Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie 1. Pierwsze zadanie - treść Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B. Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie 1. Pierwsze zadanie - treść Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B. Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie 1

2 Pierwsze zadanie - treść Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B. Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B. Zamówienia klientów pojawiają się co 1-3 godzin, zgodnie z rozkładem normalnym. Rejestracja zamówienia trwa od 10-15 minut, rozkład równomierny. Zamówienia klientów pojawiają się co 1-3 godzin, zgodnie z rozkładem normalnym. Rejestracja zamówienia trwa od 10-15 minut, rozkład równomierny. Klienci zamawiają od 2 do 8 sztuk wyboru A oraz od 1-6 sztuk wyrobu B. Klienci zawsze zamawiają dwa wyroby. Klienci zamawiają od 2 do 8 sztuk wyboru A oraz od 1-6 sztuk wyrobu B. Klienci zawsze zamawiają dwa wyroby.

3 Pierwsze zadanie - treść Wyroby A produkowane są na dwóch stanowiskach produkcyjnych, a wyroby B na trzech w następującej kolejności: Wyroby A produkowane są na dwóch stanowiskach produkcyjnych, a wyroby B na trzech w następującej kolejności: wyrób A: stanowisko 1, 2 wyrób A: stanowisko 1, 2 wyrób B: stanowisko 2, 1, 3. wyrób B: stanowisko 2, 1, 3. Czas wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach jest następujący: Czas wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach jest następujący: stanowisko 1: od 10-30 minut, zgodnie z rozkładem normalnym stanowisko 1: od 10-30 minut, zgodnie z rozkładem normalnym stanowisko 2: od 15-40 minut, zgodnie z rozkładem równomiernym stanowisko 2: od 15-40 minut, zgodnie z rozkładem równomiernym stanowisko 3: od 5-25 minut, zgodnie z rozkładem normalnym stanowisko 3: od 5-25 minut, zgodnie z rozkładem normalnym

4 Pierwsze zadanie - treść Po wyprodukowaniu wyrobów są one pakowane w następujący sposób: Po wyprodukowaniu wyrobów są one pakowane w następujący sposób: wyroby A po 20 sztuk wyroby A po 20 sztuk wyroby B po 15 sztuk. wyroby B po 15 sztuk. Wyroby na paletach są transportowane do magazynu, co zajmuje od 10 do 20 minut. Wyroby na paletach są transportowane do magazynu, co zajmuje od 10 do 20 minut. Klient zawiadamiany jest o możliwości odbioru zamówienia i zjawia się po odbiór w ciągu 2 dni, uiszcza zapłatę w kasie (w czasie 5-15 minut zgodnie z rozkładem normalnym) i odbiera od magazyniera towar zgodnie ze złożonym wcześniej zamówieniem. Klient zawiadamiany jest o możliwości odbioru zamówienia i zjawia się po odbiór w ciągu 2 dni, uiszcza zapłatę w kasie (w czasie 5-15 minut zgodnie z rozkładem normalnym) i odbiera od magazyniera towar zgodnie ze złożonym wcześniej zamówieniem.

5 Pierwsze zadanie - treść Wydanie towaru zajmuje magazynierowi czas od 10 do 25 minut zgodnie z rozkładem równomiernym. Wydanie towaru zajmuje magazynierowi czas od 10 do 25 minut zgodnie z rozkładem równomiernym. Zdefiniuj i przydziel zasoby (maszyny oraz pracownika obsługi) oraz dobierz ich liczbę, aby proces produkcji przebiegał płynnie. Zdefiniuj i przydziel zasoby (maszyny oraz pracownika obsługi) oraz dobierz ich liczbę, aby proces produkcji przebiegał płynnie. Przeprowadź symulację dla okresu jednego miesiąca. Przeprowadź symulację dla okresu jednego miesiąca.

6 Struktura procesu Statyczna Statyczna trzy stanowiska produkcyjne – każde z nich realizuje określoną operację technologiczną trzy stanowiska produkcyjne – każde z nich realizuje określoną operację technologiczną marszruta technologiczna oraz czasy trwania określonych operacji są zróżnicowane marszruta technologiczna oraz czasy trwania określonych operacji są zróżnicowane Dynamiczna (interpretacja transakcji) Dynamiczna (interpretacja transakcji) na wejściu do procesu – zamówienie na wejściu do procesu – zamówienie przed wejściem do przetwarzania – surowiec przed wejściem do przetwarzania – surowiec na kolejnych etapach przetwarzania – wyrób zwiększający swoją wartość na kolejnych etapach przetwarzania – wyrób zwiększający swoją wartość w magazynie spakowane wyroby – na palety lub do kartonów w magazynie spakowane wyroby – na palety lub do kartonów

7 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Czas trwania zadania

8 Wejście do procesu Na wejściu do procesu pojawiają się zamówienia Na wejściu do procesu pojawiają się zamówienia Każde z nich dotyczy dwóch rodzajów wyrobów Każde z nich dotyczy dwóch rodzajów wyrobów pierwszy z nich od 2 do 8 sztuk pierwszy z nich od 2 do 8 sztuk drugi od 1 do 6 sztuk drugi od 1 do 6 sztuk Zamówienia pojawiają się co 1-3 godzin wg rozkładu normalnego Zamówienia pojawiają się co 1-3 godzin wg rozkładu normalnego

9 Problemy do rozwiązania Wprowadzanie transakcji typu zamówienie do procesu – zdefiniowanie generatora i przypisanie do punktu startowego Wprowadzanie transakcji typu zamówienie do procesu – zdefiniowanie generatora i przypisanie do punktu startowego Przejście z jednej transakcji typu zamówienie na dwie transakcje typu rodzaj wyrobu Przejście z jednej transakcji typu zamówienie na dwie transakcje typu rodzaj wyrobu Przejście z w/w transakcji na transakcje odpowiadające wyrobom Przejście z w/w transakcji na transakcje odpowiadające wyrobom

