Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursowe portale społecznościowe w świetle polskiego prawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursowe portale społecznościowe w świetle polskiego prawa"— Zapis prezentacji:

1 Konkursowe portale społecznościowe w świetle polskiego prawa
Piotr Machura Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 Portale społecznościowe

3 Korzyści z przeprowadzania konkursów
Budowanie świadomości marki Nieinwazyjny sposób promocji Budowanie bazy danych osobowych Wykorzystanie marketingu wirusowego Obniżenie kosztu promocji

4 Normy prawne Ustawa o grach hazardowych
Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

5 Ustawa o grach hazardowych
Loterie fantowe Loterie promocyjne Loterie audiotekstowe Gry bingo fantowe

6 Ustawa o grach hazardowych
Przeprowadzanie gier losowych zgodnie z ustawą o grach hazardowych Zatwierdzenie regulaminu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Zabezpieczenie losów lub innych dowodów udziału w grze losowej Zapewnienie odpowiedniej wartości wygranej, przekraczającej koszt uczestnictwa Wystawienie imiennego zaświadczenia o wygranej na żądanie uczestnika gry Posiadanie świadectwa zawodowego, uprawniającego do przeprowadzania gier losowych

7 Ustawa o ochronie danych osobowych
Określa prawa osób fizycznych i zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych Przetwarzanie danych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie Obowiązek zarejestrowania zbiorów w biurze GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Wyznaczenie przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli siedziba znajduje się w państwie trzecim

8 Ustawa o ochronie danych osobowych – obowiązek informacyjny
Adres siedziby i pełna nazwa Cel zbierania danych Prawo dostępu do danych użytkownika Dobrowolność lub obowiązek podania danych Odpowiedzialność karna

9 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
Precyzuje warunki rozwoju i ochrony konkurencji i konsumentów Zakazuje stosowania praktyk naruszających prawa użytkowników (konsumentów) Nakazuje udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji

10 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Od dochodów (przychodów) osiąganych przez laureata pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody Laureat jest zwolniony z podatku, jeżeli jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760zł Podatek pobiera od laureata organizator i przekazuje do odpowiedniego dla miejsca rejestracji organizatora Urzędu Skarbowego

11 - Szereg formalności i związanych z nimi kosztów może spowodować, że część podmiotów przeniesie działalność gospodarczą poza granice Polski lub zrezygnuje z tej formy promocji (utrata wpływów do budżetu państwa) Konieczność posiadania gotowego, wolnego od uchybień i zgodnego z wymogami GIODO systemu do gromadzenia danych osobowych już przed rozpoczęciem gromadzenia danych może spowodować opóźnienie w rozpoczęciu działań promocyjnych

12 + Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych Wymóg podania pełnych informacji dotyczących podmiotu gromadzącego dane osobowe gwarantuje przejrzystość przeprowadzanych konkursów Podmioty przeprowadzające jednorazowo lub okazyjnie loterie promocyjne mogą skorzystać z ofert firm organizujących loterie

13 Konkursowe portale społecznościowe w świetle polskiego prawa
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konkursowe portale społecznościowe w świetle polskiego prawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google