Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI na przykładzie oznakowania poziomego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI na przykładzie oznakowania poziomego."— Zapis prezentacji:

1 GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI na przykładzie oznakowania poziomego

2 Plan wystąpienia 1.Wstęp 2.Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji 3.Parametry podlegające gwarancji. 4.Optymalny czas trwania gwarancji 5.Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych 6.Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości 7.Podsumowanie

3 Stowarzyszenie Linia Życia jest organizacją skupiającą: producentów materiałów do oznakowania poziomego dróg firmy zajmujące się wykonywaniem materiałów do oznakowania poziomego

4 Celem Stowarzyszenia jest: stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie w kontekście oznakowania poziomego dróg prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej, mających na celu m.in. podniesienie poziomu wiedzy technicznej w zakresie oznakowania poziomego konsultowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących branży oznakowania poziomego

5 Plan wystąpienia 1.Wstęp 2.Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji 3.Parametry podlegające gwarancji. 4.Optymalny czas trwania gwarancji 5.Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych 6.Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości 7.Podsumowanie

6 Pozorna sprzeczność przy ustalaniu gwarancji Powszechne jest przekonanie o sprzeczności interesów miedzy inwestorem a wykonawcą: Inwestor oczekuje jak najdłuższej gwarancji przy zachowaniu wyśrubowanych parametrów, a wykonawca chciałby udzielać jak najkrótszej. Z tej walki wyłaniać się ma efekt, w postaci takiego okresu gwarancji, który zapewni gwarantowaną jakość.

7 Stowarzyszenie Linia Życia jest zdania, że takie założenie jest fałszywe i prowadzi do błędnych wniosków

8 Stowarzyszenie Linia Życia stawia tezę, że w obszarze gwarancji istnieje obszar wspólnego zainteresowania obu stron, czyli takiej konstrukcji umów gwarancyjnych, które będą korzystne dla obu stron. Pozycja WIN - WIN

9 Jak to możliwe? Należy rozpocząć od zdefiniowania wymogów i parametrów faktycznie możliwych do spełnienia przy zastosowaniu dostępnych technologii w obszarach: okresu gwarancji oczekiwanego poziomu parametrów technicznych Wymogi te muszą być sprawdzalne i obiektywne

10 Dowodem na to, że współdziałanie różnych środowisk w procesie tworzenia obiektywnych parametrów ujętych w gwarancjach jest możliwa, była współpraca Stowarzyszenia Linia Życia z IBDiM w zakresie opracowania nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych

11 Plan wystąpienia 1.Wstęp 2.Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji 3.Parametry podlegające gwarancji. 4.Optymalny czas trwania gwarancji 5.Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych 6.Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości 7.Podsumowanie

12 Parametry oznakowania poziomego: biel odblask (luminescencja) szorstkość

13 ręczny pomiar bieli i odblasku

14 oznakowanie poziome należytej jakości

15 właśnie tak

16

17 wada bieli

18 dobry odblask

19 zły odblask

20 Plan wystąpienia 1.Wstęp 2.Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji 3.Parametry podlegające gwarancji. 4.Optymalny czas trwania gwarancji 5.Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych 6.Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości 7.Podsumowanie

21 Zróżnicowanie okresów gwarancji w zależności od technologii oraz miejsca wykonanego oznakowania:

22 Oznakowanie cienkowarstwowe na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące

23 Oznakowanie grubowarstwowe dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące

24 Przypadki szczególne: w przypadku oznakowania cienkowarstwowego dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od l listopada do 31 marca, na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy

25 Przypadki szczególne w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym;

26 Przykład pokazuje, ile wysiłku muszą włożyć strony zaangażowane w wypracowanie terminów gwarancji, tak aby znaleźć kompromis pomiędzy oczekiwaniami inwestora a możliwościami technologicznymi

27 Plan wystąpienia 1.Wstęp 2.Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji 3.Parametry podlegające gwarancji. 4.Optymalny czas trwania gwarancji 5.Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych 6.Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości 7.Podsumowanie

28 Co trzeba uwzględnić: Jeżeli chcemy doprowadzić do wzajemnego zrozumienia swoich racji przez inwestorów i wykonawców, należy wprowadzić system standaryzacji nawierzchni uwzględniający następujące parametry:

29 rodzaj nawierzchni stan nawierzchni natężenie ruchu utrzymanie zimowe geometria drogi

30

31

32 Prowadzony jest system oceny stanu nawierzchni dróg SOSNA, ale dotyczy on jedynie dróg krajowych i nie znajduje odbicia w oczekiwanych okresach gwarancji.

