Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Serdecznie zapraszamy

2 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Wybrane instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym – wykorzystanie praktycznych doświadczeń polskich i europejskich Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej Dr W. Chmielewski

3 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Wybrane instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym Wybrane instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym Kiedy lokalna agenda staje się lokalnym programem rozwoju? Kiedy lokalna agenda staje się lokalnym programem rozwoju? Czy łatwo wdrożyć przydatny budżet zadaniowy i budżet partycypacyjny? Czy łatwo wdrożyć przydatny budżet zadaniowy i budżet partycypacyjny? Ocena oddziaływania na środowisko – wartość dodana w praktyce działania jst w Polsce i Unii Europejskiej Ocena oddziaływania na środowisko – wartość dodana w praktyce działania jst w Polsce i Unii Europejskiej Czy istnieje wspólny mianownik? Czy istnieje wspólny mianownik? – Lub/i wspólne elementy procesów Interesujące doświadczenia z zakresu prac nad budżetem i ocenami oddziaływania – dlaczego warto być otwartym na nowe inicjatywy? Interesujące doświadczenia z zakresu prac nad budżetem i ocenami oddziaływania – dlaczego warto być otwartym na nowe inicjatywy?

4 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Lokalna Agenda 21 na świecie (report CSD-DESA, 2002) Wdrożona w 6,416 jst Wzrost ilości procesów demokratycznych w podejmowaniu decyzji Procesy planowania biorą pod uwagę cele poszczególnych grup interesów Wszechwładza twierdzenia: think globally - act locally

5 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Lokalna Agenda 21 w Europie Sweden 100% Sweden 100% Ireland 100% Ireland 100% Norway 99% Norway 99% Denmark 66% Denmark 66% Netherlands 65% Netherlands 65% England 60% England 60% Italia 30% Italia 30% Finland >10% Finland >10% Germany >10% Germany >10% Austria 4% Austria 4%

6 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Lokalna Agenda 21 w Polsce Wnioski: p Ponad 22% deklaruje wdrożenie! p przeciętnie 10% wie ale nie wdraża p prawie 60% nie wie i nie wdraża

7 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Lokalna agenda 21 = lokalny plan rozwoju= zasady zrównoważonego rozwoju? Zasadnicze kryteria kiedy LA21 jest lokalnym planem rozwoju: Włączenie do procesu wielu sektorów Włączenie do procesu wielu sektorów Konsultacje z partnerami społecznymi i innymi Konsultacje z partnerami społecznymi i innymi Ocena=diagnoza z udziałem partnerów Ocena=diagnoza z udziałem partnerów Określenie zasad i form monitorowania, raportowania i aktualizacji Określenie zasad i form monitorowania, raportowania i aktualizacji Określenie celów i budżetu z udziałem partnerów Określenie celów i budżetu z udziałem partnerów One picture is worth a thousands words….

8 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Prace nad strategią/ lokalnym planem rozwoju diagnoza wyjściowa Ewaluacja rezultatów i monitoring realizacji Określenie celów Określenie celów Określenie zadań

9 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 1.Ustalenie celów i zadań w zakresie wydatków 2.Przydzielenie celom programów operacyjnych 3.Planowanie budżetu 4.Kalkulacja wymaganych środków finansowych 5.Mierzenie efektywności 6.Programy rewizyjne Etapy ustalania budżetu:

10 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Udziałowcy (mieszkańcy) Sprzedaż wyrobów/usług Inwestowanie prywatnego kapitału PRZEDSIĘBIORSTWO Mianowanie do rad nadzorczych Rada nadzorcza Zarząd AKCJE/MAJĄTEK Zyski straty Usługi publiczne SAMORZĄD Wzrost spadek jakości życia Zarząd miasta Rada miejska BUDŻET MIASTA Podatki Wybory do rad miejskich

11 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Przyznawanie środków finansowych zastąpione obiektywnym rachunkiem nakładów i efektów. Zasada - pomiar efektów działania, koszty usługi. Pomiar służy do rankingowania zadań i wskazania kolejności realizowania zgodnie z priorytetami.

12 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zadanie - elementarna jednostka, określająca działalność podejmowaną w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Zadanie zostaje określone poprzez: zakres rzeczowy plan i koszty realizacji, parametry do oceny skuteczności i efektywności. charakterystyki przedsięwzięć i ich harmonogramów

13 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Logika konstrukcji zadań wymusza odpowiedzi: Co ma być osiągnięte? Jakim sposobem najlepiej to zrobić? Ile dokładnie będzie to kosztowało? Jaka jest relacja pomiędzy kosztem a rezultatem?

