Strategicznej Osi Priorytetowej 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa Grupie Strategicznej Osi Priorytetowej 9 Lokalna Infrastruktura Społeczna i Inicjatywy Obywatelskie Radzie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pomorskiej Radzie Konsultacyjnej ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych

26 Bezpieczna Gmina Piękna Wieś Najlepszy absolwent gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek woj. pomorskiego Bursztynowy Mieczyk Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Przyjazna Wieś Konkurs plastyczny Wieś moich marzeń Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie Bezpieczne i Przyjazne Pomorze

27 Administrowanie środowiskiem – planowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska na szczeblu lokalnym w województwie pomorskim. Wkład w lokalizację Agendy 21 dla regionu Morza Bałtyckiego LAEPA w partnerstwie z Ministerstwem Ochrony Środowiska (Dania), powiatem Stormstrom, Uniwersytetem w Roskilde, Politechniką Gdańską, Centrum Edukacji Ekologicznej w Starbieninie oraz z konsultantami z firmy COWI Szkoła dla życia współpraca uniwersytetów ludowych z Dani, Niemiec, Szwecji i Polski UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie Nowoczesna edukacja przedszkolna na obszarach wiejskich Zaplanowany Biznes – szkolenia z zakresu budowy biznesu planu Capacity Building Wzmocnienie potencjału jednostek samorządu terytorialnego skupionych w Pomorskim Stowarzyszeniu Gmin Wiejskich Edukacja przedszkolna, diagnoza w edukacji przedszkolnej – studia podyplomowe Projekty zgłoszone do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – organizacja 5 seminariów

28 Od lutego br. zmiana siedziby Biura Zarządu – Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, lok. 389 i 391 Zmiana nazwy Stowarzyszenia na ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH Zmiana sposobu naliczania składki: 0,35zł od 1 mieszkańca do 15 tys. mieszkańców, 0,15zł od kolejnych mieszkańców gminy Nowa strona internetowa pod adresem www.zgp.com.pl Zmiana adresu e-mail: biuro@zgp.com.pl Zmiana logo Stowarzyszenia

29


Pobierz ppt "Kościerzyna, 23.11.2012r. POMORSKIE STOWARZYSZENIE GMIN WIEJSKICH 1992-2012 ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH 2012-obecnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google