10 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Generowanie zamówień Przygotowanie materiału Transakcja zamówienie Transakcje wyroby W1 W2 Transakcje rodzaje

11 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Generowanie zamówień Przygotowanie materiału Transakcja zamówienie Transakcje wyroby W1 W2 Transakcje rodzaje

12 Realizacja produkcji Odbywa się na trzech stanowiskach Odbywa się na trzech stanowiskach Każda czynność ma określony czas trwania Każda czynność ma określony czas trwania Każdy wyrób ma inną marszrutę technologiczną Każdy wyrób ma inną marszrutę technologiczną Do wykonania każdego zadania konieczne jest użycie zasobu – maszyna potrzebna do wykonania operacji technologicznych Do wykonania każdego zadania konieczne jest użycie zasobu – maszyna potrzebna do wykonania operacji technologicznych

13 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 ? Muszą pojawić się czynności decyzyjne ze względu na marszrutę technologiczną

14 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

15 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

16 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

17 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

18 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

19 Problemy do rozwiązania Ponieważ są dwa rodzaje wyrobów produkowanych na tej samej linii produkcyjnej istnieje konieczność rozróżnienia ich między sobą – konieczne jest zdefiniowanie atrybutu przypisanego do transakcji Ponieważ są dwa rodzaje wyrobów produkowanych na tej samej linii produkcyjnej istnieje konieczność rozróżnienia ich między sobą – konieczne jest zdefiniowanie atrybutu przypisanego do transakcji Różna marszruta technologiczna wymaga wprowadzenia czynności decyzyjnych pomiędzy stanowiskami – decyzje bazujące na wartości atrybutu Różna marszruta technologiczna wymaga wprowadzenia czynności decyzyjnych pomiędzy stanowiskami – decyzje bazujące na wartości atrybutu

20 Atrybuty Należy zdefiniować atrybut przypisany do transakcji, którego wartość będzie określała rodzaj wyrobu – przyjęto nazwę atrybutu W Należy zdefiniować atrybut przypisany do transakcji, którego wartość będzie określała rodzaj wyrobu – przyjęto nazwę atrybutu W Przyjmuje on wartości 1, 2 odpowiednio do rodzaju wyrobu Przyjmuje on wartości 1, 2 odpowiednio do rodzaju wyrobu Jest to potrzebne zarówno do podejmowania decyzji o przebiegu produkcji jak i przy pakowaniu wyrobów gotowych Jest to potrzebne zarówno do podejmowania decyzji o przebiegu produkcji jak i przy pakowaniu wyrobów gotowych

21 Stanowisko 1Stanowisko 2 Stanowisko 3 Wyrób 1 S1 S2 Wyrób 2 S2 S1 S3 W = 2 W = 1 T N T N 1 2

22 Stanowisko 1Stanowisko 2 Stanowisko 3 Wyrób 1 S1 S2 W = 2 W = 1 T N T N 1 2

23 Stanowisko 1Stanowisko 2 Stanowisko 3 Wyrób 2 S2 S1 S3 W = 2 W = 1 T N T N 1 2

24 Problemy do rozwiązania Wykonane wyroby są pakowane Wykonane wyroby są pakowane Wyrób 1 po 20 sztuk Wyrób 1 po 20 sztuk Wyroby 2 po 15 sztuk Wyroby 2 po 15 sztuk Musi być możliwość rozróżnienia wyrobów – na podstawie wartości atrybutu Musi być możliwość rozróżnienia wyrobów – na podstawie wartości atrybutu Musi być decyzja o przekazaniu wyrobu do odpowiedniego miejsca pakowania Musi być decyzja o przekazaniu wyrobu do odpowiedniego miejsca pakowania

25 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

26 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

27 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

28 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

29 Podsumowanie Punkt startowy i generator wprowadzający transakcje co określony czas Punkt startowy i generator wprowadzający transakcje co określony czas Podział transakcji typu zamówienie na transakcje rodzaje wyrobów i wyroby Podział transakcji typu zamówienie na transakcje rodzaje wyrobów i wyroby Zdefiniowanie atrybutu transakcyjnego i przypisanie mu wartości odpowiednio do rodzaju wyrobu Zdefiniowanie atrybutu transakcyjnego i przypisanie mu wartości odpowiednio do rodzaju wyrobu Zdefiniowanie czynności decyzyjnych bazujących na wartości atrybutu Zdefiniowanie czynności decyzyjnych bazujących na wartości atrybutu Operacje pakowania Operacje pakowania

30 Składanie zamówienia Klienci zamawiają od 2 do 8 sztuk wyboru A oraz od 1-6 sztuk wyrobu B. Klienci zamawiają od 2 do 8 sztuk wyboru A oraz od 1-6 sztuk wyrobu B. Klienci zawsze zamawiają dwa wyroby. Klienci zawsze zamawiają dwa wyroby.

31 Zamówienie - generator

32 Podział transakcji

33 Definiowanie atrybutów

34 Wartości atrybutów

35 Powielanie transakcji Na podstawie wartości atrybutu ilośćA tworzone są kopie transakcji w ilości równej wartości atrybutu Na podstawie wartości atrybutu ilośćA tworzone są kopie transakcji w ilości równej wartości atrybutu

36 Wynik

37 Czynności decyzyjne

38 Pakowanie


Pobierz ppt "Zadanie 1. Pierwsze zadanie - treść Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B. Firma Plastuś produkuje dwa rodzaje wyrobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google