14 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Typy zadań: Zadania posiadające wyraźny termin rozpoczęcia i zakończenia Usługi i zadania nieustające, kontynuowane przez lata

15 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zalety budżetu zadaniowego zaplanować koszty zadań rozliczyć poniesione koszty odnieść koszty do efektów działania operować miarami nie finansowymi poprawić terminowość realizacji zadań poprawić postać dokumentu budżetowego jako formy komunikacji z mieszkańcami Pozwala:

16 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Podstawowe kroki w procesie tworzenia budżetu partycypacyjnego Informacja Informacja Konsultacje Konsultacje Wyznaczanie Wyznaczanie zadań zadań konsultacje Informacja Planowanie budzetu wyznaczanie zadań Cykl PB –

17 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Informowanie

18 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Wyznaczanie zadań

19 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 1. Przykad: Hilden 57.000 mieszkańców 57.000 mieszkańców Stabilny budżet Stabilny budżet Project pilotowy Project pilotowy PB proces od 2002 PB proces od 2002

20 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Hilden: Hildopoly

21 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 2. Przykład: Esslingen 91.000 mieszkańców Stabilny budżet Tylko raz w 2003 Udział mieszkańców via Internet

22 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Esslingen: internetowe forum dyskusyjne

23 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Podstawy prawne Lokalny budżet = wpływy (local taxes etc.) -wydatki (duties and volunteer tasks) Lokalny budżet = miejski budżet + administracyjny budżet Miasta mogą pozwolić mieszkańcom na udział w decyzjach dotyczących budżetu Wybrani Radni maja zawsze wpływ na decyzje ostateczną

24 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. – –Opisuje procedurę mająca na celu zapewnienie, że skutki zostały prawidłowo zidentyfikowane i będą wzięte pod uwagę – –Składa się z systematycznej oceny potencjalnie niekorzystnych i korzystnych skutków – –Jest narzędziem decyzyjnym, które przewiduje, analizuje i interpretuje znaczące skutki środowiskowe Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (definicja za United Nations)

25 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Proces OOŚ 1. Opis projektu 2. Przegląd 3. Określenie zakresu 4. Opis alternatyw projektu 5. Opis środowiskowych danych bazowych 6. Identyfikacja kluczowych wpływów 7. Przewidywanie wpływów 8. Ocena znaczenia wpływów 9. Identyfikacja działań mitygujących 10. Prezentacja uzyskanych informacji w Oświadczeniu o Wpływie na Środowisko 11. Sprawdzenie Oświadczenia o Wpływie na Środowisko 12. Decyzja 13. Monitoring post-decyzyjny 14. Audyt przewidywań i działań mitygujących

26 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Proces OOŚ Opis projektu Opis projektu Przegląd = Kwalifikacja = screening Przegląd = Kwalifikacja = screening Określenie zakresu Określenie zakresu Opis wariantów = alternatyw projektu Opis wariantów = alternatyw projektu Opis środowiskowych danych wyjściowych = bazowych Opis środowiskowych danych wyjściowych = bazowych Identyfikacja kluczowych oddziaływań Identyfikacja kluczowych oddziaływań Oddziaływania przewidywalne Oddziaływania przewidywalne Ocena wagi = znaczenia oddziaływań Ocena wagi = znaczenia oddziaływań

27 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Określanie zakresu Procedura ta umożliwia określenie rodzaju i zakresu zagadnień podlegających OOŚ Większość krajów UE ma systemy nie obligatoryjne = dobrowolny etap wg Dyrektywy (97/11/E) Większość krajów UE ma systemy nie obligatoryjne = dobrowolny etap wg Dyrektywy (97/11/E) Określenie zakresu OOŚ jest to podstawa do badań środowiskowych jakie musimy potem przeprowadzić Określenie zakresu OOŚ jest to podstawa do badań środowiskowych jakie musimy potem przeprowadzić

28 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Korzyści z określenia zakresu Daje pełny obraz skutków środowiskowych Daje pełny obraz skutków środowiskowych Skupia się na istotnych kwestiach Skupia się na istotnych kwestiach Inicjuje konsultacje we wczesnej fazie Inicjuje konsultacje we wczesnej fazie Identyfikuje warianty i działania ograniczające negatywne oddziaływania Identyfikuje warianty i działania ograniczające negatywne oddziaływania Identyfikuje pozostałe ważne przepisy prawne i instrumenty kontrolne Identyfikuje pozostałe ważne przepisy prawne i instrumenty kontrolne Zmniejsza ryzyko opóźnień Zmniejsza ryzyko opóźnień Zmniejsza ryzyko powstania różnicy zdań Zmniejsza ryzyko powstania różnicy zdań

29 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Analizowane elementy środowiska Ekologia Ekologia Krajobraz Krajobraz Woda Woda Gleba Gleba Hałas Hałas Transport Transport Powietrze Powietrze Archeologia / Obiekty zabytkowe Archeologia / Obiekty zabytkowe Oddziaływania społeczno-ekonomiczne Oddziaływania społeczno-ekonomiczne

30 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Rodzaje oddziaływań na środowisko= rodzaje zmian parametrów środowiskowych= rodzaje wpływów środowiskowych - powstałe jako rezultat projektu Fizyczne i społeczno-ekonomiczne Fizyczne i społeczno-ekonomiczne Bezpośrednie i niebezpośrednie Bezpośrednie i niebezpośrednie Krótko- i długoterminowe Krótko- i długoterminowe Lokalne i strategiczne Lokalne i strategiczne Odwracalne i nieodwracalne Odwracalne i nieodwracalne Ilościowe i jakościowe Ilościowe i jakościowe Dystrybutywne Dystrybutywne Faktyczne i postrzegane Faktyczne i postrzegane