33 Ocena stanu nawierzchni dróg musi znaleźć swoje odbicie w okresach udzielanych gwarancji

34 Obecna sytuacja dążenie inwestorów do podnoszenia wszystkich parametrów jednocześnie może być z technicznego punktu widzenia niemożliwe do spełnienia,

35 podwyższanie szorstkości odbywa się zawsze kosztem bieli i odblasku

36 Pojawiają się niezrozumiałe zapisy w specyfikacjach technicznych. Zdarzyło się, że inwestor żądał dłuższej gwarancji na oznakowanie poziome niż na roboty drogowe i mostowe

37 Nadmierna szczegółowość zapisów Niepotrzebne jest stosowanie zapisów mówiących o parametrach zaraz po wykonaniu oznakowania. Dla inwestora istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym okresie użytkowania, w tym spełnienie parametrów na koniec okresu gwarancji. W ten sposób próbuje się wiedzę techniczną wykonawcy zastąpić zapisami administracyjnymi.

38 Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych

39 Parametry gwarancyjne jednej strony muszą być na tyle wysoko ustawione i okres gwarancji dobrany tak, aby eliminować firmy, nieprzygotowane do rzetelnego wypełnienia kontraktu,

40 z drugiej zaś strony, zbyt rygorystyczne ustawienie parametrów i nieuzasadnione wydłużenie okresów gwarancji wyeliminuje z realizacji kontraktów firmy rzetelne, a pozostawi wolne pole dla partaczy, którzy i tak nie mają nic do stracenia (przykłady)

41 Plan wystąpienia 1.Wstęp 2.Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji 3.Parametry podlegające gwarancji. 4.Optymalny czas trwania gwarancji 5.Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych 6.Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości 7.Podsumowanie

42 Stowarzyszenie Linia Życia dąży do prowadzenia rzetelnej i obiektywnej kontroli jako mechanizmu zapewniającego utrzymanie jakości

43 Stan obecny Obecnie proces kontroli wykonanego oznakowania poziomego często przebiega w sposób niewłaściwy kontrola jest wykonywana za pomocą ręcznych urządzeń pomiarowych prowadzona jest w sposób wyrywkowy przeprowadzający kontrolę często poddany jest silnej presji ze strony inwestora lub wykonawcy, co do wyboru miejsca kontrolowanego oznakowania

44 Pomiar dynamometrem

45 wahadło angielskie

46 Kontrola Kontrola oznakowania poziomego, aby spełniała swoje zadania i dała poczucie bezpieczeństwa inwestorom i wykonawcom, powinna być: nieuchronna obiektywna – przeprowadzana ekodynem

47 Plan wystąpienia 1.Wstęp 2.Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji 3.Parametry podlegające gwarancji. 4.Optymalny czas trwania gwarancji 5.Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych 6.Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości 7.Podsumowanie

48 Korzyści Nieuchronna, obiektywna kontrola przyniesie korzyści obydwu stronom zaangażowanym w proces poziomego znakowania dróg, tj. inwestorom i wykonawcom. Pozwoli im to na zajęcie pozycji WIN - WIN

49 Korzyści Dla inwestorów: gwarantowana, stabilna jakość uwolnienie od nacisku wykonawców wzrost jakości wykonanego oznakowania poziomego

50 Korzyści Dla wykonawców: ochrona przed nieuczciwą konkurencją stabilizacja branży i łatwiejszy dostęp do środków inwestycyjnych, co spowoduje wzrost poziomu technicznego, a co za tym idzie wzrost jakości wykonywanego oznakowania poziomego

51 Przetargi utrzymaniowe Jednym ze sposobów na zapewnienie stałej jakości oznakowania poziomego w całym okresie gwarancji są przetargi utrzymaniowe.

52 Przetargi utrzymaniowe Pozwolą one na swobodny wybór przez inwestora momentu kontroli, na wykonawcę zaś nałożą obowiązek stałego dbania o zachowanie należytych parametrów wykonanego oznakowania poziomego.

53 W każdej branży konieczne jest stworzenie i utrzymywanie skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy inwestorami a wykonawcami, zapewniających dostosowanie wymogów gwarancji do zmieniającej się sytuacji technologicznej

54 Doświadczenia Stowarzyszenia Linia Życia wskazują, że jest to możliwe


Pobierz ppt "GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI na przykładzie oznakowania poziomego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google