31 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Ekologia Dane wyjściowe Dane wyjściowe –dotyczą głównie ochrony przyrody i bioróżnorodności –większość OOŚ wymaga przeprowadzenia badań Fazy 2 dot. gatunków, siedlisk i społeczności. Oddziaływania Oddziaływania –utrata i fragmentacja siedlisk, zakłócenia i bezpośrednia śmiertelność, zanieczyszczenia. Ograniczenie oddziaływań negatywnych Ograniczenie oddziaływań negatywnych –relokacja lub wariant zero (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia) –ograniczenie dostępu i wyznaczenie stref ochronnych –translokacja, odnowa i tworzenie.

32 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Oddziaływania: utrata i fragmentacja siedlisk, zakłócenia i bezpośrednia śmiertelność, zanieczyszczenia

33 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Park Naukowy Emersons Green, Anglia Profil Projektu Profil Projektu –Park naukowo-badawczy, proponowana zabudowa rozproszona, o wysokim standardzie, dobrze wkomponowana w krajobraz Charakterystyka OOŚ Charakterystyka OOŚ –Obszary o znaczeniu ekologicznym, chronione dzięki modyfikacjom w rozwiązaniach projektowych –Utworzenie jeziora i zasadzenie lasu jako działania podnoszące walory ekologiczne terenu –Dane wyjściowe gromadzone na podstawie obserwacji ptaków, małych ssaków, ekologii roślin, grzybów itp.

34 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Oddziaływania: rozmiary projektu, materiały, kolor, widoczne emisje, drogi dojazdowe, natężenie ruchu Krajobraz

35 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Ograniczenie oddziaływań negatywnych: powiązanie z ukształtowaniem terenu warunkami powierzchniowymi zachowanie lokalnej roślinności i materiałów powierzchniowych wyznaczenie czasu na adaptację nowej formy Krajobraz

36 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Pogłębianie rzeki Ems, Niemcy Profil Projektu – –Propozycja pogłębienia toru wodnego poprzez powtórne bagrowanie rzeki Ems, w celu udostępnienia jej większym statkom Charakterystyka OOŚ – –Za wyjściową do OOŚ przyjęto bieżącą głębokość rzeki, co stało się kwestią sporną, ponieważ pojawiły się głosy, że należało przyjąć pierwotną głębokość jako właściwszą – –Działania ograniczające negatywne oddziaływania miały objąć kontrolę silnych prądów, jednak okazały się nieskuteczne – –Konsultowane strony wnioskowały o monitoring stopnia niszczenia brzegów rzeki, lecz pogłębienie uznano za jeden spośród wielu czynników niszczących

37 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Budowa mostu Rion-Antirrion, Grecja Profil Projektu Profil Projektu –Stalowy most podwieszany łączący Centralną Grecję z Peloponezem Charakterystyka OOŚ Charakterystyka OOŚ –Hałas mierzono w odległości 200 m; w OOŚ zalecono ekrany dźwiękochłonne. Rozwiązanie krytykowane za niedoszacowanie hałasu –Nie wzięto pod uwagę terenów objętych pracami archeologicznymi –Nie opracowano planu odprowadzania wody i zanieczyszczeń olejowych –Nie próbowano analizować skutków interaktywnych

38 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Nie opracowano planu odprowadzania wody i zanieczyszczeń olejowych Nie próbowano analizować skutków interaktywnych Budowa mostu Rion-Antirrion, Grecja

39 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Najdłuższy wiadukt Najdroższe wykonanie Najlepszy projektant Wszystko można kompensować Najważniejszy rozwój regionu Całkiem inne podejście do projektowania – Francja, 2004

40 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Proces OOŚ 1. Opis projektu 2. Przegląd 3. Określenie zakresu 4. Opis alternatyw projektu 5. Opis środowiskowych danych bazowych 6. Identyfikacja kluczowych wpływów 7. Przewidywanie wpływów 8. Ocena znaczenia wpływów 9. Identyfikacja działań mitygujących 10. Prezentacja uzyskanych informacji w Oświadczeniu o Wpływie na Środowisko 11. Sprawdzenie Oświadczenia o Wpływie na Środowisko 12. Decyzja 13. Monitoring post-decyzyjny 14. Audyt przewidywań i działań mitygujących

41 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Czy istnieją wspólne elementy procesów: Planowanie Planowanie Tworzenie budżetu Tworzenie budżetu Ocena oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko Jeśli tak, to jak to wykorzystać w przyszłości ? Jeśli tak, to jak to wykorzystać w przyszłości ? czyli jak zrobić aby się nie narobić? czyli jak zrobić aby się nie narobić?

42 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Serdecznie dziękuje za uwagę Horyzontalne podejście do ochrony środowiska Partnerstwo i dialog pomiędzy sektorami Komunikacja i dostęp do informacji Bioróżnorodność i dziedzictwo naturalne


Pobierz ppt "